Kale Tavas adında 1 yerleşim bulundu.
  Kale ilçe - Kale - Denizli
1680, 1928 , K: Kale Tavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 Batt: Tavas
Ark Str: Tábai, Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi Şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı


Grafik harita göster     haritada ara : km