Kadıköy adında 46 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kadıdondurma köy - Meriç - Edirne
Eski adı: Kadıköy
■ Eski adı Kadıköy'dür. 1940 meriç Su taşkını sonrası, 2 km.batısındaki Edeköy Kadıköy'e taşınmış ve daha sonra Kadıdondurma adı verilmiştir. Halk arasında Edeköy olarak geçer. Kadıköy'ün isminin Kadıdondurma olmasındaki etken, Kadıköy isminde çok yerleşim olması ve birbirine karışmasıdır. Bölgeye Osmanlı döneminde Dondurma Adası dendiği için bu ad köyün ismine eklenmiştir. Köyü oluşturan eski Kadıköy de, eski Edeköy de TRakya'nın çok eski Türk yerleşimleridir. Bölge ile ilgili en eski belge olan 1455 tarihli Osmanlı kayıtlarında ikisi de yer alır. Köylerin kuruluşu muhtemelen 1300'lerin sonlarında, Osmanlı'nın Balkanlar'a ayak basması sonrası Balıkesir civarından getirilen Türkmen topluluklarına dayanır. Atakan Sevgi
  Kadıköy köy - Keşan (Yerlisu bucağı) - Edirne
Y1905 Im05: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 200 Rum nüfus ve Profitis İlias kilisesi vardı. SN
■ "Kadı" ve "köy" ibarelerinin yan yana gelmesindeki uyumsuzluk göz önüne alınırsa, kesin bir kanıt olmamakla birlikte, "kadı" kelimesinin çoğu durumda Yunanca "kato" (aşağı)' dan bozma olduğu düşünülmelidir. Nezih Aytaçlar
  Kadıköy köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Eski adı: Kadıgebren [ Tr "Kadıköy Gâvur mahallesi" ]
Y1905 Im05: Kadıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Gebran Osmanlı idari dilinde `gâvurlar` anlamındadır. SN
  Evreşe bld - Gelibolu (Kadıköy bucağı) - Çanakkale
1968 K2: Kadıköy
1530, 1946 T-Ge, MYK, MYK: Evreşe
Byz TİB 12.254: Aphrodisiás [ Yun "Afrodit yurdu" ]
Ark TİB 12.254: Aphroditês Pólis [ Yun "Afrodit kenti" ]
  Kadıköy bld - Edremit - Balıkesir
1906 Kiep: Kadı
  Kadıköy köy - Bergama (Göçbeyli bucağı) - İzmir
1928 K: Kadıköy
1906 Kiep: Rum Köyü
Y1905: Gâvurköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kadıköy köy - Balya - Balıkesir
1906 Kiep: Kadıköy
  İlhan köy - Erdek - Balıkesir
1928 K: Herek [ Yun xaráki "hendek" ]
1906 Kiep: Kadı Köy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1905'te 1320 Rum nüfusu ve iki kilisesi vardı. SN
■ 1924'te Yunanistan Vodina'daki Prebodišta köyünden Pomak mübâdiller iskân edildi. Kismen Giritli yerlesimi. Manav
  Kadıköy mah Aydın - Merkez - Aydın
  Dağkadı köy - Karacabey - Bursa
1890 Kiwp: Kadiköy
  Kadıköy köy - Yatağan - Muğla
1891 S-Ay91: Kadıköy
  Kadıköy köy - Silivri - İstanbul
1890 Kiep: Kadıköy
  Babadağ ilçe - Babadağ - Denizli
1928 K: Kadıköy
1891 S-Ay91: Kadı kasabası
  Kadıköy ilçe - Kadıköy - İstanbul
Ark Her: Xalkêdôn
■ Yunanistan'daki Megara kentinin kolonisi olarak rivayete göre MÖ 658'de kuruldu. Plinius'a göre en eski adı Prokerastis, daha sonra Kolpusa idi. ■ Kadıköy adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. ■ Yunanca xalkê `bakır`, xalkís `bakraç`, xalkêdôn `bakır içeren bir mineral` anlamındadır. Kent adının bunlarla bağlantısı muğlaktır. SN
  Kadıköy bld - Merkez - Yalova
1890 Kiep: Kadıköy
  Kadıköy köy - Kocaali - Sakarya
■ Kısmen Laz yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Haymana - Ankara
K2010 birn: Silenî
Eski adı: Kadıköyü
Kürd (Şêxbizin ) yerleşimi
  Kadıköy köy - Mut - Mersin
1914 Kiep: Kadıköy
  Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K2010: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]
1928 K: Kadıköy
■ Kayan olarak da bilinir. İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. Berat Doğan
  Kadıköy köy - Çarşıbaşı - Trabzon
1913y Tezk: Kadıköy
1876 S-Tr: Voras [ Yun boreás "kuzey" ]
  Kadıköy köy - Kiğı - Bingöl
1928 K: Kadıköy
■ Kısmen Alevi (Zaza) yerleşimi
  Kadıköy köy - Çamlıhemşin - Rize
Eski adı: Orenkit
Hemşinli yerleşimi
  Kadıköy köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
Eski adı: Kadé [ Kürd qadê "meydan" ]
  Kadıköy köy - Yüksekova - Hakkari
1916 UK: Kadiyan [ Kürd "kadılar (öz.)" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km