Kabakulak adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pınarbaşı köy - Ortaköy - Aksaray
1928 K: Yukarıkabakulak [ mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katiller ]
1866: Kabakulak
■ © 20.07.1866 Konya'nın Aksaray kazasına tabi Hacı Ahmedlü Aşireti'nin Kabakulak karyesi sakinlerinden olup mecruhen vefat eylemiş olan Kavasdaroğlu Himmet'in katilleri Hüseyin oğlu Mustafa ve Şabhaneli Hacı Ahmed oğlu Mehmed adlı şahısların muhakemelerine dair deyar heyran
  Esentepe köy - Akkuş - Ordu
1968 K2: Kabakulak
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km