Kızıltaş adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Z1990: Gevrasur [ Zaza gewrasor "kızıltaş" ]
Alevi (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Kızıltaş köy - Gevaş - Van
E1902 Epr I.493: Kızıltaş
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün eski adı bazı kaynaklarda Hirç olarak verilmekte ise de, Eprigyan Kızıltaş ile Hirç arasının bir saat olduğunu belirtir. SN
  Süngüderesi köy - Akyaka - Kars
1928 K: Kızıltaş
Azeri yerleşimi
■ Süngüderesi (Kızıltaş) Köyü esas yerleşim yeri Ermenistan sınırları içerisindedir.1917 sonrası Sınır belirlemesinden sonra Kızıltaş köylüleri köylerini terk ederek sınırın Türkiye tarafında kalan yaylalarına yerleşmişlerdir. Yeni yerleşime de eski köy adını vermişlerdir. ( Mehmet Azeritürk) SN


Grafik harita göster     haritada ara : km