Kılıç adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902 Epr I.497: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şakşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken yave cizyesi tahsiline memur olan Serdaroğlu vs'nin yave cizyesi talebiyle kendilerini darb ve haps ederek para aldıklarından bunların meniyle ferman mucebince paralarının istirdadı hakkında karye-i mezkure ahalisi imzalı muameleli istida.(1672) deyar heyran
  Kılıç köy - Anamur - Mersin
1928 K: Kılıç
  Kılıç mah - İmranlı - Sivas
Alevi yerleşimi
  Kılıç köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Biyanko/Piyango [ Kürd piyonk? "süngertaşı" ]
  Kılıç köy - Hamur - Ağrı
1928 K: Şehidan [ Kürd şehîdan "şehitler" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km