Hacıköy adında 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hacıköy köy - Biga (Gümüşçay bucağı) - Çanakkale
1928 K: Maksudiye
Ç1920: Çeçeney
1906 Kiep: Hacıköy
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Hacıköy köy - Gölpazarı - Bilecik
1521 Bar: Hacı Mezrası
■ Manav yerleşimi Manav
  Gümüşhacıköy ilçe - Gümüşhacıköy - Amasya
1600: Hacıköy
1400: Artukabad
■ Daha önce Gümüş kazasına bağlı Hacıköy nahiye merkezi iken 1881'de Gümüş kaza merkezi buraya taşındı. 1378'den önceki bir tarihte yörenin beyi olan Sadreddin Artuk Bey onuruna Artukabad adını aldı. 1491'den itibaren Gümüş Madeni nazırı olarak burada oturan Hacı Ahmed Çelebi onuruna Hacıköyü adı verildi. Halk arasında 'Hacı Nazır Köyü' adı da kullanılır. Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi I.287. SN
■ © 14.10.1865 Rişvan Aşireti'nden olup Artukabad Kazası'nın Avare-i Sağir [?] karyesinde katledilen Kürd Ömer'in katl zanlıları olan mezkur köy ahalisinden deyar heyran
■ İlçe genelinin %60 civarı Alevi, %40 civarı Sünnidir. metonio
  Çekerek ilçe - Çekerek - Yozgat
1928 K: Hacıköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ İlçe adının kaynağı Çekerek ırmağıdır. Kökeni belirsizdir. SN
  Hacıköy mah Çağlayan - Şebinkarahisar - Giresun
Y1860 BSt: Hacıköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hacıköy köy - Espiye - Giresun
1876 S-Tr: Hacıköy
  Hacıköy köy - Refahiye - Erzincan
1848: Hacıköy
■ © 09.03.1848 Kemah'ın Gercanis nahiyesine tabi Hacıköy halkı ... deyar heyran
  Hacıköy köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: Hacıköy
1876 S-Tr: Adanoz [ Yun ]
  Yeşilalan köy - Çaykara - Trabzon
1913 Tezk: (Hacıköy)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Xolaisa
■ Kısmen Rumca konuşan Müslüman yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km