Hacıbekir adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yukarıhacıbekir köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Axlera jor
1928 K: Hacıbekir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi
■ © 28.04.1802 Karaman eyaleti dahilinde Koçhisar nahiyesinin Paşadağı civarında bulunan Rişvan ve Hecyanlı Kürd aşiretlerinin yüz elli binden fazla koyun ve keçileri bulunduğu haber alındığından hepsinin sayılarak yapağı resmi alınması. deyar heyran
  Aşağıhacıbekir köy - Bala (Karakeçili bucağı) - Ankara
K2000 birn: Axlera jêr [ Kürd "aş." ]
1928 K: Hacıbekir
Kürd (Hêcibî ) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km