Germanikópolis adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 Bibi: Ermenak
Ark: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN
  Maraş il - Merkez - Maraş
Byz Kom: Marási
A841 Hon: Marˁaş
Ark: Germanikópolis [ Yun "Germanicus (öz.) kenti " ]
As800- NAsT: Marqasi [ Asur "surla çevrili yer, korugan?" ]
■ 7. yy Arap kaynaklarında görülen Marˁaş adı Roma-öncesi dönemden devam eden yerel isimdir. Roma-Bizans döneminde, imparator Germanicus Caligula'ya (37-41) atfen Germanikopolis kullanılmıştır. ■ Binlerce yıldan beri Maraş ve benzeri adlar taşımış olan kente 12 Mart askeri rejimi döneminde 'Kahraman' payesi verildi. SN
■ MÖ 13. yy'dan 8. yy'a dek Kurkuma (Asurca kaynaklarda Gurgum) adı verilen yerel krallığın merkezi idi. Güncel Kürtçe kaynaklarda tercih edilen Gurgum adı, bu isimle "Kürt" adı arasında kurulan spekülatif bağlantıya istinat etmektedir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km