Garmıri adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928, 1946 K, MYK: Germili
E1879, E1902 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Yeşilçat köy - Merkez (Çatalarmut bucağı) - Erzincan
1928 K: Germili
E1902 Epr II.334: Garmri
1642 : Garmiri [ Erm garmri "kızıl" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km