Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Gürnatel adında 1 yerleşim bulundu.
  Susuz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Gürnatel [ Gürc gurnateli ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy'da Gurnateli kaydedilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km