Gündoğan adında 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gündoğan bld - Bodrum (Ortakent bucağı) - Muğla
1891, 1946 S-Ay91, MYK: Farilya [ Yun paralía "sahil" ]
  Gündoğan köy - Hendek - Sakarya
1928 K: İnamiye [ Tr "nimetli" ]
  Narlıdere köy - Merkez (Bucakkışla bucağı) - Karaman
1968 K2: Gündoğan
1865, 1914 Kiep: Afgan/Avgan
■ 1865'te Efgan/Afgan Nahiyesi merkez köyü idi. SN
  Gündoğan köy - Cide - Kastamonu
1928 K: Gürgüve [ Yun ]
  Gündoğan köy - Ceyhan - Adana
1928 K: Xurşidiye [ Tr "güneşli" ]
  Gündoğan köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1928 K: Bulamur
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Gündoğan köy - Reşadiye - Tokat
1928 K: Gemene
  Gündoğan köy - Oğuzeli - Gaziantep
1946 MYK: Tilbaşar
1543, 1928 K: Tilbâşir
S1190, S1282 Mih, Bibi: Tellbâşir [ Ar/Süry "gözcütepe" ]
E1098 Mat: Tılbaşar [ Ar/Süry "gözcütepe (müjdetepe?)" ]
■ 1098 yılında Kont Baudoin de Boulogne bu yeri zaptetti. Urfa Haçlı kontları zamanında önemli bir yerleşim ve hisar idi. 1148'de Urfa Kontu Joscelin de Courtenay bu yerde Türklere esir düştü; 1 dinar karşılığında Nureddin Zengi'ye satıldı ve dokuz yıl hapiste kaldıktan sonra öldü. SN
  Gündoğan köy - Ardeşen - Rize
1928, L2009 K, A&B: Mutafi [ Laz mt'a-t'afoni "çukur otlak" ]
1681: Yovanvati [ Laz იოვანვათი "Yovan (öz.) yeri" ]
Laz yerleşimi
■ Köydeki bazı yer adları ç'ask'urinaona, 3'ingilona, Bak'amandre, Bağ'uruba, Binexona, Ç'arğuni, Ç'ubrididi, Godixa, Golagza, K'inçiona, Kva3'i3'ilona, Namazakva, Nosine, Omcore, On3xure, Oxvame, Sifadixa, Tişi3'ari, Xarat'i, Zumadi
■ Mutafi Lazca değil. Köyün eski (zilkade 1092; 1681) adı ''/" dir. GEO
  Gündoğan köy - Merkez - Muş
Eski adı: Heftmeğelan [ Kürd heftmexelan "yedialan" ]
■ Kürd meğel `hayvanların gündüz dinlenmek için toplandığı alan.` SN
  Gündoğan mah Kolludere - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1941 US: Oris
1928 K: Veris
E1900 HSH: Voris [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Gündoğan köy - Gevaş - Van
1941 US: Herç
E1902 Epr: Arç [ Erm "ayıköy" ]
■ Halen kullanılan Kürtçe adı: Erç. Suat ATAN


Grafik harita göster     haritada ara : km