Güdül adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Güdül ilçe - Güdül - Ankara
1761: Güdül
■ © 01.08.1761 Ankara'ya tabi Ayaş nahiyesinde Sultan Bayazid'in Amasya'daki medresesi ve imareti evkafı mukataatından Güdül karyesi aşarına vukubulan müdahelenin men'i. deyar heyran
  Kirazlı köy - Çatalzeytin - Kastamonu
1928 K: Güdüle [ Yun koutoúla "alın" ]
  Güdül köy - Darende - Malatya
1914 Kiep: Gecel
Türkmen yerleşimi
  Güdül köy - Dereli - Giresun
1515 T: Güdül
  Güdül köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Güdül/Kodil [ Yun kotylê "çanak" ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.Haritada yeri belli olmayanlar.
  Güdül köy - Alaçam - Samsun
■ Eskiden Gökçeağaçoymağı'na bağlı köyken şimdi Ormanbağlamış mevkii mandırçay


Grafik harita göster     haritada ara : km