Fethiye adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Fethiye köy - Merkez (Şamlı bucağı) - Balıkesir
1928 K: Hacıosman
1890 Kiep: DildarÇiftlik
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1890, 1914 Kiep: Makri
1680, 1891 , S-Ay91: Meğri/Mekri
Byz: Mákri [ Yun makrê "uzun" ]
Ark Sky: Telmêssós [ Luw ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra limana da aktarıldı. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb Fethi Bey'e izafeten 1914'te verilmiştir. SN
■ 26 Mart 1914'te Sultan Reşad fermanı ile Meğri olan isim Fethiye olarak değiştirilmiştir. Özhan Çakıcı
  Fethiye köy - Yenişehir - Bursa
■ Köy arazisi Marmaracık köyü Ermenilerinin mülkü iken 1880'lerde gelen Bulgaristan göçmenleri tarafından zaptedildiği için Fethiye adı verilmiştir. SN
  Fethiye köy - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1928 K: Fethiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Aturabana. Agacli nahiyesi. 1885'de Abhazya'dan geldiklerinde Izmit Mihaliç köyü (Bugünkü Gündoğdu köyü) civari gösterilse de merkezî bir yerlesim yerinde rahat olamayiz denilip ormanlik olan bu yörede köy kurdular. Manav
  Fethiye köy - Kazan - Ankara
1928 K: Girindos
1902 Kiep: Kirindos
  Fethiye köy - Çumra - Konya
1901: Fethiye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Kırım Tatarı yerleşimi.
■ © Tarih: 27/S /1317 (Hicrî) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
  Fethiye köy - Yazıhan - Malatya
h2010: Hasanbadirik
1928 K: Fethiye
S1190 Mih: Hesno d'patrîq [ Ar ḥısn el-baṭrîq "tekfur kalesi" ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnô d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hasnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  İyidere ilçe - İyidere - Rize
1913 Tezk: (Fethiye)
1876 S-Tr: Aspet [ Erm asbed "süvari, sipahi" ]
1876 S-Tr: Kalopotam (idari bölge)
Ark Arr §8: Kalopótamos (neh) [ Yun "iyidere" ]
■ İyidere nehir ve idari birim adıdır. İlçe merkezi olan Aspet köyüne 1913'te Fethiye adı verildi ise de Aspet adı 1930'lara dek resmi kayıtlarda geçer. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km