Ermenak adında 1 yerleşim bulundu.
  Ermenek ilçe - Ermenek - Karaman
1282 Bibi: Ermenak
Ark: Germanikópolis [ Yun "Germanicus kenti" ]
■ Roma imparatoru Gaius Germanicus Caligula (MS 34-41) adından. İmparatorun Germanicus soyadı, babasının Orta Avrupa'da Cermenlere karşı kazandığı zaferlerden ötürüdür. 14. yy Ermeni kaynaklarında Germanik biçimi görülür. Türkçe biçim Rumca /yermanik/ telaffuzundan türemiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km