Ekrek adında 17 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köprübaşı köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Çalkaya köy - Gölova - Sivas
1946 MYK: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Ulucak köy - Refahiye - Erzincan
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ © 09.05.1820 ... Gercanis kazasına tabi Ekrek karyesi ... deyar heyran
  Gözlüçayır köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Ekrek
E1900 AY, K&P: Yerits Akrag [ Erm "papaz çiftliği" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ 20. yy başında 40 ila 50 Ermeni ve daha fazla Alevi nüfusu ile Surp Hagop kilisesi vardı. Köyün Kürd lideri Diyab Ağa'nın 1915 olayları ve sonrasında Ermeni aileleri koruması ünlüdür. SN
  Üğrük köy - Sivrice - Elazığ
1946 MYK: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Yazyağmuru köy - Çüngüş - Diyarbakır
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Köksal köy - Çermik - Diyarbakır
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Zaza yerleşimi
  Konakbaşı mah Dörtler - Merkez - Erzincan
1901 UK: Ekrek
1928 K: Ekreki Huma [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Çilligöl köy - Çayırlı - Erzincan
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Biçer köy - Dicle - Diyarbakır
1928 K: Ekrek [ Erm "çiftlik" ]
  Kutludüğün mah Üçocak - Arıcak - Elazığ
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
  Demirciler köy - Tortum - Erzurum
1928 K: Ekrek
E1902 Epr: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
  Yanıktaş köy - Narman - Erzurum
1928 K: Ekrek
E1900 Epr: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1880'lerde 60 hane Ermeni nüfusu ve Ermeni okulu vardı. SN
■ Türkmen (Karakeçili) yerleşimi metonio
  Gölçayır köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Sındıran köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Ekrek
R1889 RAl: Akrag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yoldere köy - Erciş (Kocapınar bucağı) - Van
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
E1918 Beg: Uğetsor [ Erm "yoldere" ]
  Derinöz köy - Digor - Kars
1928 K: Ekrek
E1902 Epr: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
R1889 RAl: Akrak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Zilan ) yerleşimi
■ Ermenilerden sonra Karapapaklar yerleşmiş, fakat onlar da zamanında göç etmiş ve yerlerine Zilan aşiretinden Kürdler yerleşmiş metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km