Ekbez adında 1 yerleşim bulundu.
  Akbez bld - Hassa - Hatay
1890, 1928: Ekbez (idari bölge)
■ Osmanlı döneminde Akbez veya Ekbez idari birim adıydı. 19. yy sonunda nahiye merkezi Salmanlı (Salmanuşağı) köyü idi. Yakın dönemde bu köy Nuhuşağı ile birleştirilerek Akbez kasabası oldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km