Doğan adında 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Doğan köy - Merkez - Aydın
1968 K2: Domalan [ Tr dom alan "yuvarlak alan" ]
  Doğan köy - Kale - Denizli
1928 K: Doğan
  Doğan köy - Buldan - Denizli
■ 8.03.1955'te Doğanköy adıyla köy statüsüne kavuştu. SN
  Doğan köy - Merkez-Nilüfer - Bursa
1890 Kiep: Doğanköy
Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Kayran köy - Doğanyurt - Kastamonu
1968 K2: (Doğan)
1928 K: Kayran
  Doğan köy - Çatalzeytin - Kastamonu
1914 Kiep: Mutça [ Yun ]
  Doğan köy - Osmancık - Çorum
1928 K: İstir
■ 06.03.1860 Osmancık kazasına bağlı Ester [Istir] karyesinden Dumanoğlu Mehmed'i öldüren asker firarisi Kütükoğlu Ömer'in Ergani Madeni'nde kürek cezasına çarptırıldığı. deyar heyran
  Doğan köy - Antakya - Hatay
Alevi (Nusayri) yerleşimi
  Doğan bld - Elbistan - Maraş
1928 K: Evzaniye [ Tr Ozan üyüğü ]
1914 Kiep: Ozan Üyük
1563 T: Ozanöyüğü
Sünni yerleşimi
  Doğan köy - Araban - Gaziantep
1928 K: Xışrım
Kürd yerleşimi
  Doğan köy - Kemah (Alpköy bucağı) - Erzincan
1928 K: Tortan
E390, E1902 Pav 33, Epr II.47: Tordan [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Kral Dikran'ın MÖ 1. yy'da Asur ülkesinden getirdiği tanrı Bar-şamma'nın fildişi ve gümüşten heykelinin bulunduğu tapınak merkezi idi. Ermenilere Hıristiyan dinini getiren Aziz Krikor'un naaşı ölümünden bir süre sonra Erzincan'ın Sebuh dağında bulunarak buraya getirildi ve burada defnedildi. Oğlu Vrtanes ile torunu Husig de burada gömülüymüş. 19. yy sonunda 30 nüfus Ermeni ve Alevi karışık idi. SN
  Doğan mah Batur - Dicle - Diyarbakır
1928 K: Kalan [ Kürd qalan "dedeler" ]
  Doğan köy - Uludere - Şırnak
K2000: Bazyan
1928 K: Baznaye [ Süry ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Halen metruk durumdadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km