Derevenk adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  YazıSöğüt köy - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 K: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "İsa manastırı" ]
  Derevenk mv - Merkez-Talas (Talas bucağı) - Kayseri
1928 K: Derevenk [ Erm Diravank? Տիրավանք "Rab İsa manastırı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915 öncesinde kayalara oyulmuş otuz hane ve 12. yy'a ait Surp Sarkis manastırından oluşan Ermeni köyü vardı. Halen metruktur. Osmanlı saray mimarları Balyan ailesi bu köylü idi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km