Derekışla adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Derekışla köy - Bala - Ankara
K2000 birn: Xiçani [ Kürd xêçaniyan "aş." ]
1928 K: Derekışla
Kürd (Etmana ) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Cihanbeyli ve Şeyhbizinli ve Mikaili ve Geyikli[?] ve Etmanlı ve Türkanlı[Têrikan] ve Seyf[Sefkan] nam sekiz aşiretten Cihanbeyli aşireti beyi Halil Bey vasıtasıyla beher sene İstanbul'a gönderilmesi mutad olan yüzbin koyunun sevk ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Bilgi: Etman- Atmalı – Atmani – Atmanki - Etmaneki - Atmaniki eş anlamlıdır. Manav
  Derekışla köy - Merkez - Yozgat
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km