Balçıkhisar adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balçıkhisar mah Emirhisar - Çivril - Denizli
  Balçıkhisar köy - Mahmudiye - Eskişehir
1914 Kiep: Balçıkhisar
Kürd (Şêxan) yerleşimi
■ © 28.06.1841 Kütahya kazasında Sultançiftliği'nde sakin Şeyhan Abbas cemaati vergi ve aşarını muntazaman tediye ettikleri [düzgün verdikleri] halde aşiret beyi Alişan Bey[Cihanbeyli Aşireti Reisi Alişan Bey] tarafından tezyik edildiklerinden şikâyeti havi tahrirat. deyar heyran
  Balçıkhisar köy - Çumra - Konya
1928 K: Eserihamidi [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
■ © Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesinin... deyar heyran
  Balçıkhisar köy - Alaca - Çorum
1928 K: Balçıkhisar
Eski adı: Höçük
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km