Büyük Benli adında 1 yerleşim bulundu.
  Şahinyurdu köy - Gemlik - Bursa
1928 K: Şahinyurdu
1890 Kiep: BüyükBenli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 1914'te yaklaşık 600 hâne 7000 nüfuslu Ermeni yerleşimi idi. Mübâdele ile Dramanın Pepeleč köyünden ve de Plovdivin Balaban köyünden Pomaklar iskân edildi. 1927 nüfusu 251 kişi. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km