Bölükbaş adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 MYK: Bölükbaş
1928 K: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bölükbaşı köy - Selim - Kars
Karapapak yerleşimi
  Bölükbaşı köy - Merkez - Ağrı
1902 Epr I.403: Bölükbaşı
■ Eprigyan'a göre Hasan Han harplerine dek (?) büyük ve zengin bir Ermeni yerleşimi idi; 19. yy sonunda henüz Ermeni mezarlığı ve kilise harabesi mevcuttu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km