Böğrüdelik adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Böğrüdelik köy - Yunak - Konya
K2010: Gapan
1928 K: Böğrüdelik
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
  Böğrüdelik köy - Cihanbeyli - Konya
1907-1934: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1928 K: Cihanbeyli (idari bölge) [ Tr "aş." ]
Özbek yerleşimi
■ 1907'de Türkiye'ye iltica eden bir grup Özbek için Reşadiye adıyla iskân edilmiş, 1934'te adı Böğrüdelik olarak değiştirilmiştir. 1928'den itibaren kısa bir süre Cihanbeyli kaza merkezi oldu. SN
■ © 10.10.1910 Akşehir kazasının Böğrüdelik mevkiinde iskan edilen muhacirinin teşkil eyledikleri karyenin Reşadiye namıyla isimlendirilmesi. deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km