Bîrûnabad adında 1 yerleşim bulundu.
  Bornova ilçe - Merkez-Bornova - İzmir
1898 S: Bîrûnabad [ Tr "dışarıkent?" ]
1528, 1575 T: Burnova/Burnava
■ 19. yy sonlarında Burunabad/Burnabad şekilleri görülür. SN
■ Birunabad adı Yunanca pırnar çalısı anlamına gelen Pirinobaris'ten dönüşmüş olabilir. İsmin bu hali Lembos Manastırı kayıtlarında geçmektedir. ahmet uhri
■ Rumca /b/nin /v/ sesine evrilmesi, yakınında 'Baris' adında başka bir yerleşimin olması ve isimlerin akusativinin kullanılması (elpis -> elpida) "meşeli (pırnar) Varis" anlamında Prinobaris (Prinovarida) adından geldiğini destekleyen olgulardır. Tankut Beygu


Grafik harita göster     haritada ara : km