Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Altıntaş adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
Y1922 BSt: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
  Altıntaş köy - Merkez - Uşak
1928 K: Leşler
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1919: Kürt köyü
■ İlçeye adını veren asıl Altıntaş köyü 6 km doğudadır. İlçe merkezi sonradan Kürtköyü/Kurtköyü mevkiine taşındı. SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Altıntaş köy - Altıntaş - Kütahya
1282 Bibi: Altuntaş
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
  Altıntaş köy - Kalecik (Çandır bucağı) - Ankara
1968 K2: Kumartaş/Xumartaş [ Tr xumar "kızıl" ]
  Altıntaş köy - Alaca - Çorum
Kafkasya göçmeni yerleşimi
  Altıntaş köy - Merkez - Tokat
1928 K: Altıntaş
Kafkasya göçmeni (Kab) yerleşimi
  Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1928 K: Altıntaş
Osm: Kalei Zerrin [ Tr "altın kale" ]
S1182 Frc: Araban
Byz: Raban
■ 1182 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip'e bağlı Altıntaş nahiyesi iken 1957'de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ Eski adı Kale. Eski çağlardaki isminin Arat olduğuna dair iddialar var. baki gazi
  Altıntaş köy - Çelikhan - Adıyaman
1960 DİE: Ortaköy
1946 MYK: Diregi
E1900: Dirag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Zımara [ Erm dzımer'a? "kışlak" ]
Ark: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Altıntaş köy - Aşkale - Erzurum
E1880, 1928: Altıntaş
Alevi (Şêxbizin) yerleşimi
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
  Altıntaş mah Armutlu - Çayeli - Rize
1913e: Axayoz [ Yun ]
  Altıntaş köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferzé [ Süry kfar zê "? köy" ]
Süryani/Kürd (Dermemikan) yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. SN
  Altıntas köy - Bahçesaray - Van
1928 K: Zertas [ Kürd zêrtas "altıntas" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km