yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Muratlı adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muratlı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
■ Manav yerlesimi. Manav
  Muratlı köy - Domaniç - Kütahya
1928 K: Bulamur
1573 Bar: Alpagud n.d. Bulamur
1487 Bar: Alpagud
  Muratlı köy - Banaz - Uşak
1928 K: Samra
  Muratlı köy - Boyabat - Sinop
1968 K2: Katırlı
  Muratlı köy - Merkez-Canik - Samsun
■ Yunanistan Muhaciri Yerleşimi Türk
  Muratlı köy - Terme - Samsun
1455, 1928 MÖz, K: Muradı Şuayip
  Muratlı köy - Akkuş - Ordu
1968 K2: Dumantepe
  Muratlı köy - Araban - Gaziantep
1928 K: Bederan [ Kürd "Bedirler öz." ]
■ Türk yerleşimi metonio
  Erikli mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1530, 1928 T-Kar, K: Mimera
1913y Tezk: (Muratlı)
Y1432 B&W 161: Mimerá
■ 1432'de Amirtzandários `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Erikli mahallesi’nin eski adı olan “Mimera” adı; 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde, “Mimara Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. Eğer, `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiş ise bu bölgede Laz nüfusu olabilir çünkü Laz’lar kendilerini o devirlerde “Can” adıyla anıyorlardı. Seddül Bahir
  Muratlı köy - Sürmene - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Zavli
1913y Tezk: (Küçükali)
  Muratlı köy - Ceylanpınar - Urfa
Eski adı: Xırbeçahş [ Kürd xirbecahş "sıpaviran" ]
  Muratlı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Maradit süfla ve ulya [ Gürc maradidi ]
Gürcü yerleşimi
■ Otantik İsmi Maradit tir. Tarihsel Gürcü (Kartveli) yerleşim yeridir. 1921 Kars Antlaşması ile ikiye bölünmüştür. Gürcüstan Batumi'ye bağlı Maradidi Köyü ile karşı karşıyadır. Sınırın iki tarafında kalan bu iki Köy Halkı birbiri ile akrabadır. Halkın tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Gürcüce'nin (Kartuli) Acharuli Lehçesi konuşulur. Batum'a bağlı Maradit Nahiyesinden göç edenlerin kurduğu köylerden biri İzmit'e bağlı Çubuklu Bâlâ Köyü dür. Çubuklu Bâlâ Gürcü (Kartveli) Köyüdür. Köy Halkının tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Köy Halkı 1885 Yılında gemi ile Batum'dan İzmit'e geldi. Köy Halkı Gürcüce'nin (Kartuli) Acharuli Lehçesini konuşur. Önceden tek Köy, tek Muhtarlık olan Gürcü Köyü Çubuklu Bâlâ Köyü ile Laz Köyü Çubuklu Osmaniye Köyü günümüzde bitişik vaziyette yanyana iki köydür. Khalvashi-Halvaşi-(Nonioğlu) Cüneyt Malçok
Grafik harita göster     haritada ara : km