(Muratlı) adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Muratlı köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Kelemenye [ Yun kalamaína "sazlık" ]
Manav yerleşimi
  Muratlı köy - Domaniç - Kütahya
1928 K: Bulamur
1487 Bar: Alpagud
  Muratlı köy - Banaz - Uşak
1928 K: Samra
  Muratlı köy - Boyabat - Sinop
1968 K2: Katırlı
  Muratlı köy - Merkez-Canik - Samsun
yerleşimi
  Muratlı köy - Terme - Samsun
1455, 1928 MÖz, K: Muradı Şuayip
  Muratlı köy - Akkuş - Ordu
1968 K2: Dumantepe
  Muratlı köy - Araban - Gaziantep
1928 K: Bederan [ Kürd "Bedirler öz." ]
  Erikli mah Dörtyol - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Muratlı)
1530, 1928 T-Kar, K, K: Mimera
Byz B&W 161: Mimerá
■ 1432'de Amirtzandários `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. SN
■ Erikli mahallesi’nin eski adı olan “Mimera” adı; 1530 yılına ait; “387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (h. 937/m. 1530) Cilt II.” Tahrir Defterinde, sayfa 728’de Akça-abad nahiyesinde, “Mimara Karyesi” biçiminde kayıtlıdır. `Candar emiri` sıfatıyla anılan Theodoros Sampson adlı kişinin mülkü olarak kaydedilmiştir. Seddül Bahir
  Muratlı köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Küçükali)
1876, 1928 S-Tr, K: Zavli
  Muratlı köy - Ceylanpınar - Urfa
Eski adı: Xırbeçahş [ Kürd xirbecahş "sıpaviran" ]
  Muratlı köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Maradit ulya [ Gürc maradidi ]
Gürcü yerleşimi
■ Maradid Süfla (Aşağı Maradit) köyü Gürcistan tarafındadır. SN
■ Tarihsel Gürcü (Kartveli) yerleşim yeridir. 1921 Kars Antlaşması ile ikiye bölünmüştür. Gürcistan'a bağlı Maradidi Köyü ile karşı karşıyadır. Sınırın iki tarafında kalan bu iki köy halkı birbiri ile akrabadır. Halkın tamamı Gürcü (Kartveli) dir. Gürcüce'nin Acharuli Lehçesi konuşulur. Maradit Nahiyesinden göç edenlerin kurduğu köylerden biri İzmit'e bağlı Çubuklu Bâlâ Köyü dür. Köy halkı 1885 Yılında gemi ile Batum'dan İzmit'e geldi. Cüneyt Malçok


Grafik harita göster     haritada ara : km