(Köprübaşı) adında 27 yerleşim bulundu.
sırala 
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Manisa
Eski adı: -
■ Baraj gölü altında kalan Borlu kasabası yerine kurulan yeni yerleşimdir. SN
  Köprübaşı köy - Geyve - Sakarya
1521, 1928 Bar, K: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ 1521 tarihli Hüdavendigâr Livası tahrir defterine göre `Karye-i Köprübaşı ki zimmîlerdir, Sakarya köprüsü maslahatı için sürgün gelmişlerdir.` (Barkan I.473.) şeklinde sözü edilen yerleşim bugünkü Alifuatpaşa beldesi veya ona 2 km mesafede olan Köprübaşı köyü olabilir. SN
  Köprübaşı köy - Adapazarı - Sakarya
1890, 1928 Kiep, k: Trabzonlar
  Köprübaşı mah Göksu - Mut - Mersin
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
  Köprübaşı mah Çatpınar - Boyabat - Sinop
1919 UK: Yalak
  Köprübaşı köy - Bünyan (Elbaşı bucağı) - Kayseri
1928 K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
■ Kısmen Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Ekrek köyüne 1970li yıllarda Kağızman Gümüştepe ve Arpaçay Mescitli köylerinden Redkan aşiretinden Kürtler göç etmiştir. Köy nüfusunun büyük bölümü Kürtlerden oluşur. Qazi
  Köprübaşı köy - Görele - Giresun
■ Koyunhamza köyünden ayrılmıştır. SN
  Köprücek köy - Vakfıkebir - Trabzon
1913 Tezk: (Köprübaşı)
1876 S-Tr: Cid
  Köprübaşı mz - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Kotepirê [ Kürd "köprüayağı" ]
  Köprübaşı ilçe - Köprübaşı - Trabzon
1928 K: GarbîGoneşara [ Yun ]
1913 Tezk: (Güneşli)
■ Garbi Goneşara, köprübaşı ilçesinin adı değildir. Köprübaşı ilçesinin yerleşim yeri olarak kullanılması cumhuriyet dönemine denk geldiğinden ismi Köprübaşı olarak verilmiştir. Garbi Goneşara diğer adıyla Büyükköy diye bilinen şu an Köprübaşı ilçesine bağlı Fidanlı mahallesinin adıdır. Fakat söyleniş şekli Goneşara olarak telaffuz edilmeyip Güneşara diye söylenir ve adın menşei güneş arama çalışması anlamına gelen güneşara olarak anlatılır. Ayrıca bu köyde Arekel diye bilinen bir yerleşim yeri de vardır, ki Arakel [havari anlamına gelir ve çok yaygın bir kilise adıdır.] Yöre halkının dilinde Ermenice ve Rumca birçok kelime vardır. ali şükrü parlak
  Köprübaşı köy - Tercan - Erzincan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Köprübaşı köy - Kızıltepe - Mardin
1928, K2006 K, LQ: Curnik [ Kürd curnik "çeşmeağzı" ]
Kürd (Xalecan) yerleşimi
  Köprübaşı köy - Çayeli - Rize
Eski adı: Adabaşı
■ Sırtköy'den ayrıldı. SN
  Köprübaşı köy - Çamlıhemşin - Rize
L2009 A&B: Abiçxo [ Laz ]
1928 K: Abişxo
Laz yerleşimi
  Köprübaşı köy - Merkez - Siirt
1928 K: Serpir [ Kürd serpir "köprübaşı" ]
  Köprübaşı köy - Olur - Erzurum
R1889 RAl: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Köprübaşı köy - Tuzluca - Iğdır
E1918, 1928 K: Çınçavan [ Erm ]
1900 UK: Çengabad
Azeri/Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km