Şevketiye adında 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Şevketiye köy - Gölcük - Kocaeli
1890 Kiep: Saçmalı
Gürcü yerleşimi
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Şefkatiye mah Kartepe - Kartepe - Kocaeli
1890 Kiep: Şevketiye
  Serik ilçe - Serik - Antalya
1910: Şevketiye
1890: Kökez
1680 : Serk/Serik (idari bölge)
Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Serik veya Serek kaza adı 16. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Eski kaza merkezinin antik Selge (şimdiki adı Zerk) kasabası olması ve Serik adının doğal ses evrimiyle Selge'den türemiş olması muhtemel görünmektedir. ■ İlçe merkezi olan kasaba 1880'lerde Kökez adı verilen mevkide Tesalya muhacirleri tarafından Şevketiye adıyla iskân edildi ise de Kökez adı daha yaygın olarak kullanıldı. 1920 civarında Serik ilçe merkezi buraya taşındı. SN
■ SERİK (Karahisar-ı Teke) (Kökez): 1530 Anadolu eyâleti Teke'ye bağlı kaza; 1846 Karaman eyâleti Teke'ye bağlı kaza; 1914 Konya vilâyeti Teke-Merkeze bağlı nahiye; 1926 Antalya'ya bağlı kaza --- © 26.03.1732 Karahisar-ı Teke civarındaki Serk taifesi ötedenberi şekavetle meluf olduklarından ve tenkillerine memur edilen Alanya Mutasarrıfı İbrahim Paşa İran seferine memur olmağla bunların şakavetleri ziyadeleştiğinden tekrar İbrahim Paşa'nın memuriyeti. g.tt © 13.06.1771 Kışın Teke yazın Beyşehir sancağında haymenişin olan Serk taifesi eşkıyasının tutulup hapsedilmesi ve şeran ashab-ı hukuk ile mürafaaları icra olunarak ihkak-ı hak edilmesi. g.tt deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km