İskân Topacı adında 1 yerleşim bulundu.
  Ortatopaç köy - Şarkışla - Sivas
1928 K: İskân Topacı
1907 Kiep: Topaç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 19. yy sonunda 50 hanede 600 kadar Ermeni nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km