İncesu adında 32 yerleşim bulundu.
sırala 
  İncesu köy - Kula - Manisa
1928 K: Gölde
Byz Zg §211: Kólida/Goloida
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
  İncesu köy - Seydişehir - Konya
1912 Kiep: İncesu
  İncesu köy - Osmancık - Çorum
Kürd yerleşimi
■ Gm. No:16851 Çorum kazası İncesu, Çulhalı ve Eskikışla karyelerindeki Çorumkürdü aşiretinin temettuat defteri. deyar heyran
  İncesu ilçe - İncesu - Kayseri
1928 K: İncesu
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  İncesu köy - Ortaköy - Çorum
■ Kısmen Alevi (Kürd) yerleşimi
  İncesu mah Atakum - Merkez-Atakum - Samsun
1928 K: Muzmullu [ Yun mysmilôn "muşmulalı" ]
  İncesu mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Gemine
■ 1530 tarihli Tahrirde görülen Pekeriç-i büzürg (büyük Pekeriç) köyü burası olmalıdır. Halen Küçük Pekeriç'e bağlı terkedilmiş mezradır. SN
  İncesu köy - Merkez - Trabzon
1928 K: Kilat Xortokop [ Yun xortokópi "otlak" ]
  İncesu köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1928 K: Maşmaş [ Kürd maşmaşk ]
  İncesu köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1913y Tezk: İncesu
1876 S-Tr: Makripotam [ Yun makropotámi "uzundere" ]
  İncesu köy - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1928 K: İncesu
E1902 Epr: Porig [ Erm p'orig "çukurca, vadicik" ]
■ İncesu köyünde 16. ve 19. yy aralığından Ermeniler yaşamaktaydı. Ancak 1828 Rus Harbi zamanında bu Ermeniler göçerek Rusya'ya gitti. Bir zaman köy boş kaldı. 20.yy başlarında ise köye Çamlıhemşin, Of ve İkizdere'den Hemşinli ve Lazlar göçmüştür. Köyde Hemşin lisanı ile Erzurum lisanı karışık bir biçimde kullanılmaktadır. Adem
  İncesu köy - Silvan - Diyarbakır
1928 K: Tilmîn
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  İncesu mz - Sason - Batman
1928 K: Holu/Holi [ Erm hol "açık alan, düzlük" ]
  İncesu köy - Tekman - Erzurum
1928 K: İncesu
  Aşağıincesu köy - Karayazı - Erzurum
Kürd yerleşimi
  İncesu köy - Susuz - Kars
1928 K: İncesu
  İncesu köy - Erciş (Deliçay bucağı) - Van
1960, 2000 DİE: Derimevi
1928 K: Çirgeşin [ Erm çrgaşén "derecikköy" ]
  İncesu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
K2017: Avazırav [ Kürd "incesu" ]
1928 K: İncesu
Kürd (Redkan) yerleşimi
  İncesu köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1928 K: İncesu [ Tr ]


Grafik harita göster     haritada ara : km