İnı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  İne köy - Kazan - Ankara
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
E1914: İnı [ Erm inı "dokuz" ]
1901 UK: İn
Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN


Grafik harita göster     haritada ara : km