Ürük adında 1 yerleşim bulundu.
  Ürük köy - Divriği (Mursal bucağı) - Sivas
1928 K: Ürük [ Erm urik "söğüt" ]
Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km