yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Özbek adında 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Özbek köy - Urla - İzmir
1528 T: Özbek
■ Adının muhtemelen bir kişi adından geldiği ve Özbekistan ile alakalı olmadığı muhakkaktır. SN
  Özbek mv - Menemen - İzmir
1350, 1531 ED: Özbek
■ Saruhanlı ve Osmanlı kayıtlarında geçen Özbek vakfı çiftliği 16. yy'dan itibaren önemli bir köy olmuş ve 19. yy'da terkedilmiştir. Halen mevki adı olarak kullanılmaktadır. SN
  Özbek köy - Pamukova - Sakarya
1487 Bar: Özbek
  Özbek köy - Şabanözü - Çankırı
■ Özbek köyü; 1530 yılı, Defter-i Hâkâni Dizisi: I -* 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defter-i, II. Cilt, Tahrir Defterinde sayfa 705’de, Kengiri Kazasında, “Özbek mezrası” biçiminde kayıtlıdır. 1794 yılına ait; “Fon kodu: Hat Dosya no: 1464 Gömlek no:91 Tarih: 1210 Z 29” bu belgede; “Şabanözü kazasında bulunan kışlakta Özbek mahallesinde konargöçer İnallı Türkmanı Cemaati Camii'nin mahlûl hitabet görevinin Hafız Mehmed Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt” biçiminde kayıtlıdır. Ayrıca, “ML.VRD.TMT.d… Göm.no. 883 Trh: 1261-Z-29” numaralı Temettuat defterinde Kengiri'ye bağlı; “Nallu kazasının Özbek karyesi Müslümanlarının temettuat defteri” biçiminde kayıtlıdır. 1896 Kengiri Vilayet Salnamesinde 53 hane olan Özbek köyünde 171 erkek 175 kadın nüfus kayıtlıdır. Köydeki aileler bu bölgeye Orta Asya, Malatya ve Eskişehir hattı üzerinden geldiklerini anlatmaktadır yani her aile farklı bir bölgeden gelmedir. Köy tipik bir Alevi köyüdür ve köyde çok eski bir mezarlıkta bulunan ‘Özbek Tekkesi’ adıyla anılan eski bir türbe mevcuttur. Kayıtlardan da anlaşıldığı üzere 1700’lerin ikinci yarısında bölgede bazı binaların mescit ve camilere çevrildiği ve görevli atandığı görülmektedir. Köydeki aileler; “Davutoğulları, İnallıoğulları, Köleler, Aliavaslar, Hızırlar, Ceberler, Pırkıtlar, İncebeyler, Dervişler ve Bektaşağalar gibi eski aile adları vardır.” Özbek köyü’nün asgari 1530’dan beri kaydı görülmektedir. Bölgede Özbek köyü halkı “Türkmen” adıyla anılır. Seddül Bahir
  Özbek köy - Tarsus - Mersin
1928 K: Kürtmusa
■ © 04.10.1911 Tarsus'un Kürtmusa köyünde cami hatibi Ömer Hoca ile Hamzaoğlu Salih arasındaki arazi münazaası. deyar heyran
  Özbek köy - Samandağı - Hatay
■ Değirmenbaşı köyüne bağlı mahalle iken 1990'da ayrılarak bağımsız köy oldu. SN
■ Nusayri (Alevi Arap) yerleşimi metonio
  Özbek köy - Elbistan - Maraş
■ Alevi Kürt yerleşimi. Sinemilli Aşireti. Mert Çakmak
  Özbek köy - Türkoğlu (Narlı bucağı) - Maraş
■ Alevi Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  Özbek köy - Kulp (Ağaçlı bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Şeyxbuban [ Kürd şêxbûban "Şeyh Ebubekirler" ]
  Özbek köy - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 K: Özbek
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Özbek köy - İdil (Oyalı bucağı) - Şırnak
K2011 Tan: Tilseqan
1928 K: Telsikan [ Ar/Kürd/Süry tell "tepe" ]
Kürd yerleşimi (Butıkan aşireti).
Grafik harita göster     haritada ara : km
Bu yerleşim birimine ait bilgileri veya haritada yerini düzeltmek için üye olun.