yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
Çermik adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Gökal bld - Erbaa (Karayaka bucağı) - Tokat
1946 MYK: Çermik
1928 K: Çermük [ Erm çermug "ılıca" ]
  İçmece köy - Arguvan - Malatya
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
Alevi yerleşimi
■ Osmanlılar Dönemindeki ismi İçmekçi olup, Çermik ismi şimdi baraj alanı altında kalan ılıcadan kaynaklanmıştır. Köy Alevi- Türkmen ve Sünni-Kürd yerleşimidir. Melitene
  Çermik ilçe - Çermik - Diyarbakır
K1579 Şer: Çermûg
E1100: Çermug [ Erm "ılıca" ]
■ Eski çağda Abarne, daha sonra Valarsakoupolis adını taşımıştır. SN
■ © 24.10.1821 Tuna sahillerinde bina olunan kaleler masrafı için üçe ayrılan Şeyh Bezinli aşiretinin Çermik'teki kısmının hisselerine düşen beş yüz kuruşu miriye teslim eyledikleri. deyar heyran
■ Çermik İlçesi Diyarbakır; 1530 yılı Tahririnde Diyarbakır Eyaletine bağlı ve Çüngüş’ü de içine alan “ÇİRMÜK LİVASI” olarak kayıtlıdır. *Kayıt şöyledir; “1530 tarihli ve 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilayet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kadiriyye Defteri Cilt II’de”, “DİYAR-İ BEKR VİLAYETİ, ÇİRMÜK LİVASI” biçimindedir. 1102-1409 yılları arasında Artuklu Beyliği sonraki dönemde Akkoyunlu Egemenliği altında kalmıştır.1516 sonrasında Yavuz Sultan Selim tarafından ele geçirilen bölge, Padişah Hassı olarak ayrılmış ve Osmanlı imparatorluğunun isteği üzere Kürd aşiretleri tarafından, Türk unsurları bölgeden arındırılmıştır. Çirmük Livasında nefs yani merkez dışında Berdeniç, Ebu-Tahir, Çüngüs ve Hisaran nahiyeleri kayıtlı. Merkezde 6 cemaat yerleşmiş bunlardan 135 hane Erâmine (Ermeni) 146 hane de İslamiye olarak kayıtlı. Cemaatler çoğunlukla yerleşim yeri adıyla anılmış. Merkezde (Nefs’de) açıktan belirtilenler ‘Eramine’ler ve “Mevlana Mahmud evladı” adında iki topluluktur, Çirmük kazasında yerleşmiş bilinen Ekrad (Kürd) aşiret ve cemaatleri şunlardır; Milli Ekrad ‘asireti cema‘ati; Batlu Ekrad ‘asireti cema‘ati; Gigî Ekrad [Kikî Ekrad ‘asireti] ‘asireti cema‘ati; Hevânlu [Modanlu] Ekrad ‘asireti cema‘ati Melevânlu Ekrad ‘asireti cema‘ati; Merdanlu Ekrad cema‘ati; Mersavi [Vasavi] Ekrad ‘asireti cema‘ati; Zilan cema‘ati; Bununla birlikte Tur-Ali, Kara-Musa, Gözü-Büyük, Hoş-oğlu (İvaz-oğlu), Ürküt ve Şeyhlü gibi Türk cemaatler adları kayıtlıdır. Seyh Bizinī cema‘ati ise hicri 932 miladi 1525/1526 tarihli 134 numaralı tahrir defteri sayfa 2’de Amid Livasında kayıtlıdır o tarihlerde, Çirmük Livasında bulunmamaktadırlar. Etimolojisi Ermenice “Sıcak Maden Suyu” anlamındadır ve “Cermûg” biçiminde telaffuz edilir. Kelime ilk defa Ermeni tarihçi ve tarihi Ermeni Vilayeti “Syunik” Metropolitan Piskoposu olan “Stephen Orbelian”ın (MS. 1250-1305) “Syunik” vilayetinin güney kentlerinden birisi olan Sisakan (Sisian) kentinin tarihini yazdığı (Patmutyun Nahangin Sisakan) adlı kitapta görülmüştür.
■ Tanıdığım Çermüklülerin çoğu Zazaca konuşuluyor, kendilerine Türk dediklerini de bir kere görmedim. Biz de Zazaca "Çêrmûgij" diye çağırırız. I-Omer-I
■ Türk yerleşimi, tanıdığınız Çermiklilerin Zazaca konuşması Çermiklilerin tamamını Zaza yapmaz. Çermik Kürt, Türk ve Zaza unsurlarının bulunduğu bir ilçedir. metonio
  Çermik köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mikelet [ Gürc mikeleti "Mikela (öz.) yeri" ]
■ Ahıskalı Kıpçak Türk yerleşimi metonio
  Kaynak köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
1928 K: Çermik [ Erm çermug "ılıca" ]
  Ilıkaynak köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Grafik harita göster     haritada ara : km