Çat adında 22 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çatköy köy - Seydişehir - Konya
1912 Kiep: Çat
Alevi yerleşimi
  Çağlayan bld - Bozkır - Konya
1928, 1968: Çat
■ Eskiden Alevi olduğu söylenen köy halen şiddetle Sünnidir. SN
  Çat köy - Küre - Kastamonu
1928 K: Mas
  Çat bld - Merkez - Nevşehir
1928 K: Çat
  Yeşilkent köy - Durağan - Sinop
1968 K2: Çat
  Çat köy - Gemerek - Sivas
1907 Kiep: Çat
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [Çat (?)] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... deyar heyran
  Çatköy köy - Dörtyol - Hatay
1940 RG: Çat
  Çatê yayla - Akçadağ - Malatya
K2010: Çatê
  Çat mz - Doğanşehir - Malatya
Eski adı: Gurmutlar
■ 35 haneli bir mezradır. Alevi-Sünni karışıktır. Mezradaki Alevi nüfus aslen Elbistan/Alhasuşağı Aşiretindendir ancak Kürtçeyi tamamen unutmuşlardır. alamut1
  Çat mz - Ovacık - Tunceli
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Çat köy - Mazgirt (Darıkent bucağı) - Tunceli
1928 K: Çat
Alevi (Kurm.) yerleşimi
  Çat köy - Çamlıhemşin - Rize
1876 S-Tr: Çat
E1900: Dap' [ Erm "düzlük" ]
Hemşinli yerleşimi
  Çat ilçe - Çat - Erzurum
1901 UK: Öyük
Osm: Çateli (idari bölge)
■ Asıl Çat köyü ilçe merkezinin birkaç km kuzeyindedir. Osmanlı kullanımında Çateli/Çadeli ve Çatoğlu biçimleri görülür. SN
■ İlçe merkezi ve 11 yerleşim Türktür, 9 yerleşim Alevi-Zaza, bir yerleşim ise Alevi-Zaza/Sünni Türk karışıktır. Geri kalan tüm yerleşimler Kürttür. Kürt yerleşimlerinden ise biri Alevidir. metonio
  Yukarıçat x - Çat - Erzurum
1928 K: Yukarıçat
Kürd (Tanas) yerleşimi
  Aşağıçat köy - Çat - Erzurum
1901 UK: Çat
Kürd yerleşimi
■ Çat ilçesine adını veren Aşağı ve Yukarı Çat köyleri baraj gölü altına kalmıştır. Yeni ilöe merkezi Höyük köyü mevkiinde kurulmuştur. SN
  Çat köy - Pervari - Siirt
1928 K: Çat
  Çatköy köy - Hanak - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Çat
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen (Dadalı)) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km