Çalê Bekirî adında 1 yerleşim bulundu.
  Çalı Bekir mah Yanyurt - Merkez - Aksaray
K2010 birn: Çalê Bekirî [ Kürd "Bekir çukuru" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km