Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Çadırkaya adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çadırkaya köy - Ladik - Samsun
1928 K: Çaki
  Çadırkaya bld - Tercan - Erzincan
1928 K: Pekeriç
E1902 Epr: Pakar'ic
E100- Hew h21: Pakayar'ic [ Erm "tapınak yeri?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ MÖ 1. yy'da burada yapılan Mihr tapınağı ünlüdür. Tarihçi Agathangelos'a göre (6. yy) bagn `tapınak` ve ar'ic (?) sözcükleri Part dilindedir. İlk sözcük Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN
■ Bogariç – Βαγαριč – Bogaridi – Bagarich - Bagayarich - Pekeriç. İsmin anlamina gelince "BAG" Ari dillerinde "TANRI" anlami taşımaktadır, "Tanrılar Tapınağı". 20. yy başında bu köy 80 ve 130 hanelik Yukarı (Verin) ve Aşağı (Nerkin) Pekeric olmak üzere bitişik iki kısımdan oluşuyordu. (Hewsen 1989:408).Karin’in Batısında Tercan (Greek:Derxene)Tapınak Bölgesi vardı. Merkezi büyük Mihr Tapınağı’nın bulunduğu Bagaric köyüydü. Putperest Ermenilerin en önemli mabetlerinden biri olan bu tapınak kuzeyde uzanan ana yola yakındır. Tapınak Romalılar tarafından Baris Tapınağı veya Lucus Basaro (Basarus Korusu/Bahçesi) olarak bilinir. Bu da gösteriyordu ki Tapınak, kutsal olduğu düşünülen bir koruyu kapsıyordu. Adontz, Armeniia v e epokhu Justiniana, s.43; Hewsen, The Geography of Ananias of Şirak, Wiesbaden 1992,s.152; Strabo, Geography, 11.14.5, Derxene için Xerxene ismini kullanır. Önemli ve putperest bir azizin mezarının bulunduğu bu tapınak bölgesi, özerk bir bölgedir. Tapınak, bölgede kira ile tutulmuş büyük arazilerden başka, bütün köylere, binlerce köylüye ve sığır, koyun, keçi, at sürülerine sahipti. Tapınak kendi askeri gücü tarafından korunuyordu. Burada kadın, erkek din adamları, müzisyenler, şarkıcılar, seksi dansçılar ve hayat kadınları ev sahipliği yapıyordu. Periyodik olarak düzenlenen ve ilahi sayılan festival zamanı, buraya doluşan ziyaretçiler büyük gelir bırakırlardı. Tapınak krallığın yaşamında dinamik ve etkili bir yere sahip olmalıydı. pakarich
■ Zazaca telaffuzu "Pakarıc ~ Pakarız" asmen


Grafik harita göster     haritada ara : km