91 Luvice yer adı bulundu.
sırala 
  Behramkale köy - Ayvacık - Çanakkale
1928 K: Behram
Ark: Assos [ Luw ]
■ Bizans İmparatorunun hizmetinde bulunan, Türklerin kuşatması sırasında Assos Kalesinin kumandanlığını yapmış Mahramis (Μαχράμης) adındaki bir kişiden. Tankut Beygu
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1772: Keşan
Byz: Kissós [ Luw ]
■ Kissós adı Yunancaya muhtemelen eski bir dilden, belki Thrak dilinden alıntıdır. Türkçe isim bunun akkuzatif Kissón biçiminden türemiştir. SN
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Balat köy - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1426: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Ark Ho: Mílêtos
H1200-: Milawata/Milawanda [ Luw ]
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  Büyükmenderes nehir - Söke - Aydın
1600 Piri R: Mendiraz/Ulu Mendirez
Ark Str: Koressós
Ark Ho: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
Osm: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Ark Sky: Halikarnassós [ Luw ]
■ Aziz Petros'a adanmış olan kalesinden ötürü Petrion adını aldığına dair yaygın rivayet asılsızdır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
  Şirince köy - Selçuk - İzmir
1928 K: Şirince
Y1922 BSt: Solmissós [ Luw ]
1884 S-Ay: Çirkince
1896 Kiep: Kirkince [ Yun Kenkhrios? ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik çağda Efes yöresinde bulunan Kenkhrios deresi eğer Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenkhrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenkhrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıca Artemis'in Kenkhrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Kurudere köy - Kemalpaşa - İzmir
1928 K: Savanda [ Luw ]
  Kıyıkışlacık köy - Milas - Muğla
1928 K: Asın
Ark: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türemiştir. SN
  Savaştepe ilçe - Savaştepe - Balıkesir
1890 Kiep: Kiresün/Kilesen
■ Savaştepe adı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Antik Kerasoúnda adı, Kerasun, Giresun ve en son olarak Kilesin olarak kullanılmıştır. Cenk ÇALI
  Gelembe bld - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1890 Kiep: Gelembe
Byz: Kalánda [ Luw ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
  Doğanyurt köy - Çine - Aydın
1891, 1946 S-Ay91, MYK: Araphisarı
Ark: Alabánda [ Luw ]
■ Alabanda kenti MÖ 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. MÖ 200 dolayında kısa bir süre Antiokheia adını taşıdı. ■ Alab Hisarı > Araphisarı adının Alabanda'da türetilmiş olduğuna kesin nazarıyla bakılabilir. SN
  Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Midye
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kadar kuzeyindeki Servez Plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
  Gümüşdere köy - Tavas - Denizli
1928 K: Muğlasun [ Luw ]
Ark: Mokolda
■ Muğlasun adı Yun *Mykalessós veya *Mokolassós gibi bir orijinali varsayar; oysa eldeki tek antik yazıtta Mokolda kaydedilmiştir. Karş. Mokissós (Aksaray-Merkez-Helvadere kasabasında Viranşehir harabesi). SN
  Kayaköy mah - Fethiye - Muğla
1914 Kiep: Levisi n.d. Kaya
1890 Kiep: Levisi
Byz TİB 8. 681 ff.: Lebissós/Lebêssoí [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Karmylassós (şimdiki Keçiler mah) yerine 7. yy'dan itibaren Lebêssós ve varyantları görülür. İsim eski bir Anadolu dilinde olmalıdır. SN
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1890, 1914 Kiep: Makri
1680, 1891 , S-Ay91: Meğri/Mekri
Byz: Mákri [ Yun makrê "uzun" ]
Ark Sky: Telmêssós [ Luw ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra limana da aktarıldı. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb Fethi Bey'e izafeten 1914'te verilmiştir. SN
■ 26 Mart 1914'te Sultan Reşad fermanı ile Meğri olan isim Fethiye olarak değiştirilmiştir. Özhan Çakıcı
  Çevreli köy - Demre (Kale bucağı) - Antalya
1914 Kiep: Tirmisin
Byz: Tyberissós [ Luw ]
■ Lykia dilinde Tubure veya benzeri bir addan. TİB 8.899. SN
  Arif köy - Finike - Antalya
1914 Kiep: Arif
Ark: Arykanda [ Luw ]
Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ Arykanda antik kenti Finike ilçesine bağlı Arif Mahallesi içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim adının Luviceden geldiği ileri sürülmüştür. 1971 yılından bu yana gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda ele geçirilen iki taş balta, Arykanda ve çevresinde Tunç çağından bu yana yerleşim olduğunu kanıtlar. asilyaman
  Gökçeyaka köy - Finike - Antalya
1873, 1928: Alasın [ Luw ]
  Çayhisar köy - Sincanlı - Afyon
1928 K: Çayhisar
Ark: Kidyessós [ Luw ]
■ Yunanca isim Türkçede *Gicesun veya benzeri bir telaffuz verir. SN
  Serban bld - Sincanlı - Afyon
1968 K2: Savran
1919 UK: Serban
Byz: Sarbánda [ Luw ]
■ Osmaniye Bahçe Savranlı maddesine bakınız. SN
  Güneykent bld - Gönen - Isparta
1478, 1928 Tah, K, K: Gireson/Giresun
Byz: *Kerassós [ Luw ]
■ Kerassos/Giresun adının Yunan-öncesi bir dilde `kirazlı` anlamına geldiği düşünülebilir. SN
  Adrasan bld - Kumluca - Antalya
1960, 2000 DİE: Çavuş
1680, 1946 , MYK: Adrasan
1530 T-Ana: Adrason
Ark: Adrassós [ Luw ]
■ 2000 yılında Adrasan adı iade edilmiştir. ■ 15. - 18. yy'larda İğdir kazasının idari merkezi olan İğdir Hisarı adlı yer muhtemelen Adrasan'dır. SN
  Termessos ark - Döşemealtı - Antalya
Ark: Termessós [ Luw ]
■ Anadolu halklarından Pisidyalılara ait olan kentten Homeros (MÖ 8. yy) söz eder. MÖ 333'te Büyük İskender'in saldırısına başarıyla karşı koymuştur. Termessós adı muhtemelen Trmmli (`Likyalı`) Yurdu anlamındadır. SN
  Ariassos ark - Döşemealtı - Antalya
Ark: Ariassós [ Luw ]
■ MÖ 3. yy'da kurulduğu ifade edilen kent en erken MÖ 1. yy'da Efesli Artemidorus'un eseinde Aarassos adıyla anılır. MS 1. yy'da coğrafyacı Strabon kenti tarif eder. SN
  Ağlasun ilçe - Ağlasun - Burdur
1530 T-Ana: Ağlasun
1928 K: Belönü (idari bölge)
■ Sagalassos adınının 's' sesinin sonraları 'eis' edatının yöredeki halini belirtmesi olarak algılanmasından (benzer olarak: Naxos - Axos, Samsun, Sinason, Sumela için olanın tersi). Türkçe hali ismin akusativinden gelir. Tankut Beygu
  Sülün bld - Merkez - Afyon
1968 K2: (Söğütoluk)
1928, 1960 K: Suğlun
Ark Pros: Prymnessos [ Luw ]
■ 1960'larda kısa bir süre için Söğütoluk adı verildi. SN
  Çaybükü köy - Gümüşova - Düzce
1946 MYK: Basantı
Byz: Pasanda [ Luw ]
  Malanda yayla - Beyşehir - Konya
1584 T: Malanda [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış yer adlarındandır. SN
  Savaş köy - Akşehir - Konya
1928 K: Bermanda
1912 Kiep: Permata n.d. Gâvurköy [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Yaylaalan köy - Manavgat - Antalya
1928 K: Avason [ Luw ]
1915 UK: Ayvasin
  İmrenler bld - Hüyük - Konya
1912 Kiep: Balğanda
1432, 1928 T, K: Balkanda [ Luw ]
■ Balkanda/Balganda kasabası en erken 1432 yılına ait bir Karamanlı vakfiyesinde görülür. İsminin Yunan-öncesi bir dilden kaldığı muhakkaktır. ■ Bugunkü kasabanın yaylasında bulunan eski (halen metruk) bir yerleşimin adı olan Umranlı/İmranlı adı 1962'de Balganda'ya verilmiştir. SN
  Güçlü bld - Akseki (Güzelsu bucağı) - Antalya
1530, 1928 T-Ana, K, K: Firsun
1914 Kiep: Firsün
Ark: *Pherissós [ Luw ]
  Yazyurdu köy - Beyşehir - Konya
1928 K: Yaylasun
■ Niğde Merkez Küçükköy (Eylesun) ile aynı Yunan-öncesi adı taşıdığı muhakkaktır. Türkçe 'yayla' sözcüğünden türemesi düşünülemez. SN
  Ketenli bld - Seydişehir - Konya
1507, 1912 T, Kiep: Çalmanda [ Luw ]
  Taşkent ilçe - Taşkent - Konya
1914, 1928 Kiep, K: Pirlevganda [ Luw ]
  Dumlugöze köy - Sarıveliler (Göktepe bucağı) - Karaman
1928 K: Muzvadı
■ Ptol. Coğrafya'da (2. yy) Musbanda olarak anılır. SN
  Güneybağ mah Güneysınır - Güneysınır (Dinek bucağı) - Konya
1946 MYK: Elmasun
1914 K: Almasın
1531 T: Almasun [ Luw ]
  Güdelesin mv - Güneysınır - Konya
1914 Kiep: Güdelisin
Byz: Kodylêssós [ Luw ]
■ Halk arasında Gâvur Höyüğü olarak bilinen antik Kodelissós ören yeridir. 11. ve 13. yy'a ait Bizans kaynaklarında Laranda (Karaman) Konya yolunun buradan geçtiği belirtilir. SN
  Balkusan köy - Ermenek - Karaman
1968 K2: Bağbelen
1928 K: Balkason [ Luw ]
■ Yunan-öncesi bir dilden devralınmış *Parkassós benzeri bir ad varsayılmalıdır. SN
  Çavuş köy - Ermenek - Karaman
1928 K: Çaviş
Osm: Gödelesun
Byz: Kodylassós [ Luw ]
  Değirmenlik mah Yalnızcabağ - Mut - Mersin
1928 K: Balabolu [ Yun palaiópolis "eskikent" ]
1914 Kiep: Balabolu Yayla
Ark: Adrassós [ Luw ]
■ Antik Adrassos harabeleri sonraki devride Rumca `Eskikent` olarak adlandırılmış olmalıdır. Halk arasında yaygın olan 'Balapoğlu' etimolojisi ibret vericidir. SN
  Karaman il - Merkez - Karaman
1282, 1878 Bibi: Larende
Ark Str: Láranda [ Luw ]
1311: Karaman (idari bölge) [ Tr "kişi ve beylik adı" ]
■ Kentin adı 20. yy başlarına dek daima Larende'dir. Vilayet adı olan Karaman, 13.-15. yy'da burada egemen olan Türkmen beyliğini kuran kişinin adıdır. Türkçe olması muhtemel olmakla birlikte anlamı açık değildir. SN
  Alaçatı köy - Merkez - Karaman
1914 Kiep: Canasun [ Luw ]
■ Halk etimolojisine göre Can Hasan; ancak antik bir Anadolu dilinden devralınmış *Dionissós benzeri bir ad muhtemeldir. SN
  Değirmenkaya köy - Kalecik (Hasayaz bucağı) - Ankara
1928 K: Gelbulasın
Ark: *Karmylassós [ Luw ]
■ Gelbulasın adı, Yunan-öncesi bir dilden Yunancaya devralınmış *Kalmylassós veya *Karmylassós biçimine işaret eder. Adıyaman Besni'de Gelbulasın, Bayburt merkezde Galbulas, Erzurum Pasinler ve Horasan'da Galbulas, Erzincan Refahiye'de Gelbulas köyleri mevcuttur. Türkçe `gelmek bulmak` fiilleriyle alakalı olamayacağı izahtan varestedir. SN
  Değirmenyolu köy - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 K: Parlasan
Ark Pol, Pt: Parnassós [ Luw ]
■ Polybios, Ptol. Coğrafya ve Hieroklês (6. yy) tarafından anılan Parnassós adlı yerdir. Yunanistan'daki ünlü Parnassós dağıyla aynı adı taşır. Hititçe ve Luwice `ev` anlamına gelen parn- kökünden `ev-yeri` anlamı çıkarsanabilir. ■ 4. yy'da İncili Goth (Germen) diline çeviren Wulfila aslen buralı bir savaş esiri idi. Eseri Alman dilinin bilinen ilk yazılı kaynağıdır. SN
  Harmason mah Abana - Abana - Kastamonu
1914 Kiep: Harmasın [ Luw ]
  Gökçe köy - Merkez - Aksaray
1928 K: Mamasun
Byz TİB 2.239: Momoassós [ Luw ]
■ Müslümanın “Pir Şammas Baba” (Aziz Mamasos?) olarak kabul ettiği kişinin mezarı yoğun ilgi görmekte. Manav
  Viranşehir mv - Merkez - Aksaray
1500 T-387: Molğasın
Ark Pr V.4: Mokisós [ Luw ]
■ Geniş alana yayılmış son derece etkileyici ören yeridir. Jüstinyen (527-565) döneminde bir depremde yıkılıp yeniden inşa edildiği ve Justinianopolis adı verildiği kaydedilmiştir. SN
  Tatlıca köy - Merkez - Aksaray
1928 K: Dadasun
Byz: Dadassós [ Luw ]
  Ovaören bld - Gülşehir - Nevşehir
1928 K: Göstesin [ Luw ]
Byz: Osiêna
■ Kasabanın 2 km güneyindeki höyüklerde Prehistorik, Hitit ve Selçuklu dönemine ait zengin kalıntılar vardır. Göstesin adı muhtemelen *Kostissós benzeri bir antik addan evrilmiştir. SN
  Sofular bld - Gülağaç (Çiftlik bucağı) - Aksaray
1928 K: Sorsofu
1500 TT-40: Sorsovı
Byz: Borissós [ Luw ]
■ Sorsofu adı Yunanca S'vorisó biçiminden evrilmiştir. SN
  Nar köy - Merkez (Çiftlik bucağı) - Niğde
1928 K: Nar
Byz: Nêroassós [ Luw ]
  Gümüşkent bld - Gülşehir (Gümüşkent bucağı) - Nevşehir
1928 K: Salanda
Byz: Salandós [ Luw ]
■ 9. yy'da Arap coğrafyacıları el-Mesudi ve el-Yakubi tarafından Hısn Salandû adıyla anılan yerdir. TİB 2.270. SN
  Küçükköy köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Eylesun/İlisun
Ark: Aliassós [ Luw ]
As1800-: Aliaşşa?
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ M 333-334 yıllarına ait Itinerarium Burdingalense'de anılan Aliassós adlı yer olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak Forlanini ve Barjamovic, bu Aliassós'u Ankara Bala'ya bağlı Avşar köyüne yerleştirirler. Orta Anadolu'da Aliassos veya Ariassos adında üç yerleşim mevcuttur. SN
  Koyunlu bld - Merkez - Niğde
1946 MYK: Aşağıkoyunlu
1501, 1928 NüfN, K: Adırmusun [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Hançerli köy - Merkez - Niğde
1501 NüfN: Dilmison
Byz: *Termêssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Ünlü Dermason fasulyasına adını veren köydür. Adın aslı, Anadolunun birçok yerinde görülern Yunan-öncesi bir yeradı olan Termessós veya Telmessós'tur. R/L kararsızlığı hem Türkçe hem Yunanca yer adlarında tipiktir. SN
  Gülşehir ilçe - Gülşehir - Nevşehir
1946 MYK: Arapsun
1928 K: Arabsun
Ark Pt: Zoropassós [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Antik ismin nominativ hali Arabissós olmalıdır. Türkçe biçim bu adın akkuzatif halinden gelir. Ptolemaios'un kaydettiği biçim eğer eis lokativ edatıyla yapılmış ise, Soropassón/Zoropassón olması gerekmez mi? SN
■ © 15.09.1820 Sadr-ı esbak Silahdar Mehmed Paşa'nın Nevşehir civarında Arabsun nam-ı diğer Gülşehri kasabasında iskân ettirmiş olduğu Rişvan aşiretine mensup göçebelerin vergilerine dair deyar heyran
  Tepeköy köy - Merkez - Niğde
1928 K: Arlasun/Arlusun [ Luw ]
■ Konya Beyşehir Yazyurdu (Yaylasun) maddesine bakınız. SN
■ Arlison /Allussun emin selamoğlu
  Bahçeli köy - Ürgüp - Nevşehir
1928 K: Mumusun
Byz: Momissós [ Luw ]
  Hamamlı köy - Merkez - Niğde
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Pozantı ilçe - Pozantı - Adana
Byz: Podandos
Arab: Badandûn [ Yun Padantôn "Padanda'lılar" ]
Ark Pt: Padyandá
Hit: Padwanda [ Luw ]
  Mustafapaşa bld - Ürgüp - Nevşehir
Y1905, 1928: Sineson
Byz: Sinassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Sinassós adı, Yunancada ssos ile biten birçok başkaları gibi bir Yunan-öncesi Anadolu dilinden, belki Luwice'den devralınmıştır. Baştaki S+ sesi edat olabilir. SN
  Himmetli köy - Merkez - Niğde
1501, 1928 NüfN, K: Lafsun [ Luw ]
  Erdemli köy - Yeşilhisar - Kayseri
1928 K: Erdemesin
Ark TİB 2.174: Atramyssós [ Luw ]
■ Yunanca özgün isim *Artemísion olsa *Erdemez veya *Edrimiz beklenirdi. SN
  Dereköy mah Başdere - Ürgüp - Nevşehir
1928 K: Dereköy
Y1905 Im: Potámia [ Yun "dereli" ]
Byz: Megarissós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1905'te 150 hane Rum nüfusu vardı. Çok yakın olan Başköy/Kavessos köyü ağırlıkla Müslüman nüfusa sahipti. Rumların göçünden sonra Başköy halkı Dereköy'e taşındı. Daha sonra iki köy birleştirilerek Başdere adı verildi. SN
  Başköy mah Başdere - Ürgüp - Nevşehir
1928 K: Başköy
Byz: Kabêssós [ Luw ]
  Çamlıca köy - Yahyalı - Kayseri
1928 K: Faraşa
1919 UK: Faraş
Byz Por: Barassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. /Türkmen yerleşimi
■ Antik Rodandós kasabasıdır. Barassos adı en erken Konst. Porphyrogenetos'ta (10. yy) görülür. Grég. 120. ■ 19. yy sonunda 350 haneli büyük bir Rum köyü ide. Ayios Minas manastırı ziyaretgâh idi. Nüfus mübadelesinde Selanik muhacirleri yerleştirilmiş ise de daha sonra çevre köylerden gelip yerleşen Varsak Türkmenleri çoğunluğa geçmiştir. SN
  Akçatepe mah Kocasinan - Merkez-Kocasinan - Kayseri
1928 K: Dadasun
Byz: Dadassós [ Luw ]
  Aydınlar mah Melikgazi - Merkez-Melikgazi - Kayseri
Y1905, 1928: Tavlusun
Byz: Taurassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Güneşli bld - Merkez-Kocasinan (Güneşli bucağı) - Kayseri
1928 K: Muncusun [ Luw ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Yeşilyurt mah Melikgazi - Merkez-Melikgazi - Kayseri
1946 MYK: Mancusun
1928 K: Mancısın [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ortakavak köy - Merkez-Talas - Kayseri
1928 K: Sosun [ Luw ]
  Çaybaşı köy - Pınarbaşı (Pazarören bucağı) - Kayseri
1928 K: Hormusun [ Luw ]
■ 'Hormudsun' da denilmektedir. Tankut Beygu
  Kartalkaya köy - Gemerek - Sivas
1928 K: Mudarasın
E1163 Mat: Mutarasun [ Luw ]
  Samsun il - Samsun
1485 MÖz: Samsun
Ark B&W 92, Rams 194: Amisós/Amisoúnta [ Luw ]
■ En erken MÖ 1. yy'da Mithridates savaşları nedeniyle anılırsa da bundan birkaç yüzyıl önce Yunan kolonisi olarak kurulduğu muhakkaktır. Türkçe isim, yer adlarına eklenen s+ önekiyle adın akkuzatif biçiminden türemiştir. SN
  Çatalyol köy - Şarkışla - Sivas
1928 K: Mergesen
Ark: Magalassos [ Luw ]
  Samankaya köy - Altınyayla - Sivas
1928 K: Ebesili
■ Ptolemaios Coğrafya'sında (2. yy) zikredilen Sabalassós olması güçlü olasılıktır. Ancak Zgusta bu görüşe kuşkuyla yaklaşır. Eski bir Anadolu dilinde s- yer bildiren önek olmalıdır. SN
  Afşin ilçe - Afşin - Maraş
1914 Kiep: Yarpuz n.d. Efsus
1540 T: Yarpuz
E1076 Mat II.66: Apşun
A892 Bala: ˤArebsûs
Ark: Arabissós [ Luw ]
■ İmparator Gordianus (234-238) devrinde Urfa'dan göçen Arap aşiretleri tarafından iskân edilmiş ve bu vesileyle adlandırılmış olması güçlü olasılıktır. [Irfan Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks 1989]. Aslen buralı olan imparator Maurikios'un (582-602) künyesi `Arapoğlu` anlamına gelir. Türkçede 16. yy'da Dulkadiroğlu Beyliği döneminden itibaren kullanılan Yarpuz adı açıkça Arabissos'tan, Efsus ve Afşın ise Bizans döneminde beliren Ephesós adından türemiştir. ■ Afşin adının kaynağı olarak gösterilen `ünlü Selçuklu komutanı Afşin`, lakabını muhtemelen Türklerin Afsun/Afşın olarak telaffuz ettiği bu kenti zaptetmesinden dolayı kazanmıştır. ■ Kasabanın resmi adı 1944'e dek Efsus, daha sonra Afşin'dir. SN
  Darende ilçe - Darende - Malatya
Eski adı: (Derindere)
1282 Bibi: Daranda
Byz TİB: Táranta/Dálanda [ Luw ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ En erken 625 yılında kaydedilen Táranta kalesi şimdiki kasabanın 4 km kuzeybatısındaki Eski Darende mevkiindedir. SN
■ Malatya'da Ermenilerin tarihi yerleşim yerleri ağırlıklı olarak Darende ve Arapkir'dedir. Kürdce: Tiranda. yalcin
■ Kütüğe göre %85-90 arası Türklerden, -15 arası Kürtlerden müteşekkil bir ilçedir. Bazı yerleşimlerde Ermeni kökenli ailelerin bulunması olağandır. metonio
  Alacahan bld - Kangal (Alacahan bucağı) - Sivas
Ark: Aranda [ Luw ]
■ © 30.07.1865 Sivas'da Alacahan Derbendi civarında Gürün tüccarından Mustafa oğlu Çirkin'i basıp emval ve eşyasını gasbeden Atmalı Aşireti'nden Güryan... deyar heyran
  Gökdere köy - Koyulhisar - Sivas
1928 K: Mudasun
Ark Peut: Mattuascum [ Luw ]
Alevi yerleşimi
  Çakırhüyük bld - Besni (Çakırhöyük bucağı) - Adıyaman
E1163, 1928 Mat, K: Keysun
S1190 Mih: Keyşûm
Kürd/Türkmen yerleşimi
■ 11.-12. yy'larda beylik merkezi olan meşhur Keysun kalesidir. Orijinal adı Kaissós veya benzeri olsa gerekir. SN
  Kayaören köy - Koyulhisar - Sivas
1928 K: Kesresun [ Luw ]
  Giresun il - Merkez - Giresun
■ Ksenophon (MÖ 4. yy) ve pseudo-Skyllaks'tan itibaren kaydedilmiş olan adın Yunanca veya bir başka Anadolu dilinde `kirazlı` anlamına gelmesi en güçlü olasılıktır. Karş. Zgusta I.33. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km