yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
183 Süryanice yer adı bulundu.
1 | 2
sırala 
  Savranlı köy - Bahçe - Osmaniye
Y1100 TİB 5.396: Sarbánda/Sarbandikón Óros (dağ) [ Fars sarband "deve güden" ]
E1260 TİB 5.396: Srvandak'ar (kale) [ Erm "Sırvand kalesi" ]
S1200: Hesno d'Serwand (kale) [ Süry "Servand kalesi" ]
■ 11. yy'da Yun Sarbandikón Oros `Sarbanda dağı`, 13. yy'da Erm Srvandak'ar ve Süry Hesno d'Serwand kalesi kaydedilmiştir. Farsçadan alınan savran/sarban/serwan `deve güden, kervan başı` sözcüğü Türkçe ve Kürdcede de kullanılır. SN
  Güneşli köy - Merkez (Musabeyli bucağı) - Kilis
K2010: Hebsüno
Eski adı: Habsıno [ Süry habsûno ]
  Sakçagözü bld - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1890, 1928: Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928 K: Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
Alevi Kürd yerleşimi (Atmalı aşireti).
■ © »»» 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
  Akçabağlar köy - Merkez - Kilis
Eski adı: Salabıyan [ Süry slibiyân? "haçlılar" ]
  Kuzuini köy - Merkez - Kilis
1928 K: Kuzeyne [ Süry kudenye "katırlar?" ]
  İnanlı köy - Merkez - Kilis
1946 MYK: Keferrahim [ Süry kfar brahmê "İbrahim? köyü" ]
  Erikliyayla köy - Elbeyli - Kilis
Eski adı: Xarbete [ Süry xırbeto "harabe" ]
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1928, 1968: İnekli
Y950 Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Dutlu köy - Nizip - Gaziantep
1928 K: Kefertût [ Süry kfar tûtho "dutköy" ]
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
Osm: Béhesni
S1190, S1286 Mih, Ferec: Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1163 Mat: Behesni
■ Besni ilçe merkezi yerlileri ve 39 yerleşiminin yerlileri çoğunlukla Türk kökenlidir. 32 yerleşimin yerlileri ise çoğunlukla Kürt kökenlidir. metonio
  Kavaklıca köy - Halfeti - Urfa
1946 MYK: Tilozze
1928 K: Tilˁazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
Türkmen yerleşimi
■ Kısmen baraj altında kaldı. SN
  Altınova köy - Birecik - Urfa
1890, 1928: Hubab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu köy - Nizip - Gaziantep
1928 K: Kefre [ Süry kafrô "köy" ]
  Kayalar köy - Halfeti - Urfa
1928 K: Keferxan [ Süry ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adi yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Birecik ilçe - Birecik - Urfa
A1100: Bîre
S300: Birtha [ Süry "saray" ]
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Özveren köy - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Urfa
1928 K: Hobabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd yerleşimi (Şabıkan aşireti).
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 K: Selah [ Süry şilûho "dere" ]
1560: Salah zîr ve balâ
Kürd yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560, 1928 Tah, K, K: Keferme [ Süry ]
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 K: Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Urfa il - Merkez - Urfa
Osm: Urfa
A640: El-Ruha
Y300-: Edessa
S300-: Urhay/Urhâ [ Süry "sulak?" ]
■ Kent çevresi çok eski tarihten beri Arami/Süryanilerle meskûn olduğu halde kente ilişkin ilk kayıt MÖ 302/302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa adı da muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamındadır. Segal s.32. ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Şanlıurfa adı verildi. SN
■ Kürdce biçimi: Riha. yalcin
■ Türk Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği direnişe istinaden 1984 yılında TBMM tarafından adının başına "Şanlı" kelimesi eklenmiştir. EDA
■ Kent nüfusu yaklaşık eşit orand Araplar ve Kürtler ile Türk azınlıktan oluşmaktadır. Türk
  Bahçeli mz - Kahta - Adıyaman
1928 K: Tilbe [ Süry "tepecik" ]
  Beşikli köy - Kahta - Adıyaman
1928 K: Kefrî [ Süry kafr "köy" ]
■ Eski köy 1992'de Atatürk Barajı gölü altında kaldığı için yeni yere taşındı. SN
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Çifthisar
1928 K: Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô "hisarlar" ]
Zaza yerleşimi (Pirvan aşireti).
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. →→→↓←←← © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. © »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye) © »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Keferdîz [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
1928 K: Keferge [ Süry ]
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 MYK: Berdeso
1928 K: Perdeso [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1928, 1946 K, MYK: Keferdiz
Rom: Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
■ Roma dönemi kaynaklarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Melho [ Süry melho "tuzla" ]
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Tillo [ Süry têllo "tepecik" ]
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
h2010: Deyro [ Süry "manastır" ]
1946 MYK: Bibal
1928 K: Bîbol
S1149 Mih: Bêbol [ Süry bêth bol/ballâ "Bol/Ballo (?) yurdu" ]
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d’Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Sivrice ilçe - Sivrice - Elazığ
1928 K: Harbato [ Süry xrbato "harabe, ören" ]
■ Balkan muhacirlerinin askânı için 1933-1938'de kurulmuş yeni kasabadır. SN
■ Köy belirtilenin aksine Rumeli göçmenleriyle alakası yoktur. Köyde Türk ve Kürt kökenli vatandaşlar yaşamaktadır. Ve buradaki vatandaşlar buranın en yerlileridir. Yanıbaşında Haftasar, Kürk gibi köyler bulunur. mysoft0023
■ Sivrice 1938 de Atatürk'ün "Buraya bir ilçe kurunuz ve doğunun Yalovası yapınız" talimatı üzerine kurulmuştur. İlk iskan edilenler Arnavut, Boşnak ve Bulgar göçmenlerdir. Öncesinde ilçe merkezi Dedeyolu (Yukarı Hoh) köyüdür. glonass
  Yağmurlu köy - Merkez (Yardımcı bucağı) - Urfa
1928 K: Soğmatar [ Süry suğath metrô? "çokyağmurlu" ]
■ MÖ 2. yüzyıla ait gök kültü tapınaklarının bulunduğu köydür. SN
  Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
1928 K: Bişirto [ Süry ]
  Güngören x - Merkez (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 K: Şamuşi/Şemsi [ Süry şamoşe "şammaslar, diyakoslar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Yeşilköy köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Helbeto
1928 K: Herbeto [ Süry xrbeto "harabe, ören" ]
  Viranşehir ilçe - Viranşehir - Urfa
K2010: Wêranşar
Eski adı: Til Mevzîn [ Süry Tell Mawzlath "rasathane tepesi" ]
Kürd/Arap yerleşimi
■ Nüfusun Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Araplar da mevcuttur. Türk
  KınalıTepe köy - Viranşehir - Urfa
1928 K: Til Hanne [ Süry tell hannô "Yohanna tepesi" ]
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928, K1998: Tilxûm
E1045 Mat 69: Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-tepe" veya "yaz-tepe" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin merkezi idi. SN
  Gözekaya köy - Ergani - Diyarbakır
K1998 ŞAs: Eyneto
1928 K: Aynato [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
Kürd yerleşimi
  Yoncalı mz - Ergani - Diyarbakır
1928, K1998: Selgeto [ Süry ]
  Halkalı köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 K: Aynato [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
  Çataltepe köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Erbete
1526, 1928 NG, K: Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
1565: Egil
S1190 Mih: Agel [ Süry agel/aglâ "kapı" ]
E390, E482 Pav 227, MKh: Angel/Agel
1936-1951: Dicle (idari bölge)
Zaza yerleşimi
■ MÖ 2.-1. yy'larda Sophênê (Erm Tsop'k') krallığının başkenti idi. Roma döneminde bir süre Artakiokerta ve Epiphaneia adlarını aldı. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle (şimdiki Dicle ilçesi) oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
  Baltacı köy - Dicle - Diyarbakır
1928 K: Keferber [ Süry "köycük?" ]
Zaza yerleşimi
  Karataş köy - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 MYK: Küfürlü
1928 K: Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Göktaş köy - Derik - Mardin
K2006 LQ: Kevirşîn [ Kürd "göktaş?" ]
1946 MYK: Keferşin
1928 K: Keferceni [ Süry ]
Kürd yerleşimi (Metinan aşireti).
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Diyarbakır il - Merkez - Diyarbakır
E1900: Dikranagerd [ Erm "Kral Dikran (MÖ 95-55) kenti" ]
1282 Bibi: Amîd
Y17 Str: Amida
As1300-: Amedu [ Süry amîdâ "sütunlu?" ]
1282 Bibi: Diyar-ı Bekr (idari bölge) [ Ar "Bekr (aş.) diyarı" ]
■ Diyarbekr 7. yy'dan itibaren bölge ve idari birim adı, Amida/Amêd ise kent adıdır. Osmanlı yönetiminin so dönemlerinde yerleşim adı olarak da Diyarbekir kullanılmıştır. 1937'de Atatürk'ün emriyle Diyarbakır yazımı benimsendi. ■ Ermenicede 19. yy sonlarından itibaren görülen Dikranagerd/Tigranakert adı, Peder İnciciyan'ın genel kabul gören yanlış aktarımından doğan bir hatadır. MÖ 1. yy'da kurulan antik Dikranagerd kentinin yeri bilinmemektedir. Miyafarkin/Silvan (veya Erzen/Garzan) olması daha güçlü olasılıktır. SN
  Güvercinlik mah Yenişehir - Merkez-Yenişehir - Diyarbakır
1928 K: Ayneto [ Süry ˁaynôto "gözeler" ]
  Kuşlukbağı mah Sur - Merkez-Sur - Diyarbakır
1928 K: Matranî [ Süry matran "papaz" ]
  Koçlu köy - Kızıltepe - Mardin
1518, 1928 NG, K: Kefertût
S1190 Mih: Kfar Tûtho [ Süry "dutköy" ]
Y400: Castra Murorum [ Lat "duthisar" ]
  Sevimli köy - Kızıltepe (Şenyurt bucağı) - Mardin
1928 K: Melho Kiki [ Süry melho "Kikan tuzlası" ]
Kürd yerleşimi (Kikan aşireti).
  Işıklar köy - Kızıltepe - Mardin
K2006 LQ: Birahîmiyê
1518, 1928 NG, K: İbrahimiye [ Süry abrohomoyto "İbrahim köyü" ]
  Alabal köy - Merkez-Sur - Diyarbakır
1928 K: Kefernecar [ Süry kfar nagar "marangoz köyü" ]
  Suçıktı köy - Kocaköy (Mermer bucağı) - Diyarbakır
1928 K: Tiltaban [ Süry tell daban "ağıltepe" ]
Zaza yerleşimi
  Tuzla köy - Kızıltepe - Mardin
1928 K: Melho Ğurs [ Süry melho qurşo "tabak tuzlası" ]
Kürd yerleşimi (Ğurs aşireti).
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1869 S-Di: Lice
S1300: Laggâ/Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
  Yaylacık köy - Merkez - Mardin
1928 K: Keferdel [ Süry "? köy" ]
  Eymirli köy - Kızıltepe - Mardin
1526, 1928 NG, K: Tibyat [ Süry tebiyath ]
Kürd yerleşimi (Kikan aşireti).
  Yünlüce köy - Lice - Diyarbakır
1928 K: Melêhaso [ Kürd "Molla Hasan?" ]
Eski adı: Mlahso [ Süry "tuzla?" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ 20. yy ortalarına dek sadece bu köyde ve komşu Anşa köyünde konuşulan Doğu Arami lehçesi (Mlahso) akademik incelemelere konu olmuştur. Bu dili konuşan son kişi olan İbrahim Hanna 1998'de Suriye'de ölmüştür. ■ Süryani kaynaklarına göre köyün adı Süryanice Melho (`tuz`) sözcüğünden gelir. Ancak yöredeki pek çok Hıristiyan köyünde olduğu gibi Türkçe veya Kürtçe kökenli olabilir. SN
  Çiftlik köy - Merkez - Mardin
1928 K: Çiftlik
Süry: Derelya [ Süry dayro d'elya "Aziz İlyas" ]
  Mardin il - Merkez - Mardin
1282 Bibi: Merdîn
Süry: Merdô [ Süry "kale" ]
Y545 Pr: Smarida
L391 Amm: Marida
■ Aslı şüphesiz Süryanice Merdô'dur; ancak en eski kaynaklar bu adın Yunanca ve Latince uyarlamalarını aktarır. SN
  Varınca köy - Hazro - Diyarbakır
1946 MYK: Küfercin
1928 K: Kefercîn [ Süry kefer "köy" ]
  Tapınaktepe mv - Merkez - Mardin
Eski adı: Deyrulzaferan [ Ar Dayru'l-zaˁferân "sarı manastır veya safran manastırı" ]
Süry: Dairo d-Mor Ḥannanyo [ Süry "Aziz Hananya manastırı" ]
■ Aziz Hananya mManastırı adı 9. yy'dan, Dayrulzafaran adı 15. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Manastırın popüler adını `bu civarda yetişen safran bitikisine` atfeden açıklamalar halk etimolojisinden ibarettir. SN
  Kabala bld - Yeşilli - Mardin
K2006 LQ: Qubala
1518, 1928 NG, K: Kabala [ Süry qabâlâ "Yezidi rahibi" ]
Arap yerleşimi
  Durusu köy - Savur - Mardin
K2006 LQ: Kûnifir [ Süry ]
Kürd yerleşimi (Sürgücü aşireti).
  Savur ilçe - Savur - Mardin
K2010: Stewr
A1220 Yaq: Ṣawr
Y545 Pr: Tsaurás
Süry: Ṣawrâ [ Süry "boyun veya hörgüç, tepe sırtı" ]
Arap/Kürd yerleşimi
■ Gerek Süryanice gerek Arapça kaynaklarda daima sad harfiyle yazılır. SN
  Kayaüstü köy - Ömerli - Mardin
K2010: Rısinê
1526 NG: Aydo [ Süry ˁeydô "bayram" ]
Arap yerleşimi (Sürgücü aşireti).
  Kocakuyu köy - Ömerli - Mardin
K2011 Tan: Bêrtê
1928 K: Birti [ Süry birtha "saray" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Evkuran köy - Savur - Mardin
K2011 Tan: Dêrsilav
1928 K: Dérselah [ Süry dayro d'şelho "oğulmanastırı" ]
Kürd yerleşimi (Dêreveri aşireti).
  Silvan ilçe - Silvan - Diyarbakır
A639, E1163 1869 Mat, S-Di: Mîyafarkîn [ Ar ]
Y545 Pr: Martyrópolis [ Yun "şehitler kenti" ]
S500: Mîpherkêt [ Süry "bölüksuyu, sınır suyu" ]
K1579 Şer: Silîvan (idari bölge) [ Kürd silîvan "süleymanlı" ]
■ Fars hükümdarı I. Yezdgerd (ö. 410) zamanında Süryani azizi Mor Marûthô tarafından Mîpherkêt adıyla kurulduğu anlatılır. Arapça Mîyafarkîn biçimi 20. yy başlarına dek kullanılmıştır. Silvan adı 15.-16. yy'da burada hüküm süren Slivanî/Süleymanlı Kürd beyliğinin adından gelir. ■ Von Moltke ve Lehmann-Haupt'tan bu yana antik Ermeni kenti Dikranagerd/Tigranokerta ile özdeşleştirilmiş ise de bu görüşün yeterli dayanağı yoktur. SN
■ Halen yore halki isim olarak Silvan yerine daha çok Farqin ismini kullanmaktadir. İlçede Camiya Acem denilen fakat Selahaddini Kürdi (Selahattin Eyyubi) tarafindan yapildığı rivayet edilen tarihi cami olup Anadolunun en eski camilerinden biridir. Bir dönem Kürt kökenli Mervani hanedanına başkentlik yapmıştır. Bu devletin kurucusu Bad isimli zat olup Badikan aşiretinin bu kişinin torunlari olduğu rivayet edilir. kahraman21
  Çiğdemli köy - Silvan - Diyarbakır
1928 K: Keferbeyt [ Süry "evköy" ]
  Kayapınar bld - Gercüş (Kayapınar bucağı) - Batman
K2011 Tan: Aynkaf
1928 K: Ayinkef [ Süry ˁîn kêfo "kayapınar" ]
1526, 1928 NG, K: Habesbeni (idari bölge)
Mıhallemi yerleşimi (Habezbeni aşireti).
  Yolağzı köy - Gercüş - Batman
K2011 Tan: Derindbê
1946 MYK: Derindip [ Süry deyro d'dîbo "kurt manastırı" ]
Mıhallemi yerleşimi (Dekşuri-Kercoz aşireti).
  Görentepe köy - Nusaybin (Akarsu bucağı) - Mardin
K2006 LQ: Bizgûr
Süry: Bêth guryô [ Süry "aslanyurdu" ]
Kürd yerleşimi (Omeryan aşireti).
  Nusaybin ilçe - Nusaybin - Mardin
S100-: Nṣîbîn [ Süry "cemyeri? oymaklar?" ]
Y146- Poly: Nisibis
As901- NAsT: Naṣîbina [ Süry nṣîbîn "cemyeri? oymaklar?" ]
Kürd yerleşimi
■ MÖ 896 tarihli Adad-Nirari II yazıtında Asurca Naṣîbîna adıyla anılan önemli bir Arami (Süryani) kenti idi. Aramice ve İbranice Nṣîbîn (modern İbranice Netsivin) MÖ 1., Erm Mtspin MS 4. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Süryanice isim `toplanma, bir araya gelme` anlamında ṣwb kökünden gelir. SN
■ Kurtce ismi Nisêbîn. erdem
  Kayalıpınar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Mikré [ Süry miqr "kuyu" ]
Kürd yerleşimi (Aliki aşireti).
  Kayalar köy - Midyat - Mardin
1928 K: Keferzûta
1881 Socin: Keferzôt
S1150 Ferec: Kefer zûth [ Süry ]
Mıhallemi yerleşimi
■ 1150 tarihinde Mardin hükümdarı Temurtaş'ın mülkleri arasında sayılan Keferzut burası olmalıdır. SN
  Çavuşlu bld - Midyat - Mardin
1928 K: Şorizbeh [ Süry şîrizbeh ]
Mıhallemi yerleşimi
  Danalı köy - Beşiri - Batman
1928 K: Zercil [ Süry zergel ]
Kürd yerleşimi
■ 1967'ye dek Süryani köyü idi. Mar Kuryakos manastırı vardır. SN
  Beylik köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Baqsiyan
1928 K: Baksiyan
Süry: Bequsyone [ Süry ]
  Ayrancı köy - Beşiri - Batman
1928 K: Dérakura/Dérakera [ Süry dayrô kuryakos "Kyriakos kilisesi" ]
■ Adını Mor Kyriakos manastırından alır. SN
  Acırlı bld - Midyat - Mardin
1928 K: Dérizbin/Deyrizbin
Süry: Dayrô Sbinô [ Süry "Aziz Sbino (öz.) kilisesi" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Mhallemi Arap beylerinin merkezi bu köy idi. Muhtemelen Hasankeyf Eyyubileri soyundan olup yaklaşık 18. yy'dan Cumhuriyet dönemine dek burada hüküm sürmüşlerdir. Yazar Orhan Miroğlu bu ailenin mensubudur. SN
  Gelinkaya bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferhavar [ Süry kfar Heworô "akköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Yenipınar köy - Beşiri - Batman
K2011 Tan: Keferza jêr
1960e DİE: Aşağı Keferzo
1928 K: Keferzo taxtani [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi (Raman aşireti).
■ 11. yüzyıla ait olan kilise restorasyon bekliyor. Manav
  Duruca bld - Nusaybin - Mardin
1526, 1928 NG, K: Kertuvin [ Süry kfar tôbin "iyilerköyü?" ]
  Yolbaşı bld - Midyat - Mardin
1928 K: Keferˁıllab [ Süry kfar ˁulubyo "mazlumköy" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Yarımtaş köy - Beşiri - Batman
K2011 Tan: Keferza jor
1928 K: Keferzo fevkani [ Süry "? köy" ]
Kürd yerleşimi (Raman aşireti).
  Estel mz - Midyat - Mardin
1928 K: Estel [ Süry esṭlô "kisve??" ]
Mıhallemi yerleşimi
  Mercimekli köy - Midyat - Mardin
1928 K: Habsnas [ Ar habs inâs "kadınlar manastırı" ]
Süry: Hbûşyo Nêşe [ Süry "kadınlar manastırı" ]
Mıhallemi yerleşimi
■ Hıristiyan Arapçasında habs (hapis) sözcüğü `manastır` anlamında da kullanılır. Süryanice hbûşyo aynı anlamdadır. SN
  Budaklı köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Keferşamo
1928 K: Kerşaf
1881 Socin: Kefer Şâma [ Süry "Şamo köyü" ]
Süryani/Kürd yerleşimi (Şemikan aşireti).
  Gercüş ilçe - Gercüş - Batman
K2011 Tan: Kercoz/Kercos
A1220 Yaq: Kercewş
Süry: Kfargawsô [ Süry "sığınak köyü" ]
1928 K: Gercüş/Gercos (idari bölge)
■ İlçeye adını veren asıl Kercos/Gercos şimdiki Akburç (Kalegercüş) köyüdür. ■ Arapça Cawz `ceviz` sözcüğüyle tefsiri hurafeden ibarettir. `Sığınak` anlamına gelen Süry gaws, Arapçada cawş şeklini verir (Arapça cawşan = cevşen sözcüğü aynı Süryanice kaynaktan türemiştir). SN
  Pelitli köy - Midyat - Mardin
1928 K: Barbunıs [ Süry ]
1881 Socin: Barmûnes
Mıhallemi yerleşimi (Şemikan aşireti).
  Elbeğendi köy - Midyat - Mardin
1928 K: Xarab Kefri [ Kürd xirabê kefrê "köyören" ]
Süry: Kafrô Taxtaytô [ Süry "aşağıköy" ]
Süryani yerleşimi
■ 1980'lerden beri terkedilmiş iken Almanya'dan dönen Süryaniler tarafından yeniden inşa edildi. SN
  Hasankeyf ilçe - Hasankeyf - Batman
Arab: Xısn El-kîfa
Süry: Xisna d'kêpha [ Süry "kayakale" ]
Y17 Str: Kêpha [ Süry kêpha "kaya" ]
■ Strabon ve diğer Roma kaynaklarında Yun Kêpha biçimi zikredilmiştir. Adını yerli kayadan oyulmuş olan ünlü kalesinden alır. SN
  ? mv - Nusaybin (Girmeli bucağı) - Mardin
1881 Socin: Mâr Melko [ Süry "Aziz Malxus (manastırı)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Üçköy köy - Nusaybin - Mardin
K2006 LQ: Xirbêelî [ Kürd "Aliören" ]
1928 K: Xırbelî
Süry: Arkah [ Süry ]
Süryani yerleşimi
Grafik harita göster     haritada ara : km