34 Rusça yer adı bulundu.
sırala 
  Başköy bld - Doğanhisar - Konya
1946 MYK: Ruus [ Tr rüus? "diploma" ]
1912 Kiep: Urus [ Rus urus? "Rus" ]
■ 8.06.1949'da Başköy adı verildi. SN
  Akyaka köy - Merkez (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
1928 K: Kodisxara [ Gürc ]
R1889 RAl: Mixailovka [ Rus "Mihail yurdu" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Sulakyurt köy - Merkez - Ardahan
1928 K: Sarzeb
R1889 RAl: Nikolayevka [ Rus nikolayevka "Nikola yeri" ]
1595 T: Sarzab
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Eski adı Yukarı Sarzep iken Rus yönetimi döneminde Rus çarı II. Nikolay (h 1894-1917) onuruna Nikolayevka adı verildi. Köyde bir İsviçreli girişimcinin kurduğu Kars yöresinin ilk gravyer peyniri fabrikasından ötürü Zavod (`fabrika`) adı da kullanıldı. SN
■ Köyde Karapapak, Terekeme ve Kürtler yaşamaktadır. Burada yaşayan Kürtler Redkan aşiretindendir. Qazi
  Meşedibi köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Moryofka [ Rus Marievka "Meryemli" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi esnasında (1878-1918) iskân edilen Rus köylerindendir. SN
  Selim ilçe - Selim - Kars
R1900: NovoSelim [ Rus "yeni Selim" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Küçükboğatepe köy - Göle - Ardahan
1960e DİE: KüçükZavut [ Rus zavod "işlik, fabrika" ]
Karapapak yerleşimi
■ Kars/Merkez ilçesine bağlı bir Karapapak köyüdür. metonio
  Büyükdere köy - Selim - Kars
R1900: İvanpol [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Eski adı Tiknis değildir. SN
■ Köyün çoğunluğu Kürttür. Mar(d)astan
  Boğatepe köy - Merkez - Kars
R1900: Zavod [ Rus "su kenarı" ]
Karapapak yerleşimi
  Boğatepe köy - Merkez - Kars
1960e DİE: BüyükZavot [ Rus zavod ]
Karapapak yerleşimi
■ Kura/Kür Nehrinin ana kaynağının bulunduğu yerdir. SN
  Karaçoban köy - Merkez - Kars
1928 K: HaramVartan
R1889 RAl: XramVartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1900 Epr I.279: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Dikme köy - Merkez - Kars
R1889 RAl: Novo Mikhailovka [ Rus Novo Mikhailovka "yeni Mihailkent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
  Kümbetli köy - Merkez - Kars
R1889 1928 RAl, K: Vladikars [ Rus vladikars "Kars zaferi" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Çakmak köy - Merkez - Kars
1928 K: Çakmak
R1889 RAl: Blagodarnoye [ Rus "şükürlü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Çakmak köyünde yaşayan Kürtler, Redkan aşiretindendir. Mar(d)astan
  Yolaçan köy - Merkez - Kars
1920 UK: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
E1900 Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Karacaören köy - Merkez - Kars
1928 K: Karacaviran
R1889 RAl: Novo Estonskoye [ Rus Novo Estonskoye "yeni Estonlar" ]
E1900 Beg: Estonagan [ Erm "Estonlu" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde (1878-1918) Estonya göçmenleri tarafından iskân edilmiştir. 1960'lı yıllara dek Eston nüfus çoğunluğu devam etti. SN
  Boğazköy köy - Merkez - Kars
R1889 RAl: Prokhladnoye [ Rus Prokhladnoye "serinyer, ayazlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
  Susuz ilçe - Susuz - Kars
1928 K: Cılavuz
R1889 RAl: NovoDubovka [ Rus Novo Dubovka "yeni Dubovka" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Novo Dubovka eski Cılavuz merkezinin 2 km doğusundaki Molokan yerleşiminin adı idi (şimdi Cumhuriyet mah.), ancak bütün kasaba böyle adlandırıldı. Rusça isim Volgograd (Tsaritsyn) bölgesindeki Dubovka kenti adından gelir. SN
■ İlçe merkezi yerlidir, fakat köylerin yarısı Kürt diğer yarısı Terekemedir. Türk
  Çamçavuş köy - Susuz - Kars
1928 K: Çamçavuş
R1889 RAl: Vorontsovka [ Rus vorontsovka "(öz.)" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi olan Ilarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov adından. SN
  Yolboyu köy - Susuz - Kars
1946 MYK: KüçükZaim [ Tr zaim "zeamet sahibi" ]
1928 K: Uzun Zaim
R1889 RAl: Romanovo [ Rus Romanovo "Romanov-yeri" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Asıl Zaim (Harmanlı) köyü yakınında Rus ordugâhı, daha sonra Rus kolonisi olarak kuruldu. Rus çarlık hanedanının adından Romanov adı verildi. 1854'te ünlü Rus kumandanı Orbeliani burada ölmüştü. SN
  Porsuklu köy - Susuz - Kars
1928 K: Porsuklu
R1889 RAl: Pokrovka [ Rus Pokrovka ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Karapapak/Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Günümüzde Türk (Karapapak) çoğunluklu Türk/Kürd karışık yerleşim. Ruslar gittikten sonra 350 hanenin 300 civarı Karapapak 50 civarı Kürd olmuştur. metonio
  Yalınkaya köy - Merkez - Kars
R1889 1928 RAl, K: Daşkovo [ Rus "Daşkov (öz.) köyü" ]
E1900 Beg: Kurkal
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Molokan) yerleşimi
■ İlarion İvanoviç Vorontsov-Daşkov, 1905-1915 Kafkasya Genel Valisi adından. SN
  Akçay köy - Kağızman - Kars
K2000: Berpırê [ Kürd "çaykenarı" ]
1928 K: Akçay
1917 Beg: Novonikolayevka [ Rus "yeni Nikola yeri" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Rus yönetimi döneminde Rus yerleşimi olarak kuruldu. SN
  Akçalar köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Akçalar
R1918 Beg: Xoroşoye [ Rus "güzelköy" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Köyde Kürtler de var. Mar(d)astan
  Yalınçayır mah Arpaçay - Arpaçay - Kars
E1918, 1928 K: Zohrab [ Erm zohrab "ayazma" ]
R1889 RAl: Olşanka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Kürd (Molokan) yerleşimi
■ Rum Molokan nüfüsü 1962'ye dek ağırlıktaydı. SN
  Arpaçay ilçe - Arpaçay - Kars
1928 K: Zaruşad
1905-1918 Beg: Grenaderskoye [ Rus "elbombacılar (askeri birlik adı)" ]
1704: Zaruşad
E390, E482 Pav 193, MKh: Zarişad [ Erm "Zareh (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi.
■ Khorenli Movses’e göre Zareh Büyük İskender’den y. 100 yıl önce yaşamış Ermenistan kralıdır. Ancak İrani isim daha ziyade bir Pers yöneticisini düşündürür. Kent adı MS 1. yy’a ilişkin vekayinamelerde kaydedilmiştir. SN
■ © 12.09.1704 Kars eyaletinin Zaruşad Sancağı şimdiki mutasarrıf Mehmed'in ceddi Mehmed tarafından haricten beşyüz kadar aşiret getirilerek şenlendirilmiş olmasına mükafaten kendine ihsan olunmuş.. deyar heyran
■ Gürcüce: Tzinubani (წინუბანი) - Ön Mahalle. ''Sula Zariştiani'' (სულა ზარიშტიანი) adı da kullanılırdı. GEO
■  Azeriler ve Karapapaklar (Terekemeler), Kars çevresinden Yerliler ile daha sonra Erivan(Revan)'dan Kürtler oluşturur. Türk
  Mescitli köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Mescitli
R1889 RAl: Troitskoye [ Rus Troitskoye "teslis köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Kısmen Kürd (Dukhobor) yerleşimi
■ Dukhobor Rus köyü idi. SN
■ Yukarıda "kısmen Kürt yerleşimi" denilmiş ama köyün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Meydancık
R1889 RAl: Novo Petrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri (Molokan) yerleşimi
■ Köyde Kürtler de var. Mar(d)astan
  Kuyucuk köy - Arpaçay (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Kuyucuk
R1889 RAI: Gorelovka [ Rus "dağlı" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ermeni yerleşimi olan eski Kuyucuk köyü Rus kolonisi Gorelovka yakınında olup halen terkedilmiştir. Rus köyü Ukrayna'da Dukhobor köyü Gorelovka adından adlandırılmıştı. SN
■ Köyde Kürtler de var. Mar(d)astan
  Eşmeyazı köy - Merkez - Kars
1946 MYK: Gürhane
1928 K: Gorxone
E1900 Beg: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928 K: Şahnalar
E1900 Beg: Odintsovo [ Rus ]
R1889 RAl: Spasovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Karahan köy - Akyaka - Kars
1928 K: Karahan
Eski adı: Terpeniye [ Rus terpeniye "sabır" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Terpeniye adından. SN
■ Karapapak/Kürd/Türkmen (Alevi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Küçükpirveli köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Küçükpirveli
R1889 RAl: Kirilovka [ Rus kirilovka "(Aziz) Kiril köyü" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Karapapak (Dukhobor) yerleşimi
■ Ukrayna'da Dukhobor köyü Kirilovka adından. 1920'den sonra Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde aynı isimle köy kurdular. SN
  Söğütlü mah Iğdır - Merkez - Iğdır
1900 UK: İgdir-Mova [ Rus ]
■ Rus yönetimi döneminde kurulmuş yeni mahalledir. SN
  Suveren köy - Merkez - Iğdır
1928 K: Orkof
1900 UK: Orgoff [ Rus ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Rus yönetimi döneminde sınır bölgesi komutanlığı idi. SN
■ Horgof köyü, 1886 yılı Rus nüfus sayımına göre bu köyde 129 Kürt yaşıyormuş. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km