345 Gürcüce yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
G2010: Mamanati/Mamanet [ Gürc ]
1911 EH: Safiye
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
  Mamuriye köy - Gölcük - Kocaeli
G2000: Murgviyet [ Gürc ]
1911 EH: Mamuriye
Eski adı: Çürükbayır
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Çürükbayır ve Murgviyet adlarıyla da bilinir. Emrys
■ Halkı Artvin göçmeni olup, önce İzmitiin Mihaliç (Gün Doğdu) köyünün altındaki Yeşilovaya yerleştirilmişlerse de burayı seçmişlerdir. Manav
  Hasaneyn köy - Gölcük - Kocaeli
h2010: Sosxoba [ Gürc ]
1911 EH: Hasaneyn [ Tr "iki Hasanlar" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce "tsotskhoba" mine çiçeği anlamına gelir. Kelimenin kökü, tsotskhi, "çalı süpürgesi" ile de ilgili olabilir. -oba ise -lık ekine karşılık gelir.) Emrys
■ Bir kaynakta eski isminden Aşağı Döşeme olarak bahsedilmiş. Muhâceret evveli mevkii isimlerinden olabilir. Manav
  Beyce köy - Kandıra - Kocaeli
Eski adı: Morgeli [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
■ Artvin Şavşat Kurudere köyünün eski adı Morgeli'den. SN
  Pınarlı köy - Hendek - Sakarya
1928 K: İkbaliye
G2000: Avana [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka'daki Avana (Avcılar) köyünden gelen muhacirler tarafından iskân edilmiş ve o köyün adı adı verilmiştir. SN
  EskiBıçkı köy - Hendek - Sakarya
G2000: Kartla [ Gürc "Gürcü (köyü)" ]
1928 K: Bıçkı Atik [ Tr "eskibıçkı" ]
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Kabakdağı köy - Fatsa (Bolaman bucağı) - Ordu
1928 K: Kabakdağı [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kitre köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 K: Kitre [ Gürc ]
■ Gürcüce?: Kitri (კიტრი) – hıyar. GEO
  Kemertaş köy - Merkez (Aydıntepe bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Koşkuru/Goşkuri [ Gürc Koşkura (კოშკურა) "küçük kule" ]
  Güllüce köy - Merkez (Demirözü bucağı) - Bayburt
1835, 1928 , K: Zeğli [ Gürc Dzegli (ძეგლი) "anıt" ]
  Armutlu köy - İspir - Erzurum
1835, 1928 K: Koblat [ Gürc Koplati (კოპლატი) ]
  Olgunlar mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Meretet [ Gürc Mereteti (მერეთეთი) "meydanlı" ]
  Körahmet mah Yaylalar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Koromet [ Gürc Korometi (კორომეთი) "ağaçlık" ]
  Yaylalar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
h1989: Hevak
1928 K: XevekiKiskim
E1776 Mh: Xevak [ Gürc xevaki ხევაკი "küçük vadi" ]
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da 200 hane Ermeni nüfusun din değiştirerek Müslüman olduğu kaydedilmiştir. Hevek tarihi ile ilgili ayrıntılı makale için http://akunq.net/tr/?p=1397. SN
  Geçitağzı köy - İspir (Çamlıkaya bucağı) - Erzurum
1928 K: Kodreşén
E1900 Epr: Godraşén [ Gürc Godraşeni გოდრაშენი "sepetçiköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında 432 Ermeni ve az sayıda Türk nüfusu ile iki kilisesi vardı. SN
  Yokuşlu köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1928 K: Nixax
1916 Kiep: Nixag
1282 Bibi: Nixax [ Gürc Nixaxi (ნიხახი) ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ İbn Bîbî 1235 yılı olaylarında Gürcülere ait Xax ve Nixax diyarlarının feth ve yağmasını anlatır. Xax şimdi Tortum'a bağlı Bağbaşı (Xaxo) köyüdür. SN
  Demirdöven köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Zemovan [ Gürc zemovani "yukarı mahalle" ]
  Çifteler mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Dubet [ Gürc Dubeti (დუბეთი) "alçak yer" ]
  Güzelce mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
1928 K: Harat [ Gürc Xarati (ხარათი) "öküzlü" ]
■ Gürcüce Xari (ხარი) - öküz. GEO
  Verimli mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kıldıztav [ Gürc Kldistavi (კლდისთავი) "kayabaşı" ]
  Yamaç mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kornet [ Gürc Qorneti (ყორნეთი) "kuzgunluk" ]
  Doruklu mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Pişnar [ Gürc Piç'vnari "çamlık " ]
  Kaymaz mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Çala [ Gürc ç'ala "çayır" ]
  Çubuklu mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: İndot [ Gürc İndoti (ინდოთი) " " ]
  Karbasan mah Demirdöven - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Cebriget [ Gürc Cebirgeti (ჯებირგეთი) "bentli" ]
  Gözecik mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kaşget [ Gürc ]
  Yassıkaya mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kürget [ Gürc " " ]
  Ünlüce mah Dokumacılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Lelvan [ Gürc Lelvani (ლელვანი) "kamışlık" ]
  Çiçekdağı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Carat [ Gürc Carati (ჯარათი) ]
  Sarıbulut mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Borovan [ Gürc Borovani (ბოროვანი) "sarı bulut" ]
  Özgüven köy - Yusufeli - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Gudasxev [ Gürc gudasxevi (გუდასხევი) "tulumdere" ]
  Cateller mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Cateller [ Gürc Catelebi (ჯათელები) "(öz.)" ]
  Abramet mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Abramet [ Gürc Abrameti (აბრამეთი) "Abram (öz.) yurdu" ]
  İnceçam mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Erisman [ Gürc Erisubani (ერისუბანი) " " ]
  Çilvana mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Çilvana [ Gürc Ç'ilvana (ჭილვანა) "ç'ili - bir tür bitki" ]
  Üçtepeler mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Keşant [ Gürc Keşanti (ქეშანთი) "soy adı" ]
  Yazılı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Darabız [ Gürc Darabisi (დარაბისი) "kepenkli" ]
  Binektaşı mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kelensev [ Gürc ]
  Arslanlı mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Karap [ Gürc Karapi (ქარაფი) ]
  Turnalar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Koçvat [ Gürc K'oçvati (კოჩვათი) "Koçva'lar (öz.) yeri" ]
■ K'oçva (კოჩვა) - Gürcüce(Lazca) bir soyadı'dir. GEO
  Kumlu mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kuldiget [ Gürc Kurdik'eti (ქურდიკეთი) "Kurdikidze'ler (öz.) yeri" ]
  Kansas mah Alanbaşı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kansas [ Gürc K'andzasi (კანძასი) ]
■ Gürcüce K'andzi (კანძი) Koyunculuk ile ilgili bir terimdir. GEO
  Kuprat mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Kuprat [ Gürc K'up'rati (კუპრათი) "Kupra'lar (öz.) yeri" ]
  Maçhetler mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Maçhetler [ Gürc Maçxeti (მაჩხეთი) "Maçkalılar (öz.)" ]
  Gülpınar mah Altıparmak - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Perset [ Gürc Perseti (ფერსეთი) ]
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928 K: XevekiLivane
1916 Kiep: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Artan mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
Eski adı: Artan [ Gürc Art'ani (არტანი) "Art'lar (öz.)" ]
Gürcü yerleşimi
  Kuledibi mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Deviskara/Devsagara [ Gürc Devisk'ara (დევისკარა) "büyük kapı" ]
Gürcü yerleşimi
  Dolupınar mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: İlyasxev [ Gürc ilyasxevi "İlyasdere " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Goriyet ve Ukanoba olmak üzere iki alt-mahalleden oluşur. SN
  Konoban mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Konoban [ Gürc Kvenobani (ქვენობანი) "aşağı mahalle" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Ilıcak mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Pişnarxev [ Gürc Piç'vnarxevi "çamlıdere " ]
Gürcü yerleşimi
  Göriyet mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Göriyet [ Gürc Gorieti (გორიეთი) " " ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Yağmurçay mah Balcılı - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Tsaltiskaro [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi
  Yüksekoba köy - Yusufeli - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Kobak [ Gürc Kobak'i (ქობაკი) "çukurluk" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bağbaşı bld - Tortum (Şenyurt bucağı) - Erzurum
1928 K: Xaxu
1282 Bibi §49: Xax [ Erm Xax gen. Xaxu ]
1000: Xaxuli [ Gürc xaxuli ხახული "soğanlı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Ünlü Xaxuli manastırı (Erm Xaxuvank') 10. yy sonlarında Tao/Tayk' hükümdarı David Kuropalati tarafından inşa edilmiştir. Halen sağlam olup cami olarak hizmet vermektedir. 20. yy başında köy nüfusu 467 Ermeni ve 210 Türk idi. SN
  Boyuncuk köy - Arhavi - Artvin
1960e DİE: Parix [ Gürc p'arexi "yayla barınağı" ]
Laz yerleşimi
  Ballıdut mah Çevreli - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Givnar [ Gürc Givnari (გივნარი) ]
  Gündüzler mah Bıçakçılar - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Deftisa [ Gürc Devtisa (დევთისა) "gü" ]
Gürcü yerleşimi
  Çimenli köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876 S-Tr: Kordet [ Gürc k'ordeti "kesekli" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Tekkale köy - Yusufeli - Artvin
1928 K: Dörtkilise
E1163: Çordvank [ Erm "dört manastır?" ]
G1001: Otxta Eklesia [ Gürc "dört kilise." ]
■ Gürc Çordvani ve Erm Çordvank' adları 10. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Adın anlamı belirsizdir. `Dörtkilise` adı muhtemelen Erm çork' (`dört`) sözcüğü etkisiyle ortaya çıkmıştır. ■ Bu kalenin hakimi olan Çordvaneli sülalesi 11. yy'da Bizans ve Ermeni tarihlerinde sıklıkla anılır. SN
  Küplüce köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Vanisxev [ Gürc vanisxevi "manastırdere" ]
  Bostancı köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Utav [ Gürc Rutavi (რუთავი)? "çaybaşı" ]
  Ulaş mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Ğomelt [ Gürc Ğomelti (ღომელთი) "soy adı" ]
■ Limyra adının kökeni M.Ö. 2. bin yıl Hitit metinlerinde Zumarri olarak adlandırılan yerleşimden gelmiş ve Lykçe'ye Zẽmuri olarak geçmiş olmalıdır. (bkz. J. Borchhardt, Die Steine von Zẽmuri (Wien 1993). [asilyaman] GEO
  Yongalı mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Bukaze [ Gürc Bukadze (ბუკაძე) "soy adı" ]
  Balalan köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Arcivan [ Gürc Arçvani (არჩვანი) "ayıköy" ]
  Doğukaya mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Baleze [ Gürc Balidze "(öz.)" ]
  Üçelma mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Dağeze [ Gürc Dagadze (დაგაძე) "soy adı" ]
  Çamlıyamaç köy - Uzundere - Erzurum
1928 K: Öşkvank
E1900 HSH: Öşkevank [ Erm "Öşk manastırı" ]
E1250, E1902 Var, Epr I.221, Epr I.221: Aşunk' [ Erm ]
G970: Oşki [ Gürc ოშკი "orta?" ]
■ 10. yy ikinci yarısında inşa edilmiş olan anıtsal Oşki manastır ve kilisesinin bulunduğu köydür. Ermeni kökenli Gürcü hükümdarları Bagrat Eristavt-Eristavi ve David Kuropalates zamanında inşa edilmiştir. SN
  Yenikonak mah Bostancı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Dubeteller [ Gürc Dubeteli (დუბეთელი) "alçakyerli" ]
  Çaybaşı mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928 K: Cala [ Gürc Ç'ala (ჭალა) "çayır" ]
  Kabaca köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876 S-Tr: Kabarcet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Erikli mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Osset [ Gürc Oseti ოსეთი "Oset yeri" ]
  Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Axalt [ Gürc Axaleti "yeniyer" ]
1914: Yusufeli (idari bölge) [ Tr ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kiskim kazasının adı 1914'te veliahd Yusuf İzzeddin ef. onuruna Yusufeli oldu. Kaza merkezi o tarihte Ersis, 1926'dan itibaren Ögdem idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. 2014'ten sonra kasaba merkezi baraj gölü altında kaldı. SN
  Tortum ilçe - Tortum - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Tortum (idari bölge) [ Gürc Tortomi (თორთომი) ]
■ Adını Tortum ırmağından alan bölge/ilçe adı eskiden beri kullanılmaktadır. Eski ilçe merkezi şimdiki Tortumkale köyü idi. Şimdiki ilçe merkezi yeni yerleşimdir. SN
  Cömertler mah Uzundere - Uzundere - Erzurum
1928 K: Avşén [ Gürc avşeni (ავშენი)? "kötü köy?" ]
E1900 HSH: Ağuşen [ Erm "tuköy?" ]
  Murgul ilçe - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1960-1987 DİE: Göktaş
1928 K: Murgul (idari bölge)
Byz Hon: Mourgoúlê (neh) [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Nehir adı olan Murgul 10. yy'dan itibaren anılır; ilçe merkezi olan kasaba nispeten yeni bir yerleşimdir. ■ Murgul'daki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirilmiş, ancak Murgul idari birim adı korunmuştur. 1960-1987 arasında kullanılan Göktaş adı, Murgul'un 1987'de ilçe olmasından sonra terkedildi. SN
  Boyalı köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Sacveret [ Gürc Sacvareti (საჯვარეთი) "haç yurdu" ]
  Akarsu mah Esendal - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Coybar [ Gürc Bari (ბარი) "oba, alan" ]
  Serinsu köy - Yusufeli (Öğdem bucağı) - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Ziviskal [ Gürc zivits'qali "serinsu" ]
  Ardıçlı köy - Murgul - Artvin
1876 S-Tr: Durça [ Gürc durts'a "bir bitki" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Lantiyet mah Çıralı - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Lantiyet [ Gürc Landieti (ლანდიეთი) "gölgeli" ]
  Damar köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Murgul'daki bakır madeni Antik çağlarda işletilmiş, uzun süre atıl kaldıktan sonra 1901'de Rus yönetimi altında bir İngiliz firması tarafından yeniden işletmeye açılmıştır. SN
  Morkaya köy - Yusufeli (Kılıçkaya bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Lek
E1902, 1928 Epr, K: Lök [ Gürc Leka (ლეკა) "akçaağaç" ]
  Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927 MZ: Saxandro [ Gürc ]
1876 S-Tr: Başköy
Laz yerleşimi
  Kale köy - Borçka - Artvin
1876 S-Tr: Makret [ Gürc makareti? "düğünyeri" ]
Laz yerleşimi
  Danalet mah Çamlıca - Yusufeli - Artvin
1928 K: Danilat [ Gürc ]
■ Eskiden ayrı köy iken 13.03.1946'da Lusuncur (Çamlıca) köyüne mahalle olarak bağlandı. SN
  Öğdem köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1916 Kiep: Ogdem
1876, 1928 S-Tr, K: Küşnara [ Gürc Kvişnara ქვიშნარა "kumluk" ]
  Korucular köy - Murgul - Artvin
1946 MYK: Aşağıkorucular
1927 MZ: Gevul [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1960 DİE: Sülüklü
1916 EH: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kömürlü köy - Yusufeli (öğdem bucağı) - Artvin
1928 K: Axot [ Gürc Axoti (ახოთი) ]
  Şerefiye köy - Borçka (Muratlı bucağı) - Artvin
1928 K: Şerefiye
1876 S-Tr: Oxordiya [ Gürc oxordia "büyük ev" ]
■ Batum'a bağlı eski Maradit nahiyesi merkezi. 1885'te İzmit'in Çubukluosmaniye ve Yalova Safran köyüne göç verdi. Mamaliga yenir. Manav
■ Köyün çoğunluğu Lazdır, bazı sülaleler ise Rizenin Merkez ilçesine bağlı köylerden gelmişlerdir. Hemşinli varlığı tartışmalıdır. metonio
  Civan köy - Borçka - Artvin
1876 S-Tr: Cvani [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Kirazlı köy - Uzundere - Erzurum
1928 K: Otxa
E1900 Epr: Ot'ğa [ Gürc Otxa (ოთხა) "dörtlü" ]
  Demirköy köy - Yusufeli - Artvin
1916 Kiep: Nizgovan
1876, 1928 S-Tr, K: Nigzivan [ Gürc nigzovani "cevizli" ]
■ Gür. Nigzovani "cevizlik" [nigozi (ceviz) +ovani]. Nizgivan biçimi metatez. Taner A.
  Örücüler köy - Borçka - Artvin
1913 Kiep: Tsotsxevi
1876 S-Tr: Sosxoban [ Gürc ]
Laz yerleşimi
  Kayadibi köy - Borçka - Artvin
1928 K: Maradid ulya
1927 MZ: ZedaMaradit [ Gürc zeda maradidi "yukarı Maradit" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Bademkaya köy - Yusufeli - Artvin
1928 K: Zoybar/Zuybar
1916 Kiep: Mezre
1876 S-T: Zuvar [ Gürc dzovari "mezra" ]
  Ahalşen mah Bademkaya - Yusufeli - Artvin
2000 TAr: Axalşen [ Gürc axalşeni "yeniköy " ]Haritada yeri belli olmayanlar.
  Dilmire mah Dutlu - Şavşat (Meydancık bucağı) - Artvin
G2010: Didmere [ Gürc ]
Gürcü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km