58 Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Soğulca köy - Haymana - Ankara
Türk yerleşimi
  Dokuzdal köy - Altınözü (Karbeyaz bucağı) - Hatay
1946 MYK: Salık
1935 Sanj: Salkiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Hasanlök köy - İslahiye - Gaziantep
1928 K: Hasanlök
Türk yerleşimi
  İdilli köy - İslahiye - Gaziantep
1928 K: İdilli
Türk yerleşimi
  Değirmencik köy - İslahiye - Gaziantep
Türk yerleşimi
  Hanağzı köy - İslahiye - Gaziantep
1928 K: Hanağzı
Türk yerleşimi
■ Köy genelde sol görüşlüdür. Mert Çakmak
  Seğmenli köy - Merkez-Şehitkamil - Gaziantep
1928 K: Dulisa/Duleyse
1543 T: Dul-'isa
Türk yerleşimi
■ Köye bağlı İmolar mezraası Kürtlerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Bilek köy - Merkez-Şehitkamil - Gaziantep
1928 K: Güreniz
1915 UK: Girenis
Türk yerleşimi
  Yaylacık köy - Araban - Gaziantep
Türk yerleşimi
  Aşağıçöplü köy - Besni - Adıyaman
Türk yerleşimi
■ Kasabanın nüfüsu sadece Türk olan tek köyü, Besnili Haco
  Gözene köy - Yeşilyurt - Malatya
1928 K: Gözene
Türk yerleşimi
■ Gözene adı muhtemelen Süryanice `cevizli` anlamına gelen bir isimden uyarlanmıştır. 13. yy'a ait Süryanice Ebül Ferec vekayinamesinde köy yakınında bulunan dağın adı Bêth Gôzê `cevizyurdu` olarak kaydedilir. TİB 2.184. SN
■ Bu çevrede bulunan tek Sünni Türk köyüdür. alamut1
  Kömüşhan köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Kömüşhan
Kürd/Türk yerleşimi
  İnlice köy - Sincik (Yarpuzlu bucağı) - Adıyaman
1928 K: Arnot
Kürd/Türk yerleşimi
  Seyitmahmut köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Seyitmahmut
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Gerger'in Türk kökenli olan üç köyünden biridir. SN
  Malkaya köy - Çüngüş - Diyarbakır
1946 MYK: Alyoz
E1910 HSH: Aloz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  AşağıKışlak köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Kışlak süfla [ Tr "aşağı kışlak" ]
Kürd/Türk yerleşimi
  Sarıhan köy - Merkez - Bayburt
1835, 1928 , K: Xaxo [ Erm xaxu ]
Türk yerleşimi
■ Bir sülale Şêxbizin Kürdü hariç köydeki tüm sülaleler Türktür. metonio
  Eğirmez köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Sülügü/Sülügi
Türk yerleşimi
  Derebaşı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Tenzile
Türk yerleşimi
  Örentaş köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Xarabe Sürbehan [ Erm surp ohan "Aziz Ohan (Ohannes, Yahya)" ]
Türk yerleşimi
  Pekecik köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 ÜK, K: Pekecik
1901 UK: Pagocuk
Kürd/Türk yerleşimi
  Ilıcasu köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Çermiksu [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
Türk yerleşimi
  Ortaklar köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Pazaçur [ Erm pazaçur "şahin? suyu" ]
Türk yerleşimi
  Yağan bld - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Yağan
E1900 HSH: Yeğan [ Erm "tırmık?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Türk yerleşimi
■ Türkçe `fil` anlamına gelen yağan sözcüğü yer adı olarak düşünülemez. SN
  Gölçayır köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Ekrek [ Erm akrag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
  Yukarısöğütlü köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Söğüdlü ulya [ Tr ]
Türk yerleşimi
  Aşağıçakmak köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Çakmak süfla
Türk yerleşimi
  Yapağılı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1928 K: Hopik [ Kürd hopik "bentçik, gölcük" ]
Türk yerleşimi
  Emre köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Emrekom
E1900 HSH: Amrakom [ Erm "sağlamağıl, müstahkem köy" ]
Türk yerleşimi
  Buğdaylı köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Mendevan
Türk yerleşimi
  Dumankaya köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Vağaver [ Erm "eskiören" ]
Türk yerleşimi
  Yukarıkızılca köy - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Kızılca ulya
Türk yerleşimi
  Çamurlu köy - Horasan - Erzurum
1835, 1928 ÜK, K: Çamurli
Türk yerleşimi
  Balabantaş köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Keçesor
Türk yerleşimi
  Parmakdere köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Kısmasor [ Erm ]
Türk yerleşimi
  Akören köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928, 1946 K, MYK: Akviran
Türk yerleşimi
  Isısu köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: İssisu [ Tr "sıcaksu" ]
Türk yerleşimi
  Kurbançayır köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Abulbard
R1889 RAl: Abulvard
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Yeniköy köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
R1889 RAl: Yeniköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Elmakaya bld - Bulanık - Muş
1928 K: Leter
1882 Epr II.83: Latar
E391: Talar? [ Erm "yeşil" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Türk yerleşimi
■ MS 350 yılında II. Şahpur komutasındaki İranlıların Ermeni kralı Diran/Tiran'ı esir ederek gözlerini kör ettiği Talar köyü olması güçlü olasılıktır. ■ 1830'lu yıllarda 300 hane Ermeni nüfusu olan köye Bitlisli şeyhlerin yerleşmesi sonucunda Ermenilere ait tapuların nasıl şeyhlere geçtiği ve kasabanın Kürtleştiğine dair ilginç bir makale 1882 yılında Masis dergisinde yayımlanmıştır. SN
  Yukarısarıkamış köy - Sarıkamış - Kars
Türk yerleşimi
■ 1864 Kafkas sürgününde Oset göçü almış, lakin buradaki Osetler 93 Harbi sonrasında günümüzde Muş ili Bulanık ilçesinde yer alan Karaağıl ve Kurganlı (Simo) köylerine göçmüşlerdir. metonio
■ 2008 yılında Şehitler Mahallesi adıyla ilçe merkezine bağlanmıştır. emjan
  Mescitli köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Mescitli [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi. Necmettin Kabirli
  Yenidemirkapı köy - Göle - Ardahan
1928 K: Yenidemirkapı
R1889 RAl: Rum Demirkapı
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
■ Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Ortaköy köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Ortaköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Kürd/Türk (Redkan) yerleşimi
  Camuşlu köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Camuşlu
Türk yerleşimi
  Kötek köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Kötek
E1918 Beg: Kedag [ Erm "ırmakçık" ]
Türk yerleşimi
■ 23 Köylü Kötek Bucağının merkezidir. emjan
  Aynalı köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Aynalı
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Şaban köy - Kağızman (Kötek bucağı) - Kars
1928 K: Şaban
Kürd/Türk (Redkan/Zilan) yerleşimi
■ Şaban Kürt/Türk yerleşimidir fakat kendine bağlı tek mezra olan Seksen Türkmen yerleşimidir. emjan
■ Köyün Kürtçe ismi Şewana Usê Hewıki'dir. Tamamı Redkan aşiretidir. Qazi
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928 K: Direpenek [ Erm dirapanag "bey ordugâhı" ]
Türk yerleşimi
  Kayalık köy - Susuz - Kars
R1889 1928 RAl, K: Bendivan [ Gürc bendubani "yokuşköy" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Yankıpınar köy - Kağızman - Kars
1928 K: Kızılkaya
1918 Beg: Kızılkilise
Türk yerleşimi
  Derecik köy - Merkez - Kars
1928 K: Kaloköy
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
  Devebük köy - Kağızman - Kars
Türk yerleşimi
  Bulanık köy - Kağızman - Kars
Türk yerleşimi
  Şenol köy - Digor - Kars
1946 MYK: Türk Taşnik
1928 K: Acem Taşnik
R1889 RAl: Taşnik
Türk yerleşimi
■ 10.04.1945'te Acemtaşnik köyünün adı Türktaşnik olarak değiştirilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km