68 Sünni Türk yerleşimi bulundu.
sırala 
  Sarıkaya köy - Turhal - Tokat
1928 K: Sarıkaya
Sünni Türk yerleşimi
  Gökdere köy - Turhal - Tokat
1928 K: Gökdere
Sünni Türk yerleşimi
  Uluöz köy - Turhal - Tokat
1928 K: Uluöz
Sünni Türk yerleşimi
■ Sünni-Türk yerleşimi olup aslı Malatya-Akçadağına bağlı Örükçü (bugün Yukarı ve Aşağı Örükçü olarak ikiye ayrılmıştır) köyüdür. Cihad Gümüs
  Şatıroba köy - Turhal - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
  Beşevler köy - Pazar - Tokat
Sünni Türk yerleşimi
■ Aslen Niksar'lı olan Sünni-Türk köyü Cihad Gümüs
  Kalecik köy - Şarkışla - Sivas
Sünni Türk yerleşimi
  Izgın bld - Elbistan - Maraş
1563, 1914 Kiep: İzgin
Byz TİB 2.277: Sgéni
Sünni Türk yerleşimi
■ 1108 yılında imparator I. Aleksios'un Haçlılara bıraktığı Sgéni hisarıdır. SN
  Ağlıca köy - Elbistan - Maraş
1946 MYK: Ağlıca
Sünni Türk yerleşimi
  Çiğdemtepe köy - Pazarcık - Maraş
Sünni Türk yerleşimi
■ Çakırdere ve Süleymanlı köyleri ağırlıkta olmak üzere 7 yerleşim yerinin Menzelet Barajı suları altında kalmasıyla devlet tarafından yaptırılmış 108 haneli bir köydür. 1994 yılında Kirni Köyü'ne bağlı olarak yerleşime açılmıştır. 2000 yılında müstakil köy olarak ayrılmıştır. SN
  Akçakoyunlu köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1928 K: Ağcakoyunlu
Sünni Türk yerleşimi
■ Akçakoyunlu adı Oğuzların Bayındır boyundan gelmektedir. Köyde yaşayan insanlar tarafından yaygın şekilde ''Aacaönlü'' ismi kullanılmaktadır. Çağdaş CEYLAN
  Beşçeşme köy - Pazarcık (Narlı bucağı) - Maraş
1914 Kiep: Beşçeşme
Sünni Türk yerleşimi
■ Başçeşme adı da kullanılır. SN
  Evcihöyük köy - Elbistan - Maraş
Sünni Türk (Avşar) yerleşimi
■ Köy halkının önemli bir kısmı Nurhak ilçe merkezinden gelen Sünni Türklerdir. Ayrıca köydeki hiçbir sülalenin Malatya/Akçadağ ile veya Kürne aşiretiyle alakası yoktur. metonio
  Kuzkent köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kuzkent
Sünni Türk yerleşimi
  Keleş köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Kelleş
Sünni Türk yerleşimi
  Yiğitler köy - Pazarcık - Maraş
1928 K: Tabya [ Tr tabya "savunma mevzii" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Mısır hakimi Kavalalı İbrahim Paşa'nın 1830'larda inşa ettiği beş tabyadan ötürü Tabya Köyü adını almıştır. SN
  Akbayır bld - Elbistan - Maraş
1946 MYK: Büyüktil
1928 K: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563 T: Til Kebir
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: İnekli
Byz Hon: Adatâ [ Süry hadathâ "yeni(kent)" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 14. yy başında Arap tarihçi Ebulfidâ el-Hamavi'nin zikrettiği Zarbu'l-hadâth adlı yer olmalıdır. Honigman 86-87'de isme Ermenice bir etimoloji yakıştırması yanlıştır. SN
  Ayvalı köy - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Şeref
Sünni Türk yerleşimi
■ Darende'ye bağlı diğer Ayvalı ile komşudur. SN
  Kullar bld - Nurhak - Maraş
2000-2008: Yeşilkent
1914 Kiep: Kullar
Sünni Türk yerleşimi
■ 2000 yılında Yeşilkent olarak düzeltilen belediyeye 2008'de yeniden Kullar adı verilmiştir. SN
  Balkar bld - Gölbaşı - Adıyaman
1914 Kiep: Balkar
Sünni Türk yerleşimi
  Armutalan köy - Elbistan - Maraş
1928 K: Çöplü [ Tr Çöplü Avşar "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
  Karabük köy - Kuluncak - Malatya
1914 Kiep: Karabük Çiftliği
Sünni Türk yerleşimi
  Fındık köy - Doğanşehir - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Günedoğru köy - Doğanşehir - Malatya
1928 K: Xarabşehir
Sünni Türk yerleşimi
  Yalınkaya köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Penik [ Kürd "yassıca?" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Yöre çoğunlukla Kürt olduğu için, buradaki birkaç Türk köyünün konuştuğu Türkçe içinde bol miktarda Kürtçe kelime serpildigi göze çarpıyor.. yalcin
  Bölüklü köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Beksemere
Sünni Türk yerleşimi
  Epreme köy - Yazıhan (Kurşunlu bucağı) - Malatya
1928 K: Epreme
Sünni Türk yerleşimi
  Sadıklı köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Sadıklı
Sünni Türk yerleşimi
  Çavuş köy - Yazıhan - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  Böğürtlen köy - Yazıhan - Malatya
Sünni Türk yerleşimi
  İriağaç köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: İriağaç
Sünni Türk yerleşimi
  Mihmanlı köy - Akçadağ - Malatya
1928 K: Mihmanlı
Sünni Türk yerleşimi
■ Mihmandlu/Mihmanlu yörüklerinin yazlak olarak kullandığı köy. araz
  Çivril köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Çivril
Sünni Türk yerleşimi
  Buzluk köy - Yazıhan - Malatya
E1879, 1928: Ansur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Mısırdere köy - Yazıhan - Malatya
1928 K: Mısırdere
Sünni Türk yerleşimi
■ İki mezrası Kürttür. metonio
  Sandık köy - Kemaliye - Erzincan
1530 T-Kar: Sanduk
Sünni Türk yerleşimi
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Venk
1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Akçayunt köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Hozakpur [ Erm xozağpür "domuzpınar" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alçılı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Evrek
E1879 AY: Averag [ Erm "ören" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıdemirbük köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Aşağı Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Erkalkan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Siğnek/Sekinek
Sünni Türk yerleşimi
■ Yaşlıların anlatımlarına göre ilk geldiklerinde civar koylulerin kendilerini istemedikleri fakat kendileriyle aynı dili konuşan ve o zamanlar bolgede oldukça guçlü olan Dimililerin kendilerine yardımcı oldukları ve orada yerleşik hayata geçtikleri soylenir. İlk zamanlar Kürtçe olan dil 1938 deki Dersim isyanı ve sonrasında çıkan "Tunceli Kanunu" sonrasında Köy Enstitülerine çok sayıda öğrenci alınmasının da etkisiyle hızla Türkçeye geçilir. Onder Bayram
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 K: Savuk
E800 Aşx: Sôk
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN
  Doğanalan köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Hemişe
Sünni Türk yerleşimi
  Gedikler köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928, 1946 K, MYK: Germili
E1879, E1902 AY, Epr: Garmıri [ Erm "kızıl" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında 200 kadar Hıristiyan Ermeni ile birlikte 70 hane (400 nüfus) 18. yy sonlarında Müslüman olmuş Ermeni kökenli aile yaşamaktaydı. SN
  Varlıkonak mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1912 Kiep: Sisirka
E1879 AY: Sisna
1835 NüfÇ, K: Sisna
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Karasar köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Karasar [ Erm "taş dağı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Gülbahçe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Dimili
1928 K: Atçeken
1912 Kiep: Dümirgi
Sünni Türk yerleşimi
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Rabat
E1879 AY: Hrabad [ Erm "han, tekke" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Yukarıdemirbük mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Türk Vartinik [ Erm vartenik' "güllük" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Alakuş köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Mamsa
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ 20. yy başında nüfusun bir bölümü Ermeni, bir bölümü ise Rum Ortodoks mezhebine mensup Ermeni idi. Birincilerin Surp Kevork, ikincilerin Surp Toros/Ayios Theodoros kilisesi vardı. SN
  Bağsuyu köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Maxmunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Cebe köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1901, 1928 Vic, K: Pazapun [ Erm pazapun "şahin yuvası" ]
Ark Str: Bazêbon
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 K: Türk Karavenk [ Erm karavank' "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Vişneli köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Bırexi
E1879, E1902 AY, Epr: Prexi [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Ergenler mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1912 Kiep: Sasuli
1835, 1928 NüfÇ, K: Sasallı
Sünni Türk yerleşimi
  Cihangir köy - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1960, 2000 DİE: Ulaklı
1835, 1928 NüfÇ, K: Gızı [ Erm gığzi? "ada" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Koyunardı mz - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Ağloz
Sünni Türk yerleşimi
  Dokuzdönüm mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Oğusar [ Erm "üzümtepe" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Başbağlar mah Yukarı Umutlu - Kemaliye (Başpınar bucağı) - Erzincan
Sünni Türk yerleşimi
■ 1993'te PKK militanı görünümü verilmiş kişilerin 33 köylüyü öldürdüğü yerdir. SN
  Güneybaşı mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1914 K&P: Setırga
E1879 AY: Setırgents [ Erm "Setrak'lar (öz.)" ]
1835, 1928 NüfÇ, K: Setirge
■ 20. yy başında /Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
  Ulukale köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1912 Kiep: Bayezid Ulukale
1835, 1928 NüfÇ, K: Ulukale
Sünni Türk yerleşimi
■ Daha önce Ermeni yerleşimi iken 1895 olaylarında tahrip ve terk edilmiştir. SN
  Bozağaç köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1928 K: Erkeğan
1518 T: İrgekağin [ Erm ...gağin "fındık, meşe palamudu" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Belki ergangağin `uzunpalamut` veya arkagağin `bir tür palamut`. Kemah'a bağlı aynı isimli bir köy mevcuttur. SN
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865, E1880: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km