63 Kırım Tatarı yerleşimi bulundu.
sırala 
  Balabankoru köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Osmanlı zamanında komşu Balabanköy'ün koru arazisidir. Kırım'ı Rusların ele geçirmesi sonrası Osmanlı topraklarına sığınan Kırım Tatarlarının yerleşmesi ile kurulmuştur. Köyde doğudaki isyanlar sonucunda 1930lar sonrasında buraya sürgün edilmiş birkaç Kürt ailelesi de yaşamaktadır. Bazı eski haritalarda Tatarköy olarak da geçer (20. YY başı) Atakan Sevgi
  Taptık köy - Havsa - Edirne
1909 UK: Tapdık
Kırım Tatarı yerleşimi
  Mutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1946 MYK: Kofalça
1909 UK: Kufalca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Kırım Tatarı yerleşimi
  Okçugöl köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Tatar Türkleri tarafından kurulan köyümüzün büyük bölümünü 1877 Osmanlı- Rus savaşından sonra göç eden soydaşlarımız oluşturmaktadır Türk
  Teksen köy - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Düzköy
Kırım Tatarı yerleşimi
  Tatarahmet köy - Kandıra (Akçaova bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Delihasanlar
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Delihasanlar, Karamanlı alt köyler olarak Tatarahmete tâbidir. Manav
  Topluca köy - Kandıra - Kocaeli
Eski adı: Yadin
Kırım Tatarı yerleşimi
  Aksaklı köy - Seyitgazi - Eskişehir
1946 MYK: Aksaklı
Kırım Tatarı yerleşimi
  Güllüce köy - Mahmudiye - Eskişehir
1928 K: Hayriye [ Tr "hayırköyü" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Gökçeoğlu köy - Alpu - Eskişehir
Alevi/Kırım Tatarı yerleşimi
■ Rum devrinden kalma virân yerleri mevcuttur. Manav
  Akyurt köy - Mahmudiye - Eskişehir
1928 K: Lütfiye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Fevziye köy - Alpu - Eskişehir
Kırım Tatarı yerleşimi
  Hamidiye köy - Mahmudiye - Eskişehir
1928 K: Hamidiye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Osmaniye köy - Çifteler - Eskişehir
1928 K: Osmaniye
Eski adı: Kuruhöyük
Kırım Tatarı yerleşimi
  Hayriye köy - Çifteler - Eskişehir
1928 K: Hayriye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Mesudiye köy - Mahmudiye - Eskişehir
1960 DİE: Taşlıhöyük
1928 K: Mesudiye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Fahriye köy - Mahmudiye - Eskişehir
1928 K: Fahriye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Şerefiye köy - Mahmudiye - Eskişehir
1928 K: Şerefiye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Yeşildon köy - Alpu - Eskişehir
Kırım Tatarı yerleşimi
  Güroluk köy - Alpu - Eskişehir
1928 K: Refahiye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Yıldızören köy - Çifteler - Eskişehir
Eski adı: Mecidiyeköprüsü
1928 K: Mamure [ Tr "kasaba" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Erdoğdu köy - Tuzlukçu - Konya
Kırım Tatarı yerleşimi
  Köklüce köy - Tuzlukçu - Konya
1946 MYK: Kaha
Kırım Tatarı yerleşimi
  Tursunlu köy - Tuzlukçu - Konya
Kırım Tatarı yerleşimi
  Sakarya köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Tırnaksız
Kırım Tatarı yerleşimi
  Toydemir köy - Polatlı (Yenimehmetli bucağı) - Ankara
1928 K: Tavıdemir
Kırım Tatarı yerleşimi
■ © 27.05.1912 Ankara vilayeti dahilinde Haymana'da kırkbir hane muhacir iskan olunan mahalde Tavıdemir namıyla bir karye teşkili. deyar heyran
■ Bulgaristan Dobriç'ten muhacir Tatar yerleşimi. Manav
  Yenidoğan köy - Polatlı - Ankara
Kırım Tatarı yerleşimi
  Taşpınar köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Ahmetpınarı
Kırım Tatarı yerleşimi
  Karakaya köy - Polatlı - Ankara
1928 K: Karakaya
Kırım Tatarı yerleşimi
  Konar köy - Sarayönü - Konya
1928 K: Kirlikuyu
Kırım Tatarı yerleşimi
  Seçme köy - Çumra - Konya
Kırım Tatarı yerleşimi
  Fethiye köy - Çumra - Konya
1901: Fethiye
■ © Tarih: 27/S /1317 (Hicrî) Rumeli muhacirlerinden olup Konya'ya gönderilenlerden Sahra nahiyesinde Yakupviran Mezraası bitişiğindeki Pir Esad Vakfı arazine yerleştirilerek teşkil edilen, karyeye Fethiye adının verildiği. deyar heyran
  Ahiboz mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Ahiboz
Kırım Tatarı yerleşimi
  Günalan mah Karagedik - Gölbaşı - Ankara
1946 MYK: Holoz
1928 K: Xolus
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Bala ilçesine bağlıydı, 1959'da Gölbaşı ilçesine bağlandı (Resmi Gazete, 29 Nisan 1959). Taner A.
  Boğazören köy - Kulu - Konya
1946 MYK: Köstengil
1904: Köstendil
Kırım Tatarı/Kürd yerleşimi
■ 13.03.1904 Köstendil köyünden Müslim'in arzuhali... * 27.10.1919 Konya'nın Sa'idili kazası Yeniceoba nahiyesine tabi Köstengel karyesini basıp * 29.08.1940 Konya'nın Cihanbeyli kazasına bağlı Köstengil köyünün Ankara'nın Haymana kazasına bağlanması. deyar heyran
■ Nogay yerleşimi Mert Çakmak
  Ağılbaşı köy - Kulu - Konya
1956 RG: Mandıra [ Tr/Yun ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Yağlıbayat köy - Merkez-Karatay (Obruk bucağı) - Konya
1913: Yağlıbayat [ Tr Bayat "aş." ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Gökeşme köy - Kaman - Kırşehir
Kırım Tatarı yerleşimi
  Ayrancı ilçe - Ayrancı - Karaman
1928, 1960: Osmaniye
1960 DİE: Ayrancı (idari bölge)
Kırım Tatarı yerleşimi
■ 1903'te Kırım muhacirleri iskân edildi. SN
  Polatyurdu köy - Keskin - Kırıkkale
1861: Boladyurdu
Kırım Tatarı yerleşimi
■ © 24.09.1861 Denekkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere Kırşehir'de bulunan Cerid Aşireti'nin ve lahık Müdürleri Mehmed, Abdullah ve İsmail Beylerin yaptıkları müdahalenin menedilmesi. deyar heyran
  Yoncalı köy - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
  Göktöme köy - Ereğli - Konya
1928, 1960: İmariye
Kırım Tatarı yerleşimi
  Beserek köy - Yerköy (Salmanlı bucağı) - Yozgat
1928: Beserek [ Tr beserek "mera" ]
Kırım Tatarı yerleşimi
■ Tatar yerleşimi. 1861'de Kırımdan göçen Kırım Tatarları tarafından kurulmuştur. Manav
  Hilmiye köy - Havza - Samsun
Kırım Tatarı yerleşimi
  Acısu köy - Akçaabat - Trabzon
1913y Tezk: (Gedikli)
1876, 1928 S-Tr, K: Koryana [ Yun koríanno? "kişniş" ]
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi
■ 1850 Akçaabad ve Vakfıkebir Öşür defterinde ve 1876'da Kalanuma (Kalanima) Deresi Nahiyesinde ve 1928 sonrası Akçaabad'da Köy: Koryana adıyla kayıtlıdır. 1913'de teklif edilen adı Gedikli olan köyün, 1530 yılına ait Vilayeti Karaman ve Rum Defteri Akça-abad nahiyesinde kaydı yoktur. Nesi, Düzmahalle, Kumsal, Horoften, Raşi, Guney, Kıran adı verilen semtlere ayrılmıştır. Seddül Bahir
  Gültepe köy - Sürmene - Trabzon
1913y Tezk: (Hacılar)
1876, 1928 S-Tr, K: Kucera [ Yun ]
■ Kısmen Kırım Tatarı yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km