203 Azeri yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Derekarabağ köy - Bolvadin - Afyon
Azeri yerleşimi
  Ortakarabağ köy - Bolvadin - Afyon
Azeri yerleşimi
  Büyükkarabağ bld - Bolvadin - Afyon
Azeri yerleşimi
■ Kasabanın yerli halkı 1813'te Rusların Azerbaycan'ı işgali üzerine Karabağ bölgesinden Türkiye'ye göçen Sünni Azerilerdir. Aynı durum Bolvadin'in Derekarabağ ve Ortakarabağ ve Sultandağı'nın Yenikarabağ köyleri için de geçerlidir. SN
  İncik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Yenikarabağ köy - Sultandağı - Afyon
Azeri yerleşimi
  Karakuyu köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Daydalı köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Davulga bld - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Bademli bld - Emirdağ - Afyon
Azeri yerleşimi
  Avdan köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Eşrefli köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1946 MYK: Eşraflı
Azeri yerleşimi
  Yeniköy köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
Azeri yerleşimi
  Gelincik köy - Emirdağ (Davulga bucağı) - Afyon
1928 K: Vahdetiye
Azeri yerleşimi
  Ayrancı köy - Suluova - Amasya
Eski adı: Üyük
Azeri yerleşimi
  Fındıklı köy - Merkez - Amasya
Azeri yerleşimi
  Özyurt köy - Zile - Tokat
1928 K: Bildiş
Azeri yerleşimi
  Yenipınar köy - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
K2000: Çirliyan [ Kürd "aş." ]
1946 MYK: Kirliuşağı
Azeri (Kurecîkan ) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde çirlüler diyi bilinen soy Akçakoyunlu Türkmen taifesinde geçmektedir. tarkan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Erikbağı köy - Adilcevaz - Bitlis
1928 K: Koceri
E1902 Epr: Gocer [ Erm "tomruklar (veya tomurcuklar)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Karaçoban köy - Merkez - Kars
1928 K: Haram Vartan
R1889 RAl: Xram Vartan [ Rus "Vartan kilisesi?" ]
E1902 Epr I.279: Aravartan
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ 1889 Rus salnamesinde görülen Xram-vartan `Vartan kilisesi` adı Eprigyan'a göre baskı hatası olmalıdır. SN
  Yolaçan köy - Merkez - Kars
1920 UK: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
E1902 Epr: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN
  Dağköy köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Dağköy
Azeri yerleşimi
  Mollakasım köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Mollakasım
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kardeştepe köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Kemah
E1918 Beg: Gamax
Azeri yerleşimi
  Alaköy köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Alaköy
E1902, E1914 Epr, K&P: Alür/Alur [ Erm "un?" ]
E1267 Epr I.158: Analür? [ Erm "unsuz?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Sadece Vartan Areveltsi'nin Tarih'inde (yak. 1267) görülen Analür adının buraya ait olup olmadığı açık değildir. SN
  Bardakçı köy - Merkez - Van
1928 K: Bardakçı
E1914 K&P: Çıraşén [ Erm ջրաշէն "suköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1915 yılında gerçekleşen Zeve köyü katliamından kaçabilen Müslüman Türk ailelerin bir kısmı ismi geçen köyün mezrası olan Çraşen'e (günümüzde adı Bardakçı) yerleşti. metonio
  Gönülalan köy - Arpaçay - Kars
1928 K: İgnazor
E1918 Beg: İkatsor [ Erm "dişidere?" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Köprüler köy - Edremit (Gümüşdere bucağı) - Van
1928 K: Gem
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 1914'te 547 Ermeni nüfusu ve Surp Tateos kilisesi vardı. Sırxu Surp Marinos Manastını kalıntıları köyün kuzeybatısında, 2200 m rakımdadır. SN
  Yumrutepe köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1946 MYK: Dirleşen
E1914, 1928 K: Dérlaşén [ Erm tırnaşen? "kapıköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Çelebibağı bld - Erciş - Van
1928 K: Çelebibağı
Azeri yerleşimi
  Gülsünler köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxkara [ Kürd şêxkaran "şeyhtuzlaları" ]
Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Kasımbağı köy - Erciş - Van
1928 K: Kasımbağı
E1902 Epr I.405: Plurmag [ Erm "tepeüstü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Gediksatılmış köy - Arpaçay - Kars
E1918 Beg: Kedig Satılmış
E650 Seb 84: Kedig [ Erm "derecik" ]
Azeri yerleşimi
■ 602/603 yılında Arkina kalesinden ricat eden Bizans ordusunun İranlılara yenildiği Getik/Kedig köyü burası olmalıdır. SN
  Okçuoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918, 1928 Beg, K: Oğçi [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Taşlıçay ilçe - Taşlıçay - Ağrı
Azeri/Kürd yerleşimi
■ 1954'te ilçe oldu. SN
■ İlçe merkezi yerlisi halk arasında Azeri denen Caferi mezhebinden Türkçe konuşan halktan oluşurken zamanımızda yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
■ Gerçek ismi Avekevır olup, Kafkasya'dan bir çok Azeri getirilmiştir. Ancak son yıllarda köylerden aldığı göç ile, büyük oranda tekrar Kürtleşmiştir. Qazi
  Pulur mah Erciş - Erciş - Van
1960 DİE: Gazioğlu
1928 K: Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
  Otluca köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Şeyxayine?
1914 K&P: Şeyxatiye? [ Kürd/Tr "şeyh ihsanı?" ]
E1914 K&P: Çıraşen [ Erm "suköyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Kevorkian-Pabudjian'a göre Kürtçe/Türkçe adı Şeyh-atiye'dir. Dahiliye Vekâleti listesinde görülen Şeyh-ayine basım hatası olmalıdır (eski yazıda te-ye yerine ye-nun). SN
  Beyüzümü köy - Merkez - Van
E1900, 1928 K&P, K: Şahbağı [ Tr ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ Önceden Ermeni yerleşimi olan mahalllede sonradan Azeri yani Acemler bulunmaktaydı. Şu anda ise mahallede Kürt ve Azeriler yaşamakta. Serbaz
  Meydancık köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Meydancık
R1889 RAl: Novo Petrovka [ Rus Novo Petrovka "yeni Petrokent" ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri (Molokan) yerleşimi
  Yassıkaya köy - Taşlıçay - Ağrı
1928 K: Xocik [ Kürd "hocacık" ]
Azeri/Kürd yerleşimi
■ Azeri iken yarı yarıya Kürtleşmiştir. seyyah
  Yukarıtaşlıçay köy - Taşlıçay - Ağrı
E1918 Beg: Tsünag [ Erm "karpınar" ]
Azeri yerleşimi
■ Köyün gerçek ismi Avekevıra Jorê olup, sonradan Azeriler yerleştirilmiştir. Qazi
  Kasımoğlu köy - Merkez (Timar bucağı) - Van
1928 K: Kasımoğlu
E1914 K&P: Güsnents
E1902 Epr: Kusnents [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Haydarbey köy - Erciş - Van
1928 K: Haydarbey
Azeri yerleşimi
  Eşmeyazı köy - Merkez - Kars
1946 MYK: Gürhane
1928 K: Gorxone
E1918 Beg: Goroxonets [ Rus ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Şimdi Molokon/Azeri yerleşimi emjan
  Karakale köy - Arpaçay - Kars
1928 K: Karakale
Azeri yerleşimi
■ 20.Yüzyılın başında Malakan yerleşimi. emjan
  Kıratlı köy - Merkez - Van
1928 K: Lamızgert
1901 UK: Lamasgerd [ Erm Lamızgerd Լամզկերտ ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Beyoğlu köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Mirzaxan [ Kürd/Tr "beyoğlu hanı" ]
Azeri yerleşimi
  Hasançavuş köy - Arpaçay - Kars
E1918, 1928 Beg, K: Hasançavuş
Azeri yerleşimi
  Külveren köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 Beg: Camşoküğ [ Erm "manda köyü" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Kalaça köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Kalaça [ Tr "kalecik" ]
E1918 Beg: Pertaşen [ Erm "kaleköy" ]
Azeri yerleşimi
  Çıraklı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Çırıklı [ Tr "derecikli" ]
E1918 Beg: Çıratsor [ Erm "suludere" ]
Azeri yerleşimi
  Soylu köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Daynalık
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Kırkbulak köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kırkbulak
Azeri yerleşimi
  Canderviş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Canderviş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Karataş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Karataş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Duraklı köy - Akyaka (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Paldırvan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Karacaören köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Karacaören [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Ağabey köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1900 UK: Ağabeg [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Aşağıaktaş köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Aktaş süfla
1900 UK: Aktaş [ Tr ]
Azeri yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Başgedikler köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Başgedikler
E1902 Epr: Kedig verin [ Erm "yukarı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Rus idaresi döneminde beliren Ermenice 'Kedig` (derecik) adının Türkçeden uyarlanmış olması pekala mümkündür. SN
  Akdiz köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Agdis
Azeri yerleşimi
  Kayaören köy - Tuzluca - Iğdır
1900, 1928 UK, K: Kaya Xarabe [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Kumbulak köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 Beg: Komk [ Erm գոմք "ağıllar" ]
1900 UK: Kumbulak [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Kılıçlı köy - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 K: Kılıçlı
Azeri yerleşimi
  Hasankent köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Hasankendi [ Tr "Hasanköyü" ]
Azeri yerleşimi
  Şahnalar köy - Akyaka - Kars
1928 K: Şahnalar
E1918 Beg: Odintsovo [ Rus ]
R1889 RAl: Spasovka [ Rus ]
■ 20. yy başında Rus yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
■ Dukhobor mezhebinden Rus köyü idi. (Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'da Spasovka adlı Dukhobor köyleri vardır). 1899 Dukhobor'lar ayrıldı, Ortodoks Ruslar yerleşti. Adı Odintsovo oldu. SN
  Ayakgedikler köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Ayakgedikler
E1902 Epr: Kedig sdorin [ Erm "aşağı derecik?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Akoluk köy - Tuzluca - Iğdır
1960e DİE: Tekaltı
1928 K: Tegelti
1900 UK: Taxtiyalu
Azeri yerleşimi
  Alhanlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Alxanlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Kelekli köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Külüklü
Azeri yerleşimi
  Elmalık köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 Beg: Xıntsorud [ Erm "elmalı" ]
1900 UK: Elmalık
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Yağıkesen köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
1928 K: Kızılvenk
R1889 RAl: Garmirvank [ Erm garmir vank "kızılmanastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Ünlendi köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Demisxan
Azeri yerleşimi
  Çiçekli köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 Beg: Dzağgaşen [ Erm "çiçekli" ]
1900 UK: Çiçekli [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Bayraktar köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889 1928 RAl, K: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak yerleşimi
  Bacıoğlu köy - Arpaçay - Kars
E1918 Beg: Bacıoğlu
Azeri yerleşimi
  Kuruağaç köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Kuruağaç
Azeri yerleşimi
  Sarıabdal köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Sarıabdal [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Ilıkaynak köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Çermik [ Erm çermug/çermig "ılıca" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
  Aliköse köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Alikesa
Azeri yerleşimi
  İbiş köy - Akyaka - Kars
1928 K: İbiş
Azeri yerleşimi
■ İbiş Köyünün asıl yerleşim yeri halen Ermenistan'ın Akbaba bölgesindedir. Sınırların belirlenmesinden sonra köy halkı 8-10 km mesafede olan Türkiye tarafındaki yaylalarına göç etmiş ve eski köy adlarını burada kullanmışlardır. Köy Hacıabbasoğullarının yaylasıdır. (Mehmet Azeritürk) SN
  Hadımlı köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Xadimlu
Azeri yerleşimi
  Akyaka ilçe - Akyaka - Kars
R1889 1928 RAl, K: Kızılçakçak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kısmen Azeri yerleşimi
■ Karapapaklar, Azeriler ve Yerlilerin yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir. Kürt nüfusu çok azdır Türk
  Karakoyun köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: Karakoyunlu [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Tazekent köy - Merkez (Başgedikler bucağı) - Kars
E1918 Beg: Noraşen [ Erm "yeniköy" ]
R1889 1928 RAl, K: Tazekend [ Tr/Fars "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  İnce köy - Tuzluca - Iğdır
1900 UK: İnce [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Eğrekdere köy - Tuzluca - Iğdır
E1918 Beg: Gağin [ Erm "meşe" ]
1900 K: Kagin
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Kayakışlak köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Kayakışlak [ Tr ]
Azeri yerleşimi
  Karagündüz köy - Merkez (Erçek bucağı) - Van
1928 K: Karagündüz
E1902 Epr II.154: Xaragonis [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri (Kurhüseyni) yerleşimi
■ 20. yy başında 170 hane Ermeni nüfusu ve 16. yy' yapımı Surp Tateos kilisesi vardı. 1914 Patrikhane sayımı 230 hanede 1525 Ermeni nüfus verir. ■ Eski Karagündüz köyü Urartu dönemine ait bir höyük üzerindedir. Yakın dönemde terkedilerek 2 km kuzeyde yeni yerleşim kuruldu. SN
  Bağlan köy - Tuzluca - Iğdır
1946 MYK: Gölabi
1900 UK: Gülabi [ Tr "aş." ]
Azeri yerleşimi
  Büyükpirveli köy - Akyaka - Kars
1928 K: Eski Pirveli
R1889 RAl: Pirveli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Küçükdurduran köy - Akyaka - Kars
Azeri yerleşimi
  Üçkaya köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Ekerek
1900 UK: Akarag [ Erm "çiftlik" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Azeri yerleşimi
  Güllüce köy - Tuzluca - Iğdır
1928 K: Güllüce
E1918 Beg: Sonaküğ [ Erm ]
Azeri yerleşimi
  Tuzluca ilçe - Tuzluca - Iğdır
1900, 1928 UK, K: Kulp
E482, E680 MKh, Mam: Koğp [ Erm գողբ "kilit, mandal" ]
Kürd/Azeri yerleşimi
■ Kulb olan ilçe adı 18 Kasım 1928'de ilçe adı Tuzluca olarak değiştirildi. SN
■ Qulp ilçe merkezi, iki mahalleden meydana gelir. Yukarı Mahalle de Redkan aşireti, Aşağı Mahalle de ise Celali ve bir kaç aşiret ve kısmen de göçmen Azeriler yaşar. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km