177 Ahıska Türkü yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Adliye köy - Gemlik - Bursa
1928 K: Adliye
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kömürlük köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Üvezli köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
1893: Üvezli
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Kervansaray köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Bıçkıdere köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  İclaliye köy - İnegöl - Bursa
h2010: Erikli
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kismen Gürcü yerlesimi. Gürcistan Acara bölgesinden göcmüslerdir. Manav
  Oruçoğlu köy - Şile (Alacalı bucağı) - İstanbul
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Nüfusu 1878 sonrası Batum muhaciridir. SN
  Erenler köy - Şile - İstanbul
1902 Kiep: Erenler
Ahıska Türkü yerleşimi
  Hamamlı köy - İnegöl - Bursa
Ahıska Türkü yerleşimi
  Hakkıbeyli köy - Merkez-Sarıçam - Adana
Eski adı: Hendere
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Artvin'in Aşağımaden ve Yukarımaden (Hod) köyünden göçenlerce meskûndur. SN
  Çukuryurt köy - Develi (Bakırdağı bucağı) - Kayseri
1919 UK: Çukuryurt
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Halkı Artvin göçmenidir. SN
  Taşçı köy - Develi (Bakırdağı bucağı) - Kayseri
E1902, Y1905 1928 Epr, K: Taşçı
1928 K: Bakırdağı (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ 19. yy sonunda bir bölümü Protestan olan 30 hane Ermeni ve bir kısım Rum nüfusu vardı. Cumhuriyet döneminde Artvin göçmenleri iskân edildi. SN
  Şarköy köy - Tufanbeyli - Adana
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
■ Hitit yazıtlarında Kummanni adıyla anılan antik Kómana kentidir. Strabon (1. yy) buradaki tapınak hakkında ayrıntılı bilgi verir. 1915'e dek Ermeni yerleşimi idi.* Artvin Aşağı ve Yukarı Maden kasabasından göçenler iskân edildi. SN
  Doğankonak köy - Göksun - Maraş
1928 K: Haydan [ Kürd "Haydarlar" ]
Eski adı: Muhacirköy
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün tamamı Ardahan Posof kökenli Ahıska Türklerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Gölpınar köy - Göksun - Maraş
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Gölpınar köyü halkı 1877-78 tarihli Osmanlı-Rus Savaşında Ardahan'ın Posof ilçesinden göçen Ahıska Türkleri tarafından kurulmuş olan bir köydür. Mert Çakmak
  Kuşkayası köy - Afşin - Maraş
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün kuruluşu Osmanlı-Rus Savaşı'na dayanmaktadır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra (93 Harbi) Ardahan ve Muş dolaylarından göç edenler, bu günkü köyün bulunduğu yere yerleşmişlerdir Türk
  Geyikli mah Üzümlü - Üzümlü - Erzincan
Eski adı: Kertax [ Erm ker't'ağ "kızkardeş mahallesi?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 2015 sonunda Ukraynadan Ahiskalilar iskân edildi. Manav
■ Köy halkının Şavak Kürdü olduğu iddiası yanlıştır. metonio
  Dikyar köy - Uzundere - Erzurum
1928 K: Üngüzek
E1902 Epr: Inguzeg [ Erm "kozca" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yusufeli ilçe - Yusufeli - Artvin
1876, 1928 S-Tr, K: Axalt [ Gürc Axaleti "yeniyer" ]
1914: Yusufeli (idari bölge) [ Tr ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kiskim kazasının adı 1914'te veliahd Yusuf İzzeddin ef. onuruna Yusufeli oldu. Kaza merkezi o tarihte Ersis, 1926'dan itibaren Ögdem idi. 1950'de eski Axalt mahallesi yakınına yeni ilçe merkezi (bugünkü Yusufeli) kuruldu. SN
  Sapaca köy - Uzundere - Erzurum
1928 K: Öşkisor
E1902 Epr: Aşunki tsor [ Erm "Aşunk deresi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çağlayan köy - Uzundere - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Tév [ Erm tev "kol" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Sapanlı köy - Narman - Erzurum
1928 K: Sapanlı
E1880 Epr: Sabanlı
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Düzeltme: Kürd (Şêxbizin) yerleşimi metonio
  Dikmenli köy - Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1927 MZ: Baket [ Gürc vak'eti "düzlük, ovalık" ]
1913 Kiep: Bakta [ Gürc "düz mahalle" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Aşağımaden köy - Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876, 1927 S-Tr, MZ: Xod süfla [ Erm xod "otlak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Eprigyan'a göre halkı Müslüman Gürcü olup `pek kötü` Gürcüce konuşmaktaydı. Yayla ve mevki adlarının çoğu Ermenicedir. Bakır ve çinko madenleri tarihöncesi dönemden beri işletilmiştir. SN
  Yukarımaden köy - Merkez (Zeytinlik bucağı) - Artvin
1876, 1927 S-Tr, MZ: Xod ulya [ Erm xod "otlak" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Aşağımaden köyüne bakınız. SN
  Kuruçalı köy - Narman - Erzurum
1928 K: Veşkisor
E1880 Epr: Vaçgatsor [ Erm "Vaçeg (öz.) deresi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Düzeltme: Kürd (Şêxbizin) yerleşimi metonio
  Gümüşhane köy - Ardanuç - Artvin
1574 T-HÖ: Gümüşhane
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Ünlü TV sunucusu Beyazıt Öztürk'ün baba tarafından köyüdür. Ayrıntılı köken bilgisi olmadığı için baba tarafının Gürcü olduğunu iddia etmiştir, lakin köyde ne Gürcüce konuşulmakta ne de herhangi bir Gürcü etnik grubuna dair topluluk bulunmaktadır. metonio
  Dedeören köy - Karaçoban - Erzurum
1928 K: Dedeviran [ Tr ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Koçkaya köy - Narman - Erzurum
1928 K: Aristi
E1880 Epr: Arasda
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Düzeltme: Kürd (Şêxbizin) yerleşimi metonio
  Avcılar köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Arkim
Ahıska Türkü yerleşimi
  Burnaz köy - Karaçoban - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Burnaz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Sakarya köy - Ardanuç - Artvin
1574, 1927 , MZ: Sagara [ Gürc saagara "yayla yurdu" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kışla köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 K: Lavsor
E1880 Epr: Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yolüstü köy - Ardanuç - Artvin
1574, 1927 , MZ: Basa
Ahıska Türkü yerleşimi
  Naldöken köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Masalaxet
1574 T-HÖ: Mazalaxed [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Aydın köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Tanzot
E1902 Epr: Dantsud [ Erm "armutlu" ]
1574 T-HÖ: Dansud
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Balotu köy - Bulanık - Muş
1928 K: Téğut
E1902 Epr II.22: Teğud [ Erm "karaağaçlı" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Hamurlu köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Xamogoret [ Gürc ]
Ahıska Türkü/Gürcü yerleşimi
  Kaşıkçı köy - Ardanuç - Artvin
1916 Kiep: Kaşıkçı
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çayağzı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sirasinkot [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Adıvar köy - Bulanık (Karaağıl bucağı) - Muş
1928 K: Şirvanşeyh [ Kürd şêrwanşêx "yiğitler şeyhi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
  Dalkırmaz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Ankliya
Ahıska Türkü yerleşimi
  Üzümlü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Muxoban [ Gürc muxoban "meşe mahallesi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Savaş köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Mokta
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köy, eski adını çok yakın zamanda 19.Yy'da almıştır. Osmanlı-Rus harbinde, Savaş köyünün ahalisine durumu sorulduğunda halk Gürcüce 'Mokta' (Öldü) cevabını vermişlerdir. Bu olaya sadık kalınıp Cumhuriyet döneminde de köye yaşanan savaştan dolayı 'Savaş' köyü adı verilmiştir. meriç
  Otluca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satapliya [ Gürc sataplia "ballık" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kotanlı köy - Bulanık - Muş
1928 K: Kotanlı
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çavdarlı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sorsel [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Küplüce köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sinkot [ Gürc sinkoti ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çiftlik köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Çiftlik
Ahıska Türkü yerleşimi
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928 K: Kop [ Erm kop "maden ocağı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ İdari bölge adı Bulanık Çayından alınmıştır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş ve 1915'e dek birçok köyde (çoğu Kürtçe konuşan) Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünmektedir. O dönemde tamamen boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup,kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Susuz köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Gurnatel [ Gürc gurnateli ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Klarceti ilindeki 12 manastırdan biri olarak 9. yy'da Gurnateli kaydedilmiştir. SN
■ Köy adını, Köyde bulunan manastır kalıntısında meftun Gürcü Azizlerinden aldığı rivayet edilir (Aziz Grigol'ün yaşamı). Gornateli (Işıklı mezar) ismi bu köye adını vermiştir. meriç
  Ziyaret köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Sesxlavur [ Gürc sesxlauri "armutlu" ]
1916 Kiep: Satanliya? [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yünören köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yamaçlı köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Moroxoz
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kayabaşı köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Turmanet [ Gürc turmaneti "Turman (öz.) yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Arpalı köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Zendoba [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Karaağaç köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Verxnal [ Gürc verxnali "yılanlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köye adını muhtemelen köyün girişindeki kavaklıklar vermiştir. Gürcüce Verxvi (ვერხვი) kavak demektir. Verxvnali adı ise, Gürcüce yapım eki alıp Kavaklı anlamı taşımaktadır. meriç
  Tepeköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Axaldaba [ Gürc axaldaba "yeni kasaba" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Evbakan köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Soğomonkale [ Erm soğomon pert "Süleyman kalesi" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Hanlı köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Xantuşet [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Bilinmeyen bir tarihte, Gürcistan'ın Tuşetya (Rusya'nın Çeçen ve İnguşetya cumhuriyetleri sınırında) bölgesinden hayvancılık amacıyla Şavşat yöresine gelip-giden Tuşetyalı çobanlar tarafından kurulmuştur.
  Yaşar köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Dabaketil [ Gürc dabaketili "güzelkent" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lertzamidze,Mortulidze ve Nikebidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Köprüyaka köy - Şavşat - Artvin
1946 MYK: Carat [ Gürc cvareti "haçyeri? kavşak?" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kurudere köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Morgel [ Gürc morğeli "tomrukdere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Çamlıca köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Çartulet [ Gürc çartuleti "çat yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Şalcı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913 Kiep: Çvareb [ Gürc cvarebi "haçlar" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Mariatsminda (Azize Maria) mahallesi Gürcü yerleşimidir. İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Pançidze ve Turmanidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Kireçli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Kvatetris [ Gürc k'vatetris "beyaztaş" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Atalar köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913 Kiep: Tsitvet [ Gürc ts'its'veti "çam yaprağı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Lasulidze ve Helvidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Çoraklı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913 Kiep: Garkilob [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Kadagidze adında Gürcü kökenli sülale yaşamaktadır. meriç
  Armutlu mah - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Samcel [ Gürc ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Söğütlü mah - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Satlel [ Gürc satleli "yongalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Düzenli köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Soporo [ Gürc soporo "çukuryer" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kayadibi köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Tsixidzir [ Gürc tsxisdziri "kaledibi" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün arkasında bulunan ve köye Gürcüce adını veren kalenin 7. yy'dan itibaren kaydedilmiş olan Toharis/Tuxaris kalesi olması ihtimal dahilindedir. Ancak Gürcü Vekayinamesi Tuxaris Kalesinin `Çoruh boyunda` olduğunu bildirir. SN
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Kordisdze,Karmusdze ve Abramisdze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Şenköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913 Kiep: Şav mta [ Gürc "karadağ" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Çoraklı köyüne bağlı Şavta mahallesi 3.09.1958 tarihli kararla Şenköy adıyla köy oldu. SN
  Akdamla köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Çixta [ Gürc çixvta ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Cevizli köy - Şavşat - Artvin
1916, 1927 Kiep, MZ: Tbet [ Gürc tbeti "gölyeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 10. ve 11. yy'a ait anıtsal Tbeti kilisesi bu köyün Yaylalar mahallesindedir. Köylünün ifadesine göre 1953 (?) yılında kaymakamlık kararıyla yıktırılmıştır. Kilise hakkında 1911'de ayrıntılı bir inceleme yayınlayan Rus arkeolog Nikolai Marr'a göre köyde Türkler ve Gürcüler yaşamaktaydı. SN
  Bağdaşan köy - Merkez (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Kinzodamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Dokuzelma köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Şamkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Ciritdüzü köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Vel [ Gürc veli "çayır" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Yavuz köy - Şavşat - Artvin
E1902, 1927 Epr, MZ: Mamanelisi [ Gürc ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Çermik köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Mikelet [ Gürc mikeleti "Mikela (öz.) yeri" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
  Ilıca köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Cinal
Ahıska Türkü yerleşimi
  Kocabey köy - Şavşat - Artvin
1913 Kiep: Kuçen
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Kuçen, Gürcü dilinde karın,orta bölge anlamına gelmektedir. meriç
  Demirkapı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Kurela
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Kva (ქვა), Gürcüce taş demektir ve Kua-Koa şeklinde de telaffuz edilmektedir. Kvarela, Gürcüce 'Taşlı' köy anlamına gelmektedir. Nitekim Demirkapı köyü de kayalık bir coğrafyaya sahiptir. meriç
  Veliköy köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Merya [ Gürc imeria "karşı taraf" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Veliköy adı köydeki Veysel Karani ziyareti nedeniyle verilmiştir. SN
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Pirpidze ve İremadze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Köprülü köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
1913 Kiep: İspiroğlu
Ahıska Türkü yerleşimi
■ 20.Yy başında Ermeni yerleşimi meriç
  Sarıkayalar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Yoncalı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Sixiya
1916 Kiep: Tsixiya [ Gürc tsxia "kaleli" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş Çorkidze ve Petvadze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Pınarlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1913 Kiep: Sxloban [ Gürc sxlobani "armutköy" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Putkaradze,Beridze,Tuladze ve Gatamidze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Meşeli köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Dabatsrul
1916 Kiep: Dabitsvril [ Gürc dabats'ruli "dar yol" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ İskoç kökenli, Gürcü tarihçi Niko Marr'ın 1911 yılında ki seyahatinde not aldığı, Türkleşmiş; Kobadze ve Khaladze adında Gürcü kökenli sülaleler yaşamaktadır. meriç
  Karaköy köy - Şavşat - Artvin
1927 MZ: Şavket [ Gürc şavketi "karayer" ]
Ahıska Türkü yerleşimi
■ Olasılıkla Şavşat/Şavşeti diyarına adını veren yerdir. SN
■ Keti, Gürcüce tepe demektir. Köyün başında bulunan köknar ormanları, kara bir tepeyi anımsattığı için muhtemelen Şavketi (Karatepe) adı verilmiştir. meriç
  Çatalköprü köy - Merkez (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 1946: Şadavan [ Erm şadavan "otağ, hükümdar çadırı" ]
1595 T: Şadevan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Kirazlı köy - Şavşat (Veliköy bucağı) - Artvin
1927 MZ: Balvana [ Gürc balevani "kirazlı" ]
Ahıska Türkü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km