82 Çepni yerleşimi bulundu.
sırala 
  Ballıkaya köy - Akyazı - Sakarya
Çepni yerleşimi
■ Mahallenin tamamini etnik kökeni Çepni boyu Türkleri olup, Trabzon ili, Şalpazarı ilçesinden göçmüştür. Türk
  Ağaçlı köy - Ayancık - Sinop
1928 K: Konsa
Çepni yerleşimi
  Köseler köy - Nizip - Gaziantep
1928 K: Köseler
Çepni yerleşimi
  Söğütağzı köy - Doğankent - Giresun
1928 K: Kozan/Kuzan
Çepni yerleşimi
  İlecik köy - Torul - Gümüşhane
1928 K: İlecik
Y1895 GP: Ambrík
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
  Fidanbaşı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Timara
Çepni yerleşimi
  Ören bld - Eynesil - Giresun
Çepni yerleşimi
  Dolanlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Aroz [ Yun ]
Çepni yerleşimi
  Çetrik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çetrik
Çepni yerleşimi
  Çorapçılar köy - Eynesil - Giresun
Eski adı: Mamenli
Çepni yerleşimi
  Oğuz bld - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Türkelli
Çepni yerleşimi
  Düzköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Düzköy
Çepni yerleşimi
  Turalıuşağı mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Turalıuşağı
Çepni yerleşimi
  Resullü köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Resullü
Çepni yerleşimi
  Yenicami köy - Beşikdüzü - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Ağırtaş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928, 1946 K, MYK: Gâvurkıran
Çepni yerleşimi
■ Eski adı muhtemelen `Kıran köyü gâvur mahallesi` anlamında. SN
  Ardıçatak köy - Beşikdüzü - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Ambarlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Ambarlı
Çepni yerleşimi
  Pelitçik köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Pehliçukur
Çepni yerleşimi
  Kalegüney köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kalegüney
Çepni yerleşimi
  Sugören mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1960 DİE: Görenli
1928 K: Köristan/Körüsten [ Tr gûristan "gayrımüslim mezarlığı" ]
Çepni yerleşimi
■ İlçe merkezinin asıl eski yerleşim merkezi burasıdır. Şimdiki merkez 1950'lerden sonra gelişti. SN
  Geyikli bld - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Alagâvur
Çepni yerleşimi
  Şahmelik köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Şahmelik
Çepni yerleşimi
  SeyitAhmet köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: SeyitAhmet
Çepni yerleşimi
  Kutluca köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Xuplu
Çepni yerleşimi
  Kabasakal köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kabasakal
Çepni yerleşimi
  Tepeağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Tepeağzı
Çepni yerleşimi
  Güdün köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Güdün
Çepni yerleşimi
  Akkese köy - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Akkilise
Çepni yerleşimi
  Gökçeköy köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Gökçeköy
Çepni yerleşimi
  Dereköy mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dereköy
Çepni yerleşimi
  Üzümözü köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kızılüzüm
Çepni yerleşimi
  Aksaklı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Aksaklı
Çepni yerleşimi
  Kireç mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kireç
Çepni yerleşimi
  Şalpazarı ilçe - Şalpazarı - Trabzon
Eski adı: Ağasar (idari bölge) [ Erm ağasar "tuzdağı?" ]
Çepni yerleşimi
■ Ağasar esasen Şalpazarı içinden akan derenin ve bu dere etrafında bulunan 29 parça Türkmen köyünün ortak adıdır. ■ Ağasar adının Ermenice `tuzdağı` dışında inandırıcı bir etimolojisi ortaya konamamıştır. Maamafih bu bölgede Ermenice yer adı olağan sayılamaz. SN
  Sayvancık köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: İstil [ Yun stili "dikilitaşlar, direkler" ]
Çepni yerleşimi
  Korkutan köy - Beşikdüzü - Trabzon
1960 DİE: Ağılbağı
1928 K: Korkudan
Çepni yerleşimi
  Yeşilköy bld - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Abdallı
Çepni yerleşimi
■ 14.3.1953 tarihli kararla Abdallı olan adı Yeşilköy olarak değiştirildi. SN
  Kasımağzı köy - Şalpazarı - Trabzon
1968 K2: Karamağzı
Çepni yerleşimi
  Akçiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Dorukkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Dorukkiriş
Çepni yerleşimi
  Takazlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Takazlı
Çepni yerleşimi
  Gölkiriş köy - Şalpazarı - Trabzon
1946 MYK: Gölkırış
1928 K: Gölkiriş
Çepni yerleşimi
  Çamkiriş mah Şalpazarı - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çamkiriş
Çepni yerleşimi
  Sütpınar köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Kıranmahalle
Çepni yerleşimi
  Çarlaklı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Çarlaklı
Çepni yerleşimi
  Nefsişarlı mah - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: Nefsişarlı
Osm: Şarlı
Çepni yerleşimi
  Karakaya köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Karakaya
Çepni yerleşimi
  Doğancı köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Doğancı
Çepni yerleşimi
  Sayvançatak köy - Şalpazarı - Trabzon
1928 K: Sayvançatak
Çepni yerleşimi
  Bozlu köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Bozlu
Çepni yerleşimi
  Gülaçar köy - Torul - Gümüşhane
1928 K: Nivena
Y1895 GP: Nívaina [ Yun Νίβαινα ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 80 hane Rum nüfusu vardı. SN
  Bayır köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Mahalleköy
Çepni yerleşimi
  Gürgenli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kadaxor [ Yun katoxôra "aşağıköy" ]
Çepni yerleşimi
  Ağaçlı köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kancıma
Çepni yerleşimi
  Vardallı mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Vardallı
Çepni yerleşimi
  Adacık mah - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Adacık
Çepni yerleşimi
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914 EH: ŞarlıPazarı
1901 UK: Büyükliman
Çepni yerleşimi
■ Eskiden Şarlı adı verilen idari birimin merkez köyüdür. SN
  Zemberek köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Zemberek
Çepni yerleşimi
  Çeşmeönü mah Beşikdüzü - Beşikdüzü - Trabzon
Eski adı: Yobol
Çepni yerleşimi
  Hünerli köy - Beşikdüzü - Trabzon
1928 K: Kefli
Çepni yerleşimi
  Melikşah köy - Tonya - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Melikşe
Çepni yerleşimi
  Altınpınar bld - Torul - Gümüşhane
1928 K: Zermut
Y1895 GP: Zermoúda [ Yun Ζερμούδα ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi. Şimdi Çepni yerleşimi
  Çamlı köy - Tonya - Trabzon
Çepni yerleşimi
■ Çepni yerleşimi, köy halkı Şalpazarı'dan göçmüştür. metonio
  Yıldız köy - Vakfıkebir - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Ruka [ Yun ]
Çepni yerleşimi
  Hoşarlı köy - Tonya - Trabzon
1850: Xoşarlı
Çepni yerleşimi
■ Köy adı muhtemelen Şarlı (Beşikdüzü) nahiyesi ile ilgilidir. SN
  Biçinlik köy - Tonya - Trabzon
1914 EH: Piçinlik
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı Çepnidir. Üç sülaleden biri Kürtün'den, biri Ağasar'dan, biri ise Akçaabat'tan gelmiştir. Akçaabatlı sülale Hacısalihoğullarıdır. metonio
  Mahmutlu köy - Vakfıkebir (Çarşıbaşı bucağı) - Trabzon
1913 Tezk: Mahmutlu
1876 S-Tr: Ağaşa
Çepni yerleşimi
  Çal bld - Düzköy - Trabzon
1928 K: Çal
yerleşimi
■ Köy halkının büyük bir bölümü Ağasar kökenli Çepnidir. metonio
  Küçükköy köy - Çarşıbaşı - Trabzon
1913 Tezk: Küçükköy
1876 S-Tr: Yarhisarı
Çepni yerleşimi
  Erenköy köy - Çarşıbaşı - Trabzon
Çepni yerleşimi
  Serpil köy - Çarşıbaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Kolkandoz [ Yun kolxánton "Kolhis'liler" ]
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Sarıca köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Zari
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Çallı köy - Çarşıbaşı - Trabzon
1928 K: Çallı
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Samsun köy - Çarşıbaşı - Trabzon
1876 S-Tr: Samsun
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Taşlıca mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Vartera
1913 Tezk: (Azime)
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı çoğunlukla son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Üzümlü mah Mersin - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Koftez [ Yun kóptes "kırıklar, yarlar" ]
1913 Tezk: (Şahin)
Çepni yerleşimi
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Karapınar köy - Akçaabat - Trabzon
1913 Tezk: (Laleli)
1876, 1928 S-Tr, K: Lalang
Çepni yerleşimi
■ Köy halkının ufak bir kısmı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir, geri kalanı halen Alevidir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Kemaliye köy - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Kemaliye
yerleşimi
■ Köy halkının bir kısmı Kürtünlü Çepni, bir kısmı ise aslen Konyalıdır. metonio
  Baltacı mah Adacık - Akçaabat - Trabzon
1928 K: Korobi [ Yun koropí ]
1913 Tezk: (Mahmudiye)
Çepni yerleşimi
■ Türkmen (Çepni) Köy halkının tamamına yakını aslen Eskiköy'den gelen Çepnilerdir, Eskiköy'dekiler Alevi inancını korurken bu köydekiler Sünnileşmiştir. metonio
  Mersin bld - Akçaabat - Trabzon
1876 S-Tr: Mersin
Çepni yerleşimi
■ Eski Mersin köyü ile Yalıköy, Taşlıca (Vartara), Üzümlü (Koftez) köyleri 1991'de birleştirirlerek Mersin belediyesi adını aldı. SN
■ Köy halkının çoğunluğu son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio
  Arpalı köy - Köprübaşı - Trabzon
1876, 1928 S-Tr, K: Arpalı
Çepni yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km