169 Kürd yerleşimi bulundu.
1 | 2
sırala 
  Tekin köy - Dinar - Afyon
1946 MYK: Kürtköy
1919 UK: Patirkürtköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Türkmenoğlu köy - Merkez - Erzincan
1928 K: Dacirek
E1902 Epr I.632: Dacrag/Dacarag [ Erm "kilisecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
  Altınbaşak bld - Üzümlü - Erzincan
E1902, 1928 Epr, K: Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Üzümlü ilçesine bağlı tek Alevi Türkmen yerleşimidir. Geri kalan tüm yerleşimlerdeki Aleviler Zazadır. metonio
  Gümüşkaynak köy - Palu - Elazığ
E1878, 1928: Kurdikan [ Kürd kurdîkan "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Gözecik köy - Kovancılar - Elazığ
1928 K: Bedevi [ Kürd bedewê "güzel" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Tekardıç köy - Karakoçan - Elazığ
E1878, 1928: Dilimli
E1913: Dimili
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Kalkankaya köy - Karakoçan - Elazığ
1928 K: Girbo
E1914: Gırbotsik [ Erm "Gırbo'lar" ]
E1879: Gırpo
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Bulgurcuk köy - Karakoçan - Elazığ
E1879: Oğu [ Erm ]
1928 K: Oxi/Oxu (idari bölge)
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Oğu/Oxu nahiye merkezi daha sonra buradan Tepe (Karakoçan) köyüne taşındı. 1878'de 27 hane Ermeni ve 16 hane Kurmançi nüfusu vardı. SN
  Büklümdere köy - Tercan - Erzincan
1928 K: Zağgeri
E1902 Epr II.233: Dzağgar [ Erm "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 20. yy başında 50 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Ünlü Abrank (Surp Tavit) Manastırı bu köy yakınında idi. SN
  Narlı köy - Midyat - Mardin
K2011 Tan: Helax
1928 K: Helex
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Dermemikan) yerleşimi
  Alıçlı köy - Kozluk - Batman
1928 K: Norşin
E1895 HSH: Norşén [ Erm "yeniköy" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Arap (Bıdri) yerleşimi metonio
  Karalar bld - İdil (Haberli bucağı) - Şırnak
K2011 Tan: Ereban [ Kürd "Araplar" ]
1946 MYK: Araban
1881 Socin: Arbâye [ Süry "Araplar" ]
■ 20. yy başında Süryani/Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Domana) yerleşimi
  Değerli köy - Varto (Karaköy bucağı) - Muş
1928 K: Nefsi Anér
E1902 Epr I.176: Anér
E1895 HSH: Haner
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Aner/Anir nahiyesi merkezi idi. Nahiye merkezi daha sonra Karaköy ve Kiranlık köylerine taşındı. SN
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928 K: Tilcafer
E867, E1914 Asoğ, K&P: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. ■ 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  İkizler köy - Şirvan - Siirt
1946 MYK: Baytorun
1928 K: Beyt Harun [ Ar "Harun yurdu" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 4 Ermeni ve 6 Sünni Kürd nüfusu ile kilisesi vardı. SN
  ? mz - Mutki - Bitlis
1928 K: Totan
E1900 Hew 194: Totnug [ Erm "totancık (?)" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yaylaçayır köy - Oltu - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Çarzov [ Erm çardzov "kötügöl" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
  Kömüryakan köy - Merkez - Bitlis
1928 K: Xılorink [ Kürd xilorink "bir bitki adı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Şirvan ilçe - Şirvan - Siirt
K2010: Şêrwan
1928 K: Kufre [ Süry kefrê "köy" ]
1928 K: Şiran (idari bölge) [ Kürd şîran? "aslanlar" ]
■ 20. yy başında /Kürd yerleşimi.
■ Şîran veya Şêrwan idari bölge adı, Kefre/Küfrê kasaba adıdır. 20 yy başında yarı yarıya Keldani (Nasturi) ve Kürt nüfusu vardı. SN
  Yolgözler köy - Olur - Erzurum
R1889 1946: Yukarı Sevkar
1946 MYK: Tapular
1928 K: Sevkar ulya [ Erm sévkar "karataş" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1889 Rus sayımına göre Aşağı Sevkar köyü Çingene, Yukarı Sevkar köyü Dodıkan aşiretine bağlı Kürttü. SN
  Köprübaşı köy - Olur - Erzurum
R1889 RAl: Köprübaşı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kaledibi köy - Olur - Erzurum
R1889 RAl: Kaledibi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Coşkunlar köy - Olur - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Eğrikilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karataş köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Karataş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Sarıyar köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Cakos
1928 K: Cakosi
R1889 RAl: Caxkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Alıcık köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
1928 K: Alıcık
R1889 RAl: Alacug
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Paşalı bld - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Berdik [ Erm pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Susuz köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Susuz
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Balkaya köy - Şenkaya (Kömürlü bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Balkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bereketli köy - Şenkaya (Gaziler bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Dölgâh
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Teketaş köy - Şenkaya - Erzurum
1928 K: Katris
R1889 RAl: Kotris Kışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Şexbizin) yerleşimi
■ Köydeki üç sülalenin ikisi Türk, biri Kürttür. metonio
  Timurkışla köy - Şenkaya - Erzurum
R1889 RAl: Timurkışla
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Yünören köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kerkılox [ Erm k'arklux "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Söğütler köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Libi
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Balkaya köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Roşkan [ Kürd rojkan ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Hoşköy köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Hoşköy
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Taht köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: Taht
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çiçekveren köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Zikreş [ Kürd zikreş "karagöbek" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Akşar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Kosor
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  İğdeli köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 RAl: İğdeli
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Arslankaya köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
K2010: Qasımiya Riza [ Kürd "Rıza Kasımlı" ]
1928 K: Kasımi
E1895 HSH: Xasmik/Xasımi
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Gülveren köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: İznos [ Erm yeznots "sığırlık" ]
R1889 RAl: Yeznadzor [ Erm yeznatsor "sığırdere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
  Yelkıran köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Morxél
R1889 RAl: Moxrel [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Topkaya köy - Sarıkamış (Karaurgan bucağı) - Kars
1928 K: Saat
R1889 RAl: Saatviran
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Beşdam köy - Malazgirt (Aktuzla bucağı) - Muş
1928 K: Mollaali [ Kürd meleelî "Molla Ali" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Bağdaşan köy - Merkez (Yalnızçam bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Kinzodamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Dokuzelma köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Şamkos [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Günorta köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Kızılkilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Durançam köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Xemiskar [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
  Sarıkayalar köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
R1889 1928 RAl, K: Muşéğkışla [ Erm muşeğ "öz." ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Gölağılı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Kéranlık [ Erm/Kürd keran/kêran "kütük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Hasretpınarı köy - Malazgirt - Muş
1928 K: Tendürek [ Erm ]
E840, E1075 Last, Epr II.44: Tondrag/Tondras [ Erm "tandır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 9. yy ortalarından itibaren iki yüz yıl süreyle Ermeni toplumunu altüst eden Tondrakçı mezhep hareketinin doğum yeri muhtemelen burasıdır. Hadiseyi 11. yy tarihçisi Lastivertli Arisdakes ayrıntılı olarak anlatır. Ancak Iğdır-Erciş-Malazgirt-Hınıs arasındaki 180 km çaplı alanda T'ondrag adını taşıyan en az beş köy olduğu akılda tutulmalıdır. ■ 18. yy'dan önce Kürt Mirdasî aşiretlerinden Banoki aşireti egemenliğine girmiş ve Şeyh Hasan Banoki türbesi önem kazanmıştır. SN
■ © 04.01.1719 Aşayir-i Ekraddan Merdis mensubininden [Kürd Mirdasi aşiretinden] Banoki ve Başıcı aşiretleri maktularının tahsili hususunda... © 18.06.1859 Bulanıklı Şeyh Ahmed Efendi'nin uhdesinde bulunan Şeyh Hasan Banoki Zaviyesi meşihatına ve dervişan taamiyesine yapılan müdahalenin men'i. © 21.11.1892 Muş'un Malazgird nahiyesinin Tendirek köyündeki Molla Hüseyin Banuki Zaviyesi'nin taamiyesine vakfedilen Tendirek ve Okçiyan köyleri hasılatının tedkiki... deyar heyran
  Köprülü bld - Göle - Ardahan
1960e DİE: Karavenk
R1889 1928 RAl, K: Korevenk [ Erm goravank' "eğrimanastır" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Dirimpınarı köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Xanik [ Kürd "hancağız" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Akşar köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
E1878, 1928 AY, K: Şiréz
1928 K: Xakif (idari bölge)
E1878, E1914 AY, K&P: Şéntsor/Şenadzor (idari bölge) [ Erm "abad-dere" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Uzun süre Hakif nahiyesi merkez köyü olduğu için bazen bu isimle anılır. Nahiyeye adını veren asıl Xakif/Xakiv ayrı bir köydür. ■ 1860'larda Ermeni köyü iken 1878 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Serinçayır köy - Göle - Ardahan
1928 K: Çölpenek
R1889 RAl: Çalpenek [ Erm çarpanag ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Hasanpaşa köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1928 K: Hasanpaşa
E1895 HSH: Hasanpaşa
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ Muhtemelen Akkoyunlu hükümdarı Hasan Padişah adından. SN
  Esence köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1946 MYK: Pegir
R1889 RAl: Pager [ Erm "ağıllar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Samandöken köy - Göle - Ardahan
1928 K: Sinot
R1889 RAl: Signot
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Köy halkı esasen Ahıska Türküdür lakin 93 Harbinden sonra Erzurum ili Aşkale ilçesi Haydarhacı köyüne göçmüştürler. Yerlerine Kürtler yerleşmiştir ve hala köyde bir kaç Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. metonio
  Hancağız köy - Malazgirt (Nurettin bucağı) - Muş
1946 MYK: Kanikork/Kanikörk [ Kürd kanîkorik "kuruçeşme" ]
E1914 K&P: Ganigurk
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Değirmenlidere köy - Şenkaya (Akşar bucağı) - Erzurum
1928 K: Avındir
R1889 RAl: Ağundir [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Karaali köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1914, 1928 K: Karaali
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Budaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Cicor/Cicar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Aradere köy - Malazgirt - Muş
1914, 1946 K&P, MYK: Piramasyan [ Kürd piramasiyan "balıklıköprü" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Tatlıca köy - Malazgirt - Muş
E1895 HSH: Hasuner/Hasunan [ Kürd hasunan "Demirciler (aş.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Balıklı köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Balıklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Yaramış köy - Malazgirt (Karahasan bucağı) - Muş
1928 K: Yaramış
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
  Keçeli köy - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1941 US: Kefkenis
1928 K: Kafkanıs
E1914 K&P: Kakvants [ Erm "Kako'lar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Daha önce Ermeni köyü olduğu halde 1895 katliamından sonra Ermeni nüfusu kalmamıştır. SN
  Ortakale köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Ortakale
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Doğrular mah Sürücüler - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Üsb İslam
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kayaaltı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Poladik/Puladik
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çakıldere köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1960e DİE: Ortakilise
R1889 1928 RAl, K: Ora Kilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Okçu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Okçu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Köyün yerlileri Türktür lakin köy Filizli ve Senemoğlu köylerinden Kürt göçü almıştır. metonio
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928 K: Xîve
R1889 RAl: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
  Çalıdere köy - Göle - Ardahan
1928 K: Mîxgerek
R1889 RAl: Miyagkerek [ Erm miyagakrag? "yalnızçiftlik" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yağıbasan köy - Sarıkamış - Kars
R1889 RAl: Yağıbasan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk/Kürt karışık yerleşim metonio
  Beşyol köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Gulantepe [ Kürd gulan "çiçekli" ]
■ 20. yy başında Kürd/Ermeni yerleşimi.
  Filizli köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Sivin
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Bostankaya köy - Malazgirt - Muş
E1895 HSH: Bostankaya
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi
■ Önemli bir Urartu yerleşiminin izleri ve kale mevcuttur. SN
  Dölekçayır köy - Göle - Ardahan
1960e DİE: Pülemür
1928 K: Pilumeri
R1889 RAl: Plurmori [ Erm "böğürtlen? tepesi" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Türk/Kürd karışık yerleşim, Türkler nispeten çoğunluktur. metonio
  Senemoğlu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Senemoğlu
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Göle'nin en büyük Kürt köylerindendir, aslen Diyarbakır'dan gelmişlerdir. metonio
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Abur
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio
■ Köyün adı Gürcüce'dir. Abi (აბი), Gürcüce ilaç demektir. Gürcüce sonek olan -uri ekini alıp Aburi olmuştur. Yani ilaçlı yer anlamı taşımaktadır. meriç
  Gedik köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Lavustan/Laurstan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Karlıyazı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Kirziyan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Esenboğaz köy - Göle - Ardahan
1928 K: Kelpikör
R1889 RAl: Kelpikar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hoştülbent köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Xoştülbend
■ 20. yy başında Kürd/Rum yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi
  Kazıkkaya köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Kazıkkaya
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Büyükaltınbulak köy - Göle - Ardahan
1946 MYK: Büyükaltunbulak
R1889 RAl: Altunbulak [ Tr "altınpınar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Altınbulak köyleri hakkında şu bilgi mevcuttur; Büyükaltınbulak köyünün yerlisi Türk iken Küçükaltınbulak köyünün yerlisi Kürttür. Daha sonra Büyükaltınbulak'a da Kürtler gelmiştir ve günümüzde bu köy Kürt/Türk karışık bir yerleşimdir. metonio
  Şehitemin köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 RAl: Alakilise
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
  Toptaş köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Toptaş
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Akkoz köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
1928 K: Akkoz
R1889 RAl: Aykos [ Erm aykots "bağlar" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Durucasu köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Kırdamal
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Günümüzde Ahıska Türkü yerleşimi metonio
  Eskidemirkapı köy - Göle - Ardahan
R1889 RAl: Kürd Demirkapı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ Kürd yerleşimi; Eskidemirkapı Kürt iken Yenidemirkapı köyü Türktür. metonio
  Tepesuyu köy - Merkez - Ardahan
R1889 RAl: Gürcübey
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Kuytuca köy - Göle - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Şeki
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Çardaklı köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889 RAl: Çardaklı
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Koşapınar köy - Selim - Kars
1912: Koşapınar
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi
  Kekeç köy - Selim - Kars
1912: Kekeç
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
  Koyunlu köy - Göle - Ardahan
1928 K: Kundik
R1889 RAl: Kunduk Su
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
  Gülistan köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1946 MYK: Gölustan
R1889 RAl: Gülistan
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Alevi (Zaza) yerleşimi
■ Bkz. www.golegulistan.com/koytarihi.html . `1876'dan önce Ruslar yaşardı` bilgisi bariz şekilde yanlıştır. Kürt yerleşimi en geç 19. yy ortalarında gerçekleşmiş olmalıdır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km