yer adı ? 
Yerleşim adı (köy, kasaba, mahalle, mezra) arayabilirsiniz. Eski ve yeni yer adı farketmez. Yıldız * jokerdir (hasan* > hasanoba, s*beyli > sarıbeyli). İki yıldızdan fazla kullanmayın. Üç harften kısa sözcük aramayın.
    il/ilçe ? 
İl veya ilçe [veya 1970 öncesine ait bucak] adı yazın. Elazığ Merkez ilçe için "Elazığ M" yazın.
     
  
1370 Ermeni yerleşimi bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 14
sırala 
  Tatlısu köy - Erdek - Balıkesir
1946 MYK: Tatlısu
E1902 Epr I.799: Ermeniköyü
1550: Kumliman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Kum Limanı mevkiinde İran muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuştur. SN
  Gökçeali köy - Çatalca - İstanbul
1928 K: Gökçeali
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Mübâdele ile Dramadan iskân edilenler oldu. Manav
  Cihatlı köy - Gemlik - Bursa
1928 K: Cihatlı
Eski adı: Aşağı Benli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Pomak yerleşimi. Manav
  Şahinyurdu köy - Gemlik - Bursa
1928 K: Şahinyurdu
Eski adı: Yukarı Benli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Pomak Yerleşimi Türk
  Karsak köy - Orhangazi - Bursa
1928 K: Karsak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenigürle köy - Orhangazi - Bursa
1928 K: Cedit Gürle [ Tr "yeni Gürle" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sugören köy - Merkez - Yalova
1946 MYK: Çengiler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ I. Dünya savaşı öncesinde 5.000'e yakın Ermeni nüfusu olan köyde Surp Minas ve Surp Anardzad kiliseleri ile toplam 900 öğrencinin devam ettigi Hripsimyan ve Mesropyan okulları bulunuyordu. İpekböcekçiliği ile ünlü olan köy, 1914'te kurulan yerel kooperatif aracılığıyla yurtdışına onemli miktarda ham ipek ihraç etmeye başlamıştı. Zeytincilik ve çeşitli zanaat dalları da gelişmişti. Adı 1948 yılında 'Sugören' olarak değiştirilen ve bugün Yalova ili merkez ilçesine bağlı olan köyün nüfusu 1.655'tir. SN
  Ortaköy köy - Orhangazi - Bursa
1928 K: Ortaköy
E1902 Epr II.166: Xaruk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 19. yy sonunda 200 hane Ermeni nüfusu ve Meryemana kilisesi vardı. Rivayete göre köy 17. yy'da kurulmuştu. SN
  Yeniköy bld - Orhangazi - Bursa
1928 K: Yeniköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■  İzmir'den sonra Ermenilerin en yoğun yaşadıkları merkez olmuştur. Örneğin 1899'da beldede 4 236 Ermeniye karşılık sadece 32 Türk yaşamaklaydı. XX. yüzyılın başlarında, Bursa yöresinin büyük nıerkezlerindendi. 1325 H. (1907) tarihli Hudavendigâr Vilâyeti Salnâmesfn.de, ilçe merkezi konumunda olan Pazarköy'de (Orhangazi) 432 hane bulunduğu kayıtlı iken, o zamanki adıyla Cedit (Yeniköy) 1 146 hane gösterilmişti.Yeniköy'de, XIX. yüzyılın sonlarında belediye örgütünün kurulduğu bilinmektedir. Ermenilerin çoğunlukta olduğu bu dönem boyunca, 1313 II. (1895/96) tarihli Huckıvendigfıv Vilâyeti Salnamesinden itibaren görev yapan belediye başkanları şunlardı: Saraphanyan Markar Efendi 1313 H. (1895/96) îstepan Saraphanyan Efendi .=. 1317 H. (1899) Mıgırdıç Ağa 1321 H. (1903) Şırancanyan Efendi 1324 H. (1906) Markar Efendi 1325 H. (1907) IraTzourou
  Yenisölöz bld - Orhangazi - Bursa
1946 MYK: Yenisölöz
1928 K: Sölöz cedid [ Tr "Yenisölöz" ]
1924: (Tacettin)
1914: Gâvursölöz
Byz: Soloi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Rumeli göçmeni/Pomak yerleşimi
  Kılıç köy - Çiftlikköy (Kılıç bucağı) - Yalova
1902 Epr I.497: Kılıç
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20 yy başında 500 Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
■ Kocaeli vilayetinin Yalakabad kazasına bağlı Şakşak ve Kılıç karyelerinde sakin Ermeni ve Rum zimmilerin her sene kiraz mevsiminde beşer yüz çeki odun keserek istenilen iskeleye indirmek şartıyla hıdemat-ı şakka ve yave cizyelerinden muaf olduklarına dair ellerinde ferman var iken yave cizyesi tahsiline memur olan Serdaroğlu vs'nin yave cizyesi talebiyle kendilerini darb ve haps ederek para aldıklarından bunların meniyle ferman mucebince paralarının istirdadı hakkında karye-i mezkure ahalisi imzalı muameleli istida.(1672) deyar heyran
  Sölöz bld - Orhangazi - Bursa
1928 K: Müslim Sölöz
Byz: Soloi/Soloeis
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Asağı Sölöz ve Yukarı Sölöz. 20. asır başında Ermeni yerleşimi. Yukarı Sölözdeki Pomakların ekseriyeti Helenistanda Dramaya tâbii 1900'de 50 hâne 520 nüfuslu Pepeleš (Mirsinero) köyündendir. Diğer ise Pepeleš halkı Geliboludaki Tayfur ile Balıkesirdeki Koca Pınara iskân edildi. Manav
  Yenice bld - İnegöl - Bursa
1521 Bar: Axi Köyü n.d. Yenice Hıristiyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yenice-i Kefere. Manav
  Marmaracık köy - Yenişehir - Bursa
1521 Bar: Marmaracık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
  Cerrah bld - İnegöl - Bursa
1521 Bar: Atoğlanı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Raymond Kevorkian The Armenian Genocide: A Complete History sayfa 563 Ermeni yerleşim yeri olarak 2500 nüfuslu köy "Ceran" adı ile bilgi verilmiş IraTzourou
  Yeniköy köy - Yenişehir - Bursa
1928 K: Cedid [ Tr "yeni" ]
1521 Bar: Yoğurdukara Mezrası
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ovacık köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi Manav
  Yalakdere bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902 Epr I.595: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimidir. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. SN
■ Kulače isimli ekmekleri meşhurdur. Manav
  Avcıköy köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Merdigöz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Alınca köy - Pazaryeri - Bilecik
Eski adı: Çerkezalınca
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Abhaz/Abaza yerleşimi
  YeniFerhadiye köy - Gölcük - Kocaeli
Eski adı: Böcekli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
  Sakarbıçkı mah Nüzhetiye - Gölcük - Kocaeli
E1902: Zakarköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ 1810 dolayında Ordu ve Giresun tarafından gelen Ermenilerce iskân edilmiştir. 1895'te 150 Ermeni nüfusu vardı. SN
  Bahçecik mah Başiskele - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
E1902 Epr: Bardizag [ Erm "bahçecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Sivas'ın aynı adlı köyünden gelen Ermeniler tarafından kuruldu. 1920'ye dek nüfusu tümüyle Ermeni idi. 1915'te sürgüne gönderilen kasaba halkından sağ kalıp geri dönenler, 1920'de `Kuvayı Milliye` adını alan terör çeteleri tarafından tekrar boşaltıldı. SN
■ 1591 yilinda 3. Murat döneminde Yuvacık, Akmeşe ve Aslanbey'le birlikte yerleştirilen taş ve inşaat ustası Ermeniler tarafından kurulduğu da söylenir. Bizans dönemindeki ad: Basileia (?) Manav
  Karşıyaka mah Başiskele - Başiskele - Kocaeli
1946 MYK: Döngel [ Tr "aş." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ İzmit Körfezine antik çağda adını veren Astakos kenti yerindedir. SN
  Yuvacık mah - Başiskele (Bahçecik bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Yerleştirilen Rumeli göçmenlerinin keyfi daha sonra ekonomik nedenli gelen Laz-Gürcü göçmenlerinin silah tutkusu yüzünden kaçınca, neşeyi Izmit'in Bekirpasa semtinde bulmuşlar. Manav
  Bilecik il - Merkez - Bilecik
Osm: Bilecik [ Tr "bağlantı, geçit?" ]
1885-1922: Ertuğrul (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yun Bêlokômê `Belo köyü` adı ancak 15. yy'da Pachymêres tarihinde görülür. Türkçe adın esas olup sonradan Yunancaya geçmiş olması daha güçlü olasılıktır. (Yunanca ismin Türkçede *Veligöme gibi bir şekil almış olması gerekirdi.) 1885'te kurulan sancak yönetimine, dönemin Osmanlıcı-Türkçü siyasi düşüncesi gereği Ertuğrul adı verildi. SN
■ Belo [Sirp Beyaz]: 12. asirda Rumlarin Bursa civârina emniyet maksatli Sirp iskani yaptirdigi bilinmektedir Bkz. Pamucak Derbenti, Iznik. Manav
  Osmaneli ilçe - Osmaneli - Bilecik
1928 K: Lefke
Y1150 Kom: Léukai [ Yun "kavaklar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. asir basinda kismen Rum yerlesimi. Kilise binasi, ve ipek böcekciligi atölyesi saglam haldedir. Manav
  Arslanbey mah Kartepe - Kartepe - Kocaeli
E1902 Epr I.242: Aslanbeg
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 4000 nüfuslu bir Ermeni kasabası idi. Ünlü dilci Hraçya Acaryan Aslanbeg Ermeni ağzı üzerine 1898'de kapsamlı bir makale yazmıştır. SN
  Yeniköy köy - Merkez (Küplü bucağı) - Bilecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski ismi: Cedid. Rumeli muhâciri yerlesimi. Manav
  Dağköy köy - İzmit - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1939'da yapılan nüfus değişimi antlaşmasıyla Romanya’ya bagli Silistrenin Ahmatlar köyünden getirilen Aleviler iskan edimistir. 1942'de Dağköy ismi verilmiş. Daha sonra Bulgaristana baglanan bu köyün ismi Stefan Karadja olarak degistirilmistir. Halen Rum ili Türki nüfusu mevcuttur. Manav
  Mecidiye köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
E1902 Epr II.152: Xaskal
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy başlarında Eğin (Kemaliye) muhaciri Ermeniler tarafından kurulmuş bir köydür. Nusaybinli Aziz Yakub'a adanmış 1834 tarihli bir kilisesi vardı. SN
■ Yukari mahallesi Bulgaristan Alevi muhâciri yerlesimi, 1920'lerde iskân edilmis olmali. Manav
  Demirhanlar köy - Gölpazarı - Bilecik
1946 MYK: Demirhanlar
E1913: Decir-hanlar [ Tr "tacir hanları" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün adının `bir Oğuz boyundan` geldiği inancı cahillikten ibarettir. SN
  Bağlıca köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
Eski adı: Roşkar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mahalleleri: Toramanlar, Ortaköy, Roçkan. Manav
  Ambarcı köy - İzmit (Akmeşe bucağı) - Kocaeli
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Manav yerlesimi. Manav
  Göldağı köy - Gölpazarı - Bilecik
E1913: Göldağı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Melekşeoruç köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Oruç
1478B: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kurtbelen mv - Pamukova - Sakarya
E1902 Epr I.535: Kurtbelen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin göçmenlerince kurulmuş Ermeni köyü idi. 19. yy sonunda 3500 Ermeni nüfusu, Meryemana kilisesi, 400 öğrencisi olan Nersesyan-Hripsimyan okulu ve ipek fabrikaları bulunmaktaydı. Halen definecilerin rağbet ettiği yerlerdendir. SN
■ Türkçe isim Ermenicenin çevirisi, eski adı Kayleplur (aktaran Aris Nalcı) Nezih Aytaçlar
  Kızılcıklı köy - Serdivan (Kâzımpaşa bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Melekşesolak köy - Geyve - Sakarya
1928 K: Melekşe Solak
1487 Bar: Melekşah
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kıncılar mv - Geyve - Sakarya
1928 K: Kıncılar
E1902 Epr I.498: Kıncılar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy'da Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. yy başında 200 hanede 2500 Ermeni nüfusu vardı. 1915-1922 arasında tamamen tahrip edildi. Surp Sarkis kilisesinin harabesi kısmen ayaktadır. Dağın güney yamacında olan Müslim Kıncılar köyü Cumhuriyetten sonra terkedilmiştir. SN
■ Hayhorom (Rum Ortodoks Ermeni) yerleşimiydi? 7. asırda da Bitinyada Ermenilerin mevcut olduğuna dâir bilgi var. Manav
  Eşme köy - Geyve - Sakarya
E1902 Epr I.775: Eşme
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Eprigyan'a göre 1866 tarihinde Ortaköy'lü 14 Ermeni ortak tarafından arazisi satın alınarak köy inşa edildi. Daha sonra Ortaköy'den gelen 100 dolayında aile yerleşti. SN
■ Selanik, Serez, Sevren, Karacaova ve Vodina göçmenleri yerleşiktir. Evler Ermeni mimarisine göre tek katlı üst kat yaşama alanı girişte zeminde ipek böceği bakımı için tasarlanmış, ipek böcekçiligi yapilmadigi icin hayvan barınağı olarak kullanılir. Manav
  Gölpazarı ilçe - Gölpazarı - Bilecik
1487 Bar: Nefs-i Göl
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Osmanlı döneminde Göl kazasının merkez kasabası idi. SN
■ Göl-Flanoz? Manav yerlesimi. Manav
  Ortaköy mv - Geyve - Sakarya
E1902: Ortaköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1915'e dek mamur ve müreffeh bir Ermeni köyü idi. Şimdi harabeliktir. SN
■ muhtemelen Türkçe bozması olarak Ermenice Orta-Kyuğ (aktaran Aris Nalcı) Nezih Aytaçlar
■ 17. asirda Eğin (Kemaliye)'den göçen muhacirlerce kurulmuş büyük bir Ermeni köyü idi. 20. asir başında 1200 nüfusu vardı. Tamamen tahrip edildi. Manav
  Türkmen köy - Gölpazarı - Bilecik
E1902 Epr II.40: Türkmen
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 17. yy ortalarında Sivas muhaciri Çalıkoğlu adlı bir Ermeni önderliğinde kurulmuştur. 20. yy başında 506 Ermeni ve 35 kadar Ermenice konuşan Müslüman nüfusu vardı. Türkmen adının hangi tarihte ve neden verildiği anlaşılamadı. SN
  Elmalı köy - Adapazarı - Sakarya
E1902 Epr I.52: Elmalı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında ipek böcekçiliğiyle geçinen 200'den fazla Ermeni nüfusu ve Surp Garabed adında görkemli kilisesi vardı. SN
  Fındıklı köy - Söğütlü - Sakarya
1573 Bar: Bunduklu [ Tr bunduk "han, konukevi" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. asir basinda Rum ve Ermeni yerlesimi. Bugün Manav, Rumeli ve Sudan göçmeni yerleşimi. Civârda Ayazma isminde Rum yerlesimi oldugu iddiasi mevcuttur. Kemalist bir telgrafta "Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi" diye gecen yer burasi olmali zira kemalistlerin kendi cizdikleri idari harita Osmanlininkinden farkliydi. "Kandıra’dan dağa kaldırılan iki Rum’un Üsküdar Tabur Komutanlığı’nca kurtarılması" Manav
  Muratça köy - İnhisar - Bilecik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ferizli ilçe - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
1946 MYK: Ferazli
1573 Bar: Fîruz [ Tr "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Damlık köy - Ferizli (Söğütlü bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yenipazar ilçe - Yenipazar - Bilecik
1928 K: Yenipazar
1573 Bar: Xırka/Kırka
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yeniköy köy - Söğütlü - Sakarya
Eski adı: Damlık Yeniköy, Muhacir
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Eski Adı: Cedit Türk
  Bıçkıdere köy - Akyazı (Karapürçek bucağı) - Sakarya
1928 K: Bıçkıdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Abhaz/Abaza yerleşimi
  Çobanyatak köy - Hendek (Kocaali bucağı) - Sakarya
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kızılcık köy - Karasu - Sakarya
Eski adı: Aram
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Surp İstepanos Kilisesi ile Aramyam Mektebi bulunuyordu. Manav
■ Rize ve Trabzonlu Yerleşimi. Türk
  Çukur köy - Kocaali - Sakarya
1928: Çukur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Takrîben 40 hâne yaşardı. Manav
  Kovukpelit köy - Kocaali - Sakarya
1928 K: Kovukpelit
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kısmen Hopa Hemşinli ve Rize Hemşinli yerleşimi. kadirb.
  Çatalağzı bld - Merkez - Zonguldak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Akçakoca köy - Mengen (Pazarköy bucağı) - Bolu
1828 K: Serkiz [ Erm Sarkis "Aziz Sergius (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Yenikent mah Sincan - Sincan (Yenikent bucağı) - Ankara
1402, 1928: İstanos/Stanoz [ Yun stános "ağıl, mandıra" ]
Eski adı: Zîr Yenikent
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Bağbaşı mah - Merkez - Adıyaman
E1879, 1928: Vartana [ Erm "Vartan (öz.) köyü" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Keskin ilçe - Keskin - Kırıkkale
1928 K: Keskin
Y1914 BSt: Denek madeni
1861: Denek keskini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ 19. yy'da nüfusun önemli bir bölümü Gümüşhaneli Rum madencilerden oluşmaktaydı. Yerel Rum kilisesi Ankara'ya değil Gümüşhane (Haldiya) piskoposluğuna bağlı idi. SN
■ © »»» 24.09.1861 Denikkeskini kazasında Boladyurdu ve Bahernik ile diğer mahallerde Nogay muhacirlerinin iskanları için inşa olunan hanelere... deyar heyran
■ Yunanca Κωκυσός katpatuka
■ Türk yerleşimi. Mert Çakmak
  ? mah Hacıbey - Merkez - Kastamonu
1946 MYK: Gâvurköyü
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kırobası köy - Silifke (Kırobası bucağı) - Mersin
1928, 1968: Mağara
Rom: Mara
■ 20. yy başında Rum/Ermeni yerleşimi.
■ Roma imp. çağından beri Mara adı kullanılmış, Cumhuriyetten sonra bir dönem Mağara şekli benimsenmiştir. SN
■ Megara (Yun.) inan olgar
  Bucaklı mah Silifke - Silifke - Mersin
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Edil köy - Boyabat - Sinop
Eski adı: Ödül
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
  Şerefoğlu köy - Şefaatli - Yozgat
E1902, 1928 Epr, K: Magaroğlu [ Erm Magar "öz." ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatpınar köy - Boyabat - Sinop
1928 K: Domşu
■ 20. yy başında Ermeni/Türk yerleşimi.
■ 20.yy daha eski Ermeni yerleşimi sibel
  Armağan köy - Şefaatli - Yozgat
E1902, 1928 K: Kediler
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Saçlı köy - Şefaatli - Yozgat
Eski adı: Karabacak
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kozoluk köy - Tarsus (Gülek bucağı) - Mersin
E1902 Epr I.541: Kozoluk
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 40 hane Ermeni nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. SN
  Kumkuyu köy - Şefaatli (Yenipazar bucağı) - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Eğlence köy - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
E1902 Epr I.774: Eğlence [ Tr eğlence "durak yeri" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda onu Protestan olmak üzere 35 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yenipazar bld - Boğazlıyan (Yenipazar bucağı) - Yozgat
E1902, 1928 K: Keller
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Sırçalı bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928 K: Sırçalıtekke
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çakmak bld - Boğazlıyan - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Burunkışla köy - Sarıkaya - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mübâdele ile Yunanistan Kastoriadan âileler iskân edildi. Sonraki târihlerde Sırbistan ve Bulgaristan muhâcirleri de eklendi. Ermeni sâkinlerin cogu 1960'larda Istanbula göçtü. Manav
  Boğazlıyan ilçe - Boğazlıyan - Yozgat
E1902: Boğazlıyan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Kasaba 19. yy başlarında Osmanlı idaresi tarafından kurulmuş ve yaklaşık yarı nüfusu Ermenilerle iskân edilmiştir. 20. yy başında 2000 Ermeni ile Surp Minas ve Asdvadzadzin kiliseleri bulunuyordu. SN
  Gümüşkavak mah Bahadın - Sorgun - Yozgat
1928 K: Pöhrenk [ Erm p'oğorag/p'oğrank' "oluk, kanal" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çamlıca köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1960e DİE: Ermeniyenicesi
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Arnavut yerleşimi
■ 1915'te Ermeniler boşaltıldıktan sonra Kosovalı Arnavut muhacirleri iskân edilmiştir. SN
  Karayakup bld - Sarıkaya - Yozgat
E1902 Epr I.459: Karayakup
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bebek köy - Sarıkaya - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Belören köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902, 1928 Epr, K: Belören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Uzunlu bld - Boğazlıyan - Yozgat
1928: Uzunlu
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çatak köy - Sarıkaya - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ağcaşar köy - Yahyalı - Kayseri
1928, 1946 K, MYK: Ağcaşar
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kalan eski köy boşaltılarak 1986'da bugünkü yerine taşındı. SN
  Köprücek köy - Sarıkaya - Yozgat
1928 K: Melez
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karahallı köy - Sarıkaya - Yozgat
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yazıkışla köy - Boğazlıyan - Yozgat
E1902, 1928 K: Gürden
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Erkilet bld - Merkez-Kocasinan (Erkilet bucağı) - Kayseri
Osm: Erkilet
Y17 Grég. 56: Arxelaïs/Arxelaïda [ Yun "Arkhelaos yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Son Kappadokia kralı Arkhelaos (MÖ 36 - MS 14) onuruna adlandırıldı. Daha önceki yerli adı belki Arkalla idi; ancak bu konuda güvenilir kaynak bulunamadı. SN
  Gelinsini köy - Merzifon - Amasya
1920 Pon: Gelinsini
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.

Haritada yeri belli olmayanlar.
  Halilpınar köy - Pertek - Tunceli
Eski adı: Kevırkan
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
E1914 K&P: Pazents [ Erm "şahinler" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 120 Ermeni nüfusu, Surp Teotoros kilisesi ve Meryemana manastırı vardı. Bugünkü durumu tesbit edilemedi. SN
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Tanzik
K1914 K&P: Dantsik [ Erm "armutlu" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Bedran
E1914 K&P: Badranants [ Erm "Bedran'lar" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Xut maa Xulan
E1914 K&P: Xuyt' [ Erm ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  ? x - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 K: Davağus/Tavağos
E1914 K&P: Dıvağus
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kayadibi mz - Sason - Batman
Yr2011 : Purşenk
E1900 Hew 194: P'irşénk'
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Sason'a bağlı Puşeng Köyü yakınlarındaki Mereto Dağı üzerinde bulunan metruk Surp Asdvadzadzin (Meryemana) Kilisesi 2012'de bilinmeyen kişilerce tahrip edildi. Manav
  Karayün mz - Sason - Batman
E1900 Hew 194: Tınket
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yağlıca mz - Sason - Batman
E1900 Hew 194: K'ist'ağ
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Karameşe mz - Niksar - Tokat
E1914 K&P: Karameşe
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 18. yy'dan itibaren Hemşin'den göçen Ermenilerle meskûn olan köy bugün terk edilmiş haldedir. SN
Grafik harita göster     haritada ara : km