43 Bulgar yerleşimi bulundu.
sırala 
  Karakasım köy - Merkez (Karakasım bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Slav Rum halkı 1913 senesinde Bulgaristana iltica etti. Manav
  Sinanköy köy - Lalapaşa - Edirne
1946 MYK: Pravadi
1909 UK: Pravodiya [ Bul "sukenarı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 21.01.1954'te Sinanköy adı verildi. SN
  Demirhanlı köy - Merkez - Edirne
1909 UK: Demeranlı
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 1914 senesinde Bulgaristana iltica eden Slav Rumlar daha sonra Helenistana geçtiler. Manav
  Abalar köy - Havsa - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Süleymaniye köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kayitlarinda: Çingene Yeri. 20. asir basinda Rum Ortodoks Kilisesine bagli Bulgar yerlesimi. Günümüzde Kuzey Bulgaristan muhâciri Gacal yerlesimi. Muhâcirlerin yerlesmesiyle Çingeneler baska yerlere tasindilar. Manav
  Nusretiye köy - Lapseki (Beyçayırı bucağı) - Çanakkale
1928 K: Nusretiye
1900: Urumçe
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ 1914'de boşaltılan köye Plevlja, Kolašin ve Pljevlja'dan Müslim Sirp göçmenler ile Plovdiv'den Pomak göçmenler yerlestirildi. Masnica isimli hamur isi meshurdur. Manav
  Kuleli köy - Babaeski - Kırklareli
1909 UK: Kuleli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Slav kökenli Rum halkı 1914 senesinde Bulgaristana iltica etmiştir. Manav
  Mutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1946 MYK: Kofalça
1909 UK: Kufalca
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Kırım Tatarı yerleşimi
  Çeltik köy - Biga (Bakacak bucağı) - Çanakkale
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ 93 Harbi neticesinde 1882'de köyü terk ettiler ve Bulgaristan'a göçtüler. Manav
  Karamesutlu köy - Babaeski - Kırklareli
1909 UK: Karamisli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Elmacık köy - Kofçaz - Kırklareli
1909 UK: Almacık
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Bulgar kilisesine tâbi olanlar 1913'de Bulgaristana sürgün edildi. Gacal yerlesimi. Manav
  Eriklice köy - Merkez - Kırklareli
1909 UK: Raklitsa [ Bul "Kükük İrakliya" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Rum halkı Bulgar Ortodoks kilisesine geçtiği için 1913 senesinde Bulgaristana sürüldü. Manav
  Kocayazı köy - Kofçaz - Kırklareli
1909 UK: Kofçaz [ Tr kofcağaz ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Ahmetçe köy - Merkez - Kırklareli
1909 UK: Ahmedce
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Celaliye köy - Lüleburgaz - Kırklareli
1909: Yovanköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Dereköy mah - Merkez (Dereköy bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Dereköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Pınar Hisar kazasina bagli 360 haneli bir köydü, 1913 harbiyle köy tamamen bosaltildi. Manav
  Çukurpınar köy - Merkez (Üsküp bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Sazera
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Kaynarca bld - Pınarhisar - Kırklareli
1928 K: Yena
1909 UK: Yenno/Yani
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Çayırdere köy - Pınarhisar - Kırklareli
1928 K: Manastırdere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Pınarhisar ilçe - Pınarhisar - Kırklareli
1909 UK: Bunarhisar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Harpte ölen Bulgar askerleri 23 Nisan 1913'de ordu tarafından burada bir yerde bir mezarlığa gömülmüşlerdi. Manav
  Armutveren köy - Demirköy - Kırklareli
1913: Paspalovo
1909 UK: Paspala
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Bulgar nüfus 1913'de gitti. 1920'lere doğru Bulgaristan Mihalkovolu Pomaklar tarafından iskân edildi. Helenistandan da bir kaç Pomak âile geldiği tahmin edilmekte. Manav
  Kurudere köy - Pınarhisar - Kırklareli
1909 UK: Kurudere
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  İncesırt köy - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Lafva
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Sarpdere köy - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Sarpaç
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Dupnitsa [ Bulg дуп "delik" ]. Mağaraları mevcuttur Manav
  Ceviz köy - Pınarhisar - Kırklareli
1946 MYK: Cevizköy
1909, 1928 UK, K: Çongara [ Tr "Çingene?" ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
■ Köy adı bir Türk (?) aşiretinin adı olduğu halde 19. yy nüfusu çoğunlukla Bulgar ve kısmen Rum idi. SN
  Gökyaka köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Mağlavit
Y1885 TİB 12.383: Manklabítês
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
  Boztaş köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Kireçova/Kireçnova [ Bul kraçenevo ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
  Yiğitbaşı köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Kamilya/Kumila
1909 UK: Kamilaköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Velika [ Bul veliky "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Boşnak yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
  Karacadağ köy - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Tsirnigori [ Bul tserny góry "karadağ" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Yeşilce köy - Demirköy - Kırklareli
1946 MYK: Mağalongoz
1909 UK: Megalovo [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Demirköy ilçe - Demirköy - Kırklareli
1909 UK: Samakov [ Bul ]
■ 20. yy başında Bulgar/Rum yerleşimi.
■ 20. yy başında kaza nüfüsu büyük çoğunlukla Bulgar olduğu halde kasaba nüfusu daha çok Rum idi. SN
  Avcılar köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1946 MYK: Korfa/Korfu [ Yun korphokalyba "koykulübe?" ]
■ 20. yy başında kısmen Bulgar yerleşimi.
  Kömür köy - Vize - Kırklareli
1928 K: Pinaka
1909 UK: Pineka [ Yun "boyalı" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Halkı Drama muhaciridir. SN
  Sislioba köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1946 MYK: Polaça
1909 UK: Plaça [ Yun plateía "meydan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  İğneada bld - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1909 UK: Pristan
1909 UK: İğneada/İniada (başka yer) [ Tr ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ İğneada esasen kasabanın güneyindeki kum dilinin adı iken kasabaya bu isim verilmiştir. SN
■ Yöre halki iyi Bulgarca konusur. Manav
  Beğendik köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
1946 MYK: Ayastafanos
1909 UK: Ayastefano [ Yun Ágios Stéphanos "Aziz Stepan" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Liman köy - Demirköy (İğneada bucağı) - Kırklareli
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
  Muradiye köy - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911 EH: Mandır
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Kafkasya göçmeni/Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köy Bulgaristan Muhacırları, yunanistan Muhacırları ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler ve Kırgızlar tarafından oluşturulmuştur. Türk
■ Küçük Asyadaki en meşhur Bulgar köyü idi. Daha 1873 senesinde seküler tedrisat vermiş ilk Bulgar Mektebi burada açılmıştır. Bulgaristandaki Recep Mahalle (Arkovna) Yayla (Jagnilo) ile Elez Fakı (Dobroplodno) köyündeki emvalin takasında bu köyün bahsi geçmiştir. Son kalan Bulgar âileler 1914 baharında Rum köylerine sürgün kararı çıkması üzerine âcilen Bulgaristana geçme karârı almıştır. Bu köylüler günümüzde İvajlov şehrinde mahalleye dönüşen Lıca köyüne iskân edildiler. Manav
  Göbel bld - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
■ 20. yy başında Rum/Bulgar yerleşimi.
■ 18. ve 19 asırda büyük bir Rum Ortodoks köyüydü. Bulgar halkı 1884 senesinde Göbelli 40 âile Susurluktaki Mandır (Muradiye) köyüyle beraber Varnadaki Elez Fakı (Dobroplodno) ile Yayla (Jagnilo) köyüne iskân edildi. Manav
  Hamidiye köy - Karacabey - Bursa
1928 K: Hamidiye
Eski adı: Bulgarlar
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
■ Balkan harpleri bitişiyle, köy Bulgaristan'a göç ettirildi. Manav
  Karapınar köy - Mustafakemalpaşa - Bursa
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
■ Terkedilen gayrimenkuller civardaki köyler tarafindan zapt edildi. Manav
  Başköy köy - Merkez-Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1911 EH: Başköy
1890 Kiep: Bulgarköy
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Patriyot yerleşimi. Grevena mübâdilleri iskân edilmistir. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km